Monika Alman
2735
NA DEŇ SV. FLORIÁNA (4. máj) Pros za nás, sv. Florián, aby nás Boh od časného i večného ohňa oslobodil, zachoval a zachránil, aby sme sa tu, alebo vo večnosti nestali nešťastnými. Vypros nám, aby …More
NA DEŇ SV. FLORIÁNA (4. máj)

Pros za nás, sv. Florián, aby nás Boh od časného i večného ohňa oslobodil, zachoval a zachránil, aby sme sa tu, alebo vo večnosti nestali nešťastnými. Vypros nám, aby sme časné statky, ktorými nás Boh obdaril, na nič iné, len na Jeho česť obracali, zvlášť, aby v nás oheň telesných žiadostí vyhasol, a tak naše srdce, ktoré má byť Bohu obetované, čisté a nepoškvrnené zostalo. Amen.

catholica.cz/?id=1364

Zdroj: P. Sylvester J.Jankola: Chváľme Boha. 2.vydanie, Pittsburg, 1946, str.254. Foto: www.pexels.com
macusana
Na sv. Floriána sa nám narodila dcérka 💜
Monika Alman
Tak to má výborného patróna...okrem toho, čo má v civilnom/birmovnom mene.