lt.news
97

Pranciškus: plepalai apie celibatą

„Celibatas yra dovana, kurią išsaugo Lotynų (sic!) Bažnyčia, tačiau tai yra dovana, kuri, norint gyventi kaip pašventinimo priemonė, reikalauja sveikų santykių“, – sakė Pranciškus vasario 17 d. kalboje 400 vyskupų ir kunigų per tris dienas trukusią Vatikano konferenciją kunigystės tema.

Be draugų ir be maldos [pastebėkite įsakymą] celibatas gali tapti nepakeliama našta ir paties kunigystės grožio priešpriešiniu liudytoju, tęsė Pranciškus. Jo pastabos išsakytos po to, kai pagrindiniai Europos vyskupai, tokie kaip Miuncheno kardinolas Marksas, ragino panaikinti celibatą.

Pranciškui, kaip ir bet kuriam politikui ar melagiui, žodžiai nieko nereiškia, o jo „celibatas yra dovana“ gali reikšti bet ką.

#newsQphldxzrqy