Clicks3K
Libor Halik
2
snakee
kokso je podle víry a vědomostí luterán i s Mírou