csk.news
1.2K

Burke: Hollerich je Proti Božiemu Zjaveniu

Kardinál Burke je znepokojený Františkovou [s]ex-synodou, pretože je to "proces bez obsahu". V prejave na konferencii CallToHoliness.com 28. októbra Burke povedal, že [s]ex-synoda sa využíva na "…More
Kardinál Burke je znepokojený Františkovou [s]ex-synodou, pretože je to "proces bez obsahu".
V prejave na konferencii CallToHoliness.com 28. októbra Burke povedal, že [s]ex-synoda sa využíva na "presadzovanie celého radu učení a praktík, ktoré sú v rozpore s tým, čo Cirkev vždy učila a praktizovala", a je "mimoriadne nebezpečná".
Tí, ktorí boli na synodu vymenovaní, otvorene popreli učenie Cirkvi, dodáva Burke, ako napríklad generálny relátor synody, luxemburský kardinál Hollerich, ktorý verejne vyhlásil, že celé učenie o sexualite sa musí zmeniť.
"Toto učenie pochádza z Božieho zjavenia a nemožno ho prepísať," povedal kardinál Buke Hollerichovi. Podľa Burkeho by bol zázrak, keby z [s]ex-synody vzišlo niečo dobré.
#newsKixxtvzdby