Clicks1.1K
Rem89
3
Szatan VS Maryja ... Nieliczni zrozumieją przekaz. Wkrótce ostateczna bitwa! Ewangelia wg św. Mateusza 24. 4-14 Na to Jezus im odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem …More
Szatan VS Maryja ... Nieliczni zrozumieją przekaz. Wkrótce ostateczna bitwa!

Ewangelia wg św. Mateusza 24. 4-14 Na to Jezus im odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
Weronika-S.
Chrystus w Ewangelii mówi o czasie, który nastąpi po wielkim ucisku.
Sw.Joanna
jesteśmy już w fazie końcowej choć najgorsze jest przed nami.Bóg jednak nie opuszcza swoich i Niebo daje nam wskazówki jak mamy się zabezpieczyć na ten najgorszy czas.Proszę się z tym zapoznać na mojej stronie.
szary człek
Czyli jeszcze dużo przed nami. A już nie ma łatwo dla zwykłych ludzi.