1
2
Clicks3.5K
Libor Halik
238
Papežská neomylnost a povodeň v Lurdech. 21.10.2012 měl do Lurd dorazit ostatek Jana Pavla II. Ale přišla povodeň.More
Papežská neomylnost a povodeň v Lurdech.

21.10.2012 měl do Lurd dorazit ostatek Jana Pavla II. Ale přišla povodeň.
Public domain
Libor Halik
Povodeň kvůli ostatkům Jana Pavla II. v Lurdech
21.10.2012 měl do Lurd dorazit ostatek Jana Pavla II. Avšak velká část poutního areálu musela být uzavřena kvůli obrovské povodni způsobené dlouhotrvajícím deštěm nad jihozápadní Francií. Podle místních úřadů musely být z lurdských hotelů evakuovány stovky poutníků. (Foto: Zaplavené Lurdy 20.10.2012 Grotto) Do 23.10.2012 večer je pro návštěvníky …More
Povodeň kvůli ostatkům Jana Pavla II. v Lurdech
21.10.2012 měl do Lurd dorazit ostatek Jana Pavla II. Avšak velká část poutního areálu musela být uzavřena kvůli obrovské povodni způsobené dlouhotrvajícím deštěm nad jihozápadní Francií. Podle místních úřadů musely být z lurdských hotelů evakuovány stovky poutníků. (Foto: Zaplavené Lurdy 20.10.2012 Grotto) Do 23.10.2012 večer je pro návštěvníky uzavřena Massabielská jeskyně, místo zjevení P. Marie.

Jak informoval biskup Tarbes a Lurd, Nicolas Brouwet, situace je 23.10.2012 stabilizovaná. „Grota byla zcela pod vodou. Vodní elektrárnu patřící poutnímu místu vyřadil z provozu náraz kmene stromu. Nedostupná zůstávají také 2 schodiště. Čeká nás spoustu práce, zejména na rekonstrukci kanálů a odstranění nánosů,“ uvedl biskup. Materiální ztráty se odhadují na nakolik set tisíc euro. Představitelé poutního místa spoléhají na pomoc sponzorů. Povodeň způsobily několikadenní vytrvalé deště na francouzském jihu. Poutní areál byl uzavřen od sobotního večera (20. října). O den později pak bylo z hotelů evakuováno do výše položených oblastí více než 450 poutníků. www.radiovaticana.cz/clanek.php Připomeňme si, že neuctivé podávání Krista v proměněném chlebu (hostii) na ruku „schválila“ Česká biskupská konference na svém zasedání na Velehradě 4.7.1997. Toho dne večer dorazila nad Moravu zvlněná studená fronta, která zahájila dlouhotrvající dešťové srážky a zatím největší povodeň v novodobé historii [online]. www.stjoseph.cz/lurdy-pod-vodou/
Blahoslavený papež Pius IX. definoval na 1. vatikánském koncilu jako božsky zjevené následující dogma: "Když římský velekněž mluví ex cathedra (tj. když svou nejvyšší apoštolskou autoritou z úřadu pastýře a učitele všech křesťanů definuje nauku víry nebo mravů, která má být zachovávána celou církví), tak disponuje - díky pomoci, která mu byla přislíbena ve svatém Petru - onou neomylností, jíž chtěl božský Vykupitel vybavit svou církev při definování nauky víry nebo mravů. Proto jsou takovéto definice římského velekněze samy ze sebe - a nikoli na základě souhlasu církve - nezměnitelné. Jestliže se někdo - Bůh nedopusť - opováží odporovat této definici, nepatří k církvi."
Čili když papež nedefinuje (pravdivé dogma či zavrhuje blud), chybí mu tato neomylnost. Při blahořečení konkrétní osoby také chybí neomylnost, neboť papež nedefinuje. Proto mohlo dojít k blahořečení Jana Pavla II. omylem a on není v současnosti pro své hříchy v nebi. Veřejný hřích zneuctění katolických chrámů pohanskou modloslužbou a míchání modliteb pohanů s modlitbami křesťanů v Assisi r.1986 a 2002 a veřejné políbení bludného Koránu papež Jan Pavel II. veřejně neolitoval. Veřejně neolitoval veřejného knižně vydaného a autorizovaného rozhovoru s Vittorio Messori „Překročit práh naděje“ z r.1994, kde papež Jan Pavel II. na str.163-164 (str. u českého vydání) zpochybnil věčné zatracení Jidáše i dalších hříšníků. Možná těchto hříchů – šíření nepravdivých matoucích informací, litoval soukromě, když byl před svou smrtí nemocen. Posledních několik let svého života měl vážné zdravotní problémy (cs.wikipedia.org/wiki/Parkinsonova_nemoc, artritida). Protože ale nedošlo k veřejné omluvě - pokání z veřejného hříchu, logicky nemohl Jan Pavel II. přijít po své smrti do nebe. Jan Pavel II. zemřel 2. dubna 2005 ve 21:37. Byla to první sobota v měsíci a zároveň předvečer svátku Božího milosrdenství. Svátek Božího milosrdenství byl toho roku 3.dubna. Tento svátek zavedl v katolickém kalendáři právě papež Jan Pavel II. a to od r.2000. Ustanovil, že Svátek Božího milosrdenství se bude slavit vždy první neděli po katolických Velikonocích. V roce 1931 řekl Pán Ježíš sestře Faustině: "Přeji si, aby byl ustanoven svátek Milosrdenství." Svatý Otec Jan Pavel II. ustanovil tento svátek dne 30. dubna 2000, v den, kdy prohlásil blahoslavenou sestru Faustinu za svatou. Proto se domnívám, že Jan Pavel II. dosáhne Božího milosrdenství, avšak jen skrze oheň. V pravoslavné terminologii se nerozlišuje mezi ohněm očistcovým a ohněm pekelným, každý posmrtný oheň je označován za oheň pekelný. Všichni, kteří nejsou v nebi jsou v ohni, ti co se rouhali Duchu svatému (nekřesťané a nekající hříšníci) budou v ohni navěky. Ostatní se nejpozději v den vzkříšení těl dostanou z ohně ven.
Dle mého názoru povodní v Lurdech dala přečistá Panna Marie, vítězná matka nad všemi bludy, církvi znamení, že to s posmrtným osudem Jana Pavla II. není tak skvělé, jak si myslí dnešní papež Benedikt XVI. Možná lze vzít vážně i následující svědectví fotografa z Polska:

