Clicks55

Turčianska galéria v Martine prináša výstavu Ladislava Záborského

Martin 5. mája (TK KBS) „Ladislav Záborský – Nebo ako závažná realita“ je názov výstavy, ktorú chystá k storočnici narodenia akademického maliara Ladislava Záborského Turčianska galéria v Martine.

„Predstavuje v prevažnej miere autorovu maliarsku tvorbu v retrospektívnom zábere, ktorá vznikala od konca 30. rokov 20. storočia aţ do prvej dekády 21. storočia s ambíciou predstaviť návštevníkom výstavy rozmanitosť a členitosť tém a motívov, ku ktorým sa Ladislav Záborský vracal počas svojej sedemdesiatpäťročnej tvorivej cesty,“ píše jej kurátorka Jarmila Kováčová.

Ladislav Záborský sa narodil 22. januára 1921 v Tisovci. Vysokoškolské vzdelanie získal na oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u prof. Jána Mudrocha, Gustáva Mallého a Martina Benku. Súčasne navštevoval filozofickú fakultu (odbory pedagogika, psychológia a dejiny umenia) a prírodovedeckú fakultu v Bratislave.

V roku 1953 bol za svoje náboženské postoje odsúdený na sedem rokov väzenia a k strate majetku a občianských práv. Ladislav Záborský vytvoril okrem obrazov aj farebné a leptané vitráže pre 25 kostolov na Slovensku. Je tiež autorom 21 krížových ciest v rôznych technikách. Zomrel 31. decembra 2016 v Martine. Pochovali ho 6. januára 2017.

Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi sa konala vo Farskom kostole sv. Martina v Martine. V homílii žilinský biskup Mons. Tomáš Galis okrem iného povedal:

„Cez kontempláciu krásy vesmíru, krásy stvorenia, krásy života, krásy ľudského bytia, krásy Evanjelia a krásy Ježiša Krista, majster Záborský tvoril krásu. Krása, ktorá ho fascinovala, ale aj celým jeho životom ho viedla tam, kde Boh, prameň krásy, prebýva. Cez krásu doputoval k večnej kráse.“

Výstava bude verejnosti prístupna od 6. mája do 30. júna 2021. Turčianska galéria v Martine je otvorená od utorka do piatku od 10:00 do 17:00 podľa platných protipandemických opatrení.
Marieta Ria
Rada spomínam na Martin na prelome 80.tych a 90.tych rokov. Ako študentka som bývala u známych v starej bytovke neďaleko žel. stanice, kde mal v podkroví ateliér práve majster Záborský... Nech mu dá Pán večné nebo!
Peter(skala)
Ja mám na neho srandovné spomienky z 90 rokov, ked bol vo Vysokej nad Uhom a tam pri premietaní svojich obrazov srandoval z muškou na platne 😊

Toto sa mi na nom páčilo, že okrem talentu na obrazy mal aj zmysel pre humor, napriek svojmu veku.