Anton Čulen
12797

Text zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Text zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zverejnený Arcidiecéza sv. Pavla v meste Minneapolis v USA na svojich webových stránkach zverejnila text zasvätenia Ruska a Ukrajiny …More
Text zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zverejnený
Arcidiecéza sv. Pavla v meste Minneapolis v USA na svojich webových stránkach zverejnila text zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré vykoná pápež František spolu so všetkými biskupmi sveta už za dva dni, v piatok 25. marca.
Správu priniesol portál Life Site News a potvrdila ju aj agentúra Catholic News Agency.
Text zasvätenia je nečakane obsiahly. Zmienka Panny Márie Fatimskej sa v ňom nenachádza, zato slovo „Rusko“ je v ňom obsiahnuté dvakrát. Kľúčová časť textu je táto:
„Takže, Matka Božia, ako aj naša Matka, tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu slávnostne zverujeme a zasväcujeme nás, Cirkev a celé ľudstvo, zvlášť Rusko a Ukrajinu.“
Celý text zasvätenia

Ó, Mária, Matka Božia a naša matka, v tomto čase skúšky sa k tebe navraciame. Ako matka nás miluješ a poznáš nás: žiadna obava našich sŕdc nie je pred tebou skrytá. Matka milosrdenstva, ako často sme zažívali tvoju bdelú starostlivosť a …More
ľubica
Zuzana Schlosserova shares this
5