balbina
balbina
OOOO znowu mnie zabolało~~! 🤨
One more comment from balbina
balbina
Mnie te jakiś duch wlazł do kryza i schylać się nie mogę.
Co robić?
Poradźcie!
Brat od pokuty
Pokój

StefannBrat modlę się za Ciebie i podejmę post Pan powiedział
.............. ten rodzaj złych duchów można wygonić modlitwą i postem ...........

Pokój Wam 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
wojciechowskikrzysztof
Stefan gdyby Jezusowi chodziło o Chrzest to by powiedział, ale to totalna przemiana. Umiera stary człowiek a rodzi się nowy z Ducha. I to też nas się tyczy, przecież Nikodem gdyby chodziło o Chrzest to mógł ochrzcić się w Jordanie.
dobrzynski
Pytanie: Co znaczy być nowo narodzonym chrześcijaninem?

Odpowiedź:
Co oznacza być nowo narodzonym chrześcijaninem? Klasyczny werset biblijny, który odpowiada na to pytanie, znajduje się w Ewangelii wg św. Jana 3:1-21. Pan Jezus Chrystus rozmawia z Nikodemem, znaczącym faryzeuszem i członkiem Rady Najwyższej (rządzącej w Izraelu). Nikodem przybył do Jezusa w nocy. Miał on parę pytań do Jezusa.…More
Pytanie: Co znaczy być nowo narodzonym chrześcijaninem?

Odpowiedź:
Co oznacza być nowo narodzonym chrześcijaninem? Klasyczny werset biblijny, który odpowiada na to pytanie, znajduje się w Ewangelii wg św. Jana 3:1-21. Pan Jezus Chrystus rozmawia z Nikodemem, znaczącym faryzeuszem i członkiem Rady Najwyższej (rządzącej w Izraelu). Nikodem przybył do Jezusa w nocy. Miał on parę pytań do Jezusa.

Kiedy Jezus rozmawiał z Nikodemem, powiedział: „ ... Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodem spytał Go: „ Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się”? Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić...” (Ewangelia wg św. Jana 3:3-7).

Zwrot „narodzić się na nowo” dosłownie oznacza: „odrodzić się w Bogu”. Nikodem właśnie tego tak naprawdę potrzebował. Potrzebował przemiany serca, duchowej przemiany. Nowe narodzenie wynika z Bożego dotknięcia, po którym życie wieczne zostaje udzielone osobie, która uwierzyła (2 List św. Pawła do Koryntian 5:17, List św. Pawła do Tytusa 3:5, 1 List św. Piotra 1:3,1 List św. Jana 2:29, 3:9, 4:7, 5:1-4, 18). Wersety Ewangelii wg św. Jana 1:12,13 zaznaczają, że „nowe narodzenie” oznacza także: „stać się dzieckiem Bożym” poprzez zaufanie Jezusowi Chrystusowi.

Pytanie: „Czemu musimy narodzić się na nowo?”, jest logiczne. W Liście do Efezjan 2:1 św. Paweł mówi: „I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów...”. Apostoł napisał też do Rzymian w rozdziale 3:23: „wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. Więc każdy potrzebuje narodzić się na nowo, aby jego grzechy zostały przebaczone, oraz by mógł żyć w Bożej obecności.

Jak do tego może dojść? List św. Pawła do Efezjan 2:8-9 mówi: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” Kiedy ktoś jest „zbawiony”, rodzi się na nowo, zostaje duchowo odnowiony, i staje się dzieckiem Bożym, poprzez prawo nowych narodzin. Zaufanie Jezusowi Chrystusowi, który zapłacił za nasze grzechy, gdy umierał na krzyżu, to duchowe narodzenie na nowo. „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem...” (2 List św. Pawła do Koryntian 5:17a).

Jeśli nigdy nie uznałeś Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, usłysz szept Ducha Świętego w Twoim sercu... Musisz się narodzić na nowo. Czy chcesz dziś pomodlić się modlitwą pokutną i stać się nowym stworzeniem w Chrystusie? „Wszystkim tym jednak, którzy Je (Go) przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili” (Ewangelia wg św. Jana 1:12-13).

Jeśli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela i narodzić się na nowo, oto przykładowa modlitwa. Pamiętaj, że wypowiedzenie słów tej czy jakiejkolwiek innej modlitwy nie da Ci zbawienia. Jedynie wiara w Jezusa może uratować Cię od mocy grzechu. Ta modlitwa stanowi jedynie sposób, by wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za zapewnienie Ci zbawienia. „Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na mękę. Ale Jezus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie – dar życia wiecznego! Amen!”
dobrzynski
O ponownym naszym narodzeniu :

A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był.
Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może …
More
O ponownym naszym narodzeniu :

A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był.
Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.
Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może?
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

Ewangelia Jana 3:1-18
wojciechowskikrzysztof
Stefan jaką Ewangelię czytasz, bo odpowiedziałeś jak Żydzi kiedy im Jezus mówił o tym że muszą na nowo się narodzić. Gratuluję! Ty wróg Żydów a tak samo gadasz.
balbina
kocham was cie JedrekStefane 😘 😘 😘 😘 😘 😘 👏
balbina
Anja39 kocham was cie 🤨
2 more comments from balbina
balbina
kocham was cie dobrzynski 😘
balbina
kochajmy się bo święta za progiem

