CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Pius XI, Encyklika Quas primas (6)

,,cóż może być dla nas piękniejszego lub milszego do pomyślenia jak to, że Chrystus panuje nad nami nie tylko z prawa natury, lecz także i z prawa, które Sobie nabył, mianowicie przez dzieło odkupienia ?,,
artur40
Viva Cristo Rey !!!