Fotografie, udělaná 2.dubna 2007 Řehořem Lukašikem v Polsku v době noční služby (bdění) na počest druhého výročí úmrtí Jana Pavla II. Na ní je vidět, že oheň připomíná siluetu samotného papeže Jana Pavla II. Data z fotoaparátu potvrzují, že fotografie byla pořízena v 21:37:30. V čase kdy zemřel papež. 3rm.info/religion/19771-luchshe-s…
Bratia a sestry
haló kto tam??
Bratia a sestry
to že publikovať porovnanie pápeža s plameňom a skrz to podsúvať akési dohady je trápne.. ak tomu prikladá prílišný význam mal by začať najprv skúmať seba a v sebe pôvodcu takéhoto vnuknutia
+Joseph+
pařez
Žito — 31.10.2012 19:01:20:

"...Respektuji, že to nemůžeš vědět. Ale vzdělaní mužové Církve svaté běžně užívají termín paulinismus..."

Kopíruji z Wikipedie:
Pojem paulinismus se dnes používá ve dvojím odlišném významu:
1. v křesťanské teologii jako označení jistého důrazu (na Boží milost, na křesťanskou svobodu a pod.), který poprvé vyzvedli reformátoři (Martin Luther, Jan Kalvín) proti …
More
Žito — 31.10.2012 19:01:20:

"...Respektuji, že to nemůžeš vědět. Ale vzdělaní mužové Církve svaté běžně užívají termín paulinismus..."

