Clicks3

Mjerë barinjtë e Izraelit që kullotin veten e tyre!

Mjerë barinjtë e Izraelit që kullotin veten e tyre! A nuk duhet përkundrazi të kullosin kopenë? [...] por keni sunduar mbi to me forcë dhe ashpërsi.More
Mjerë barinjtë e Izraelit që kullotin veten e tyre! A nuk duhet përkundrazi të kullosin kopenë?
[...] por keni sunduar mbi to me forcë dhe ashpërsi.