kocham was cie ptyś
ptyś
@JedrekStefanek
Nieszczęsny Nieboraku posłuchaj mądrzejszych od siebie.
👍
Anja39
Stefanek, jeszcze jedna wazna rzecz jaką zapisz sobie w serduszku.Kazdym razem kiedy rzucasz kamienie , które trafiaja na niepodatny grunt, grunt obojętny one z powrotem wracaja rykoszetem do Ciebie.Mało tego ze wylewasz masę zalu i agresji, zwielokrotniona dawka wciaz wraca do Ciebie.A z taką iloscią , niestety sam juz bez pomocy specjalisty sobie nie poradzisz.Pomysl nad tym, a ja pomodlę sie …More
Stefanek, jeszcze jedna wazna rzecz jaką zapisz sobie w serduszku.Kazdym razem kiedy rzucasz kamienie , które trafiaja na niepodatny grunt, grunt obojętny one z powrotem wracaja rykoszetem do Ciebie.Mało tego ze wylewasz masę zalu i agresji, zwielokrotniona dawka wciaz wraca do Ciebie.A z taką iloscią , niestety sam juz bez pomocy specjalisty sobie nie poradzisz.Pomysl nad tym, a ja pomodlę sie za Ciebie z całego serca. 🙏 🤗
wojciechowskikrzysztof
Stefan daj na wstrzymanie, chociaż w okresie Świąt.
Ptyś obiecaj że też dasz sobie spokój, po co to w okresie Świąt.
Anja39
Zycie w grzechu, stworzenie luki miedzy sobą a Bogiem , którą wykorzystuje zły duch i poranione serce to zawsze objawia sie agresją i próbą obarczenia innych za swóje niepowodzenia.Gdyby ludzie pozbyli się pychy i z pokorą wstawali przy kazdorazowym upadku, tego typu zachowań byłoby mniej.Karmienie bowiem serca na bieżaco nerwami, kłótnią i złymi emocjami sprawia ze serce wlasnie z niemoznosci …More
Zycie w grzechu, stworzenie luki miedzy sobą a Bogiem , którą wykorzystuje zły duch i poranione serce to zawsze objawia sie agresją i próbą obarczenia innych za swóje niepowodzenia.Gdyby ludzie pozbyli się pychy i z pokorą wstawali przy kazdorazowym upadku, tego typu zachowań byłoby mniej.Karmienie bowiem serca na bieżaco nerwami, kłótnią i złymi emocjami sprawia ze serce wlasnie z niemoznosci poradzenia sobie z tą sytuacją "krzyczy"dajac znak jak bardzo cierpi.I tutaj kpiny oraz upokarzanie kogos kto tkwi w histerycznej rozpaczy to jak dobić gwózdz konającemu.Myslę ze kazdemu z nas potrzeba modlitwy i to najlepszy lek na drodze do wyzwolenia. 🙏 🤗
wojciechowskikrzysztof
Ania ma rację Stefan, tylko gdy w nas umrze stary człowiek to może narodzić się Jezus. Wtedy naszym życiem będziemy wiarygodni, do tego stopnia że będziemy robić rzeczy niemożliwe dla nas że starym człowiekiem. Nie odpowiadać złością na wyzwiska lub agresją na atak, w każdym człowieku widzieć Chrystusa, kochać nawet najnędzniejszych bezdomnych oraz największych grzeszników. Bo nie z Nas to …More
Ania ma rację Stefan, tylko gdy w nas umrze stary człowiek to może narodzić się Jezus. Wtedy naszym życiem będziemy wiarygodni, do tego stopnia że będziemy robić rzeczy niemożliwe dla nas że starym człowiekiem. Nie odpowiadać złością na wyzwiska lub agresją na atak, w każdym człowieku widzieć Chrystusa, kochać nawet najnędzniejszych bezdomnych oraz największych grzeszników. Bo nie z Nas to będzie ale z Jezusa.
dobrzynski
Dajcie sobie wszyscy na wstrzymanie - mamy ostatni tydzień Adwentu.Zacznijcie wczuwać się powoli w radosny czas Bożego Narodzenia.Pewnie większość z Was jest już po rekolekcjach adwentowych,spowiedzi...A jak kogoś rozpiera energia,to niech wytrzepie dywany. 🙂
ptyś
dobrzynski
Dla JedrekStefanek ewangelizacja to znaczy jechać siarczyście po biskupach i innych osobach duchownych poślubionych Jezusowi, oraz wyżyć się dobrze na forum.
😀
Anja39
Ewangelizować bedziesz Stefanku wtedy, kiedy ludzie patrzac na Twoje zycie beda to czynic z prawdziwym podziwem i zazdroscią oraz zadreczac Cie pytaniami jak Ty "to robisz'-DOPOKI ZATEM CZLOWIEK NIE POTRAFI ZYC EWANGELIĄ , NIE POTRAFI ZYC JEZUSEM-TO I JEGO NAWET NAJLEPSZA EWANGELIZACJA POZOSTAJE TEORIĄ BEZ PODSTAW.Szczytem zaś zjednoczenia z Jezusem są słowa : Juz nie ja zyję, zyje we mnie …More
Ewangelizować bedziesz Stefanku wtedy, kiedy ludzie patrzac na Twoje zycie beda to czynic z prawdziwym podziwem i zazdroscią oraz zadreczac Cie pytaniami jak Ty "to robisz'-DOPOKI ZATEM CZLOWIEK NIE POTRAFI ZYC EWANGELIĄ , NIE POTRAFI ZYC JEZUSEM-TO I JEGO NAWET NAJLEPSZA EWANGELIZACJA POZOSTAJE TEORIĄ BEZ PODSTAW.Szczytem zaś zjednoczenia z Jezusem są słowa : Juz nie ja zyję, zyje we mnie Chrystus....ktore mowia same za siebie 😌