Kopíruji z Wikipedie:
Pojem paulinismus se dnes používá ve dvojím odlišném významu:
1. v křesťanské teologii jako označení jistého důrazu (na Boží milost, na křesťanskou svobodu a pod.), který poprvé vyzvedli reformátoři (Martin Luther, Jan Kalvín) proti středověkému křesťanství a římské církvi;
2. v polemice proti křesťanství, která zdůrazňuje rozdíly v učení i praxi raného křesťanství, například mezi evangelii a Pavlovými listy, mezi Novým zákonem a apokryfy, a pokládá Pavla a ne Ježíše z Nazareta za vlastního autora křesťanství; mezi prvními byli Thomas Jefferson, Ernest Renan a Friedrich Nietzsche.


Kdo jsou Žito podle Vás oni " vzdělaní mužové Církve svaté"?
Luther, Kalvín nebo Jefferson a Nietzsche ?

Opravdu vzory hodné následování 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮
Jindriska
PAN USTANOVIL CIRKEV. REKL:A JA TI PRAVIM, ZE TY JSI PETR; A NA TE SKALE ZBUDUJI SVOU CIRKEV A BRANY PEKEL JI NEPREMOHOU. DAM TI KLICE KRALOVSTVI NEBESKEHO, A CO ODMITNES NA ZEMI, BUDE ODMITNUTO V NEBI, A CO PRIJMES NA ZEMI, BUDE PRIJATO V NEBI.
pařez
Proč Žito neuznáváte spisy sv.Pavla, když jeho obraz máte v ikonce?
To je jen taková kamufláž?
Spisy, které respektujete mě zajímají proto, abych věděl, z čeho mohu citovat. Berete ale na vědomí, že ti, kteří si vybírají čemu budou věřit a čemu ne, jsou zváni "heretiky"?
Žito
Sestro Jindřiško, jak ještě dlouho necháš Ježíška spinkat?
🤗
Žito
Irbis.
Respektuji, že to nemůžeš vědět. Ale vzdělaní mužové Církve svaté běžně užívají termín paulinismus.
Zkus zadat do vyhledávače. Pařez ti jeden vyhledávač pošle.
🤗
Jindriska
cirkev vse skouma nez neco uzna. je dost obezretna. dokonce ji trva i nekolik let nez uzna nebo neuzna. sam duch svaty ji vede aby rozhodla spravne. priklad: je tomu Medjugorje neni jeste uznana. nebot cirkev jeste skouma zjeveni v Medjugorji. uz nekolik let. i kdyz se deji tam zazraky uzdraveni, nekteri vizionari jeste prijimaji poselstvi od Matky Bozi.

Jezisi Duveruji Ti! Pro jeho bolestne …More
cirkev vse skouma nez neco uzna. je dost obezretna. dokonce ji trva i nekolik let nez uzna nebo neuzna. sam duch svaty ji vede aby rozhodla spravne. priklad: je tomu Medjugorje neni jeste uznana. nebot cirkev jeste skouma zjeveni v Medjugorji. uz nekolik let. i kdyz se deji tam zazraky uzdraveni, nekteri vizionari jeste prijimaji poselstvi od Matky Bozi.

Jezisi Duveruji Ti! Pro jeho bolestne utrpeni bud Milosrdny k nam i celemu svetu. Slava otvi i Synu i Duchu svatemu jako bylanapocatku nyni i vzdycky az naveky vekuv. Amen.
😇
Žito
Pařezi, myslíš vydat knižně? 😉
Irbis
Katechismus katolické církve
§2148
Zákaz rouhání se vztahuje i na slova proti Kristově církvi, proti svatým a posvátným věcem.
Irbis
to Vilém šíří o sv. Pavlu hrozné věci (nejspíš neuznává sv. Pavla)
pařez
Můžete tedy Žito vydat soupis spisů, které tvoří VAŠI Bibli?
Žito
Zkus něco, co není od Pavla.
pařez
Vilém — 31.10.2012 16:14:20:
Jestliže je pro Vás autoritou alespoň Bible, tak snad Vás poučí alespoň toto: Řím 13,1-3:
"Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž …More
Vilém — 31.10.2012 16:14:20:
Jestliže je pro Vás autoritou alespoň Bible, tak snad Vás poučí alespoň toto: Řím 13,1-3:
"Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly."
Žito
Nejmilejší bratře Viléme, není pochyb, že skrze tebe mluví Duch svatý! Shledávám, že jsi pod přímou ochranou andělů Hospodinových.
Bůh ti žehnej! 😇 😇 😇
🤗
pařez
Viléme, nejde ani tak o to, že máte výhrady k Církvi, ale o to, že např. o modlitbě, kterou obdržela s.Faustyna prohlašujete, že není od Krista ale od ďábla. A píšete to tak, jako byste u toho byl, nebo jako by se Vám dostalo zvláštního osvícení v této věci. Tak se nedivte, že se k tomu považuji (i ostatní) za potřebné vyjádřit.

Díky Bohu za to, že alespoň Otčenáš uznáváte. Ale řekněte mi - jak …More
Viléme, nejde ani tak o to, že máte výhrady k Církvi, ale o to, že např. o modlitbě, kterou obdržela s.Faustyna prohlašujete, že není od Krista ale od ďábla. A píšete to tak, jako byste u toho byl, nebo jako by se Vám dostalo zvláštního osvícení v této věci. Tak se nedivte, že se k tomu považuji (i ostatní) za potřebné vyjádřit.

Díky Bohu za to, že alespoň Otčenáš uznáváte. Ale řekněte mi - jak chápete prosbu "posvěť se jméno Tvé" - co to znamená, jak a čím se má Boží jméno posvětit?
pařez
Vilém — 31.10.2012 13:17:05:
"NIKOLI POUZE O LIDSKÉ SRDCE.JAK JSTE TO POCHOPIL ? CO SI POD TÍMTO OZNAČENÍM PŘEDSTAVUJETE VY?"

O "lidském srdci" jsme se začali bavit zde:
Svedectvo reholnej sestry o pravosti posolstiev Irskej vizionarky

Podle mého názoru je to to, díky čemu jsme schopni prožívat krásu, zaměřit se k dobru, oddat se druhému člověku a Bohu. Je to něco jiného než rozum, …More
Vilém — 31.10.2012 13:17:05:
"NIKOLI POUZE O LIDSKÉ SRDCE.JAK JSTE TO POCHOPIL ? CO SI POD TÍMTO OZNAČENÍM PŘEDSTAVUJETE VY?"

O "lidském srdci" jsme se začali bavit zde:
Svedectvo reholnej sestry o pravosti posolstiev Irskej vizionarky

Podle mého názoru je to to, díky čemu jsme schopni prožívat krásu, zaměřit se k dobru, oddat se druhému člověku a Bohu. Je to něco jiného než rozum, kterým analyzujeme a posuzujeme různé možnosti, i něco jiného než vůle, kterou se svá rozhodnutí snažíme uskutečnit. Srdce stojí nad nimi.
aobubo
O. Libore Halíku,zde na vašem vkladu se různí názory,nebo lépe přesvědčení ohledně modliteb.Je mi nejasné,proč se jako duchovní nevyjádříte,nedáte aspoň nějaké slovo,protože kdo z nás ví tolik jako vy? Nechápu to,a vaše mlčení mi spíše připadá jako tichý souhlas s tím co se tu proti církvi píše.Nejen proti církvi,ale také proti víře každého jednotlivce co nesouhlasí s Vilémem a Žitem.Namísto …More
O. Libore Halíku,zde na vašem vkladu se různí názory,nebo lépe přesvědčení ohledně modliteb.Je mi nejasné,proč se jako duchovní nevyjádříte,nedáte aspoň nějaké slovo,protože kdo z nás ví tolik jako vy? Nechápu to,a vaše mlčení mi spíše připadá jako tichý souhlas s tím co se tu proti církvi píše.Nejen proti církvi,ale také proti víře každého jednotlivce co nesouhlasí s Vilémem a Žitem.Namísto jednoty ve smýšlení se zde přetahuje a propaguje neláska,arogance,zesměšňování a zdá se mi o to více horší,že ještě k tomu všemu ve jménu Boha.Chápu,že se třebas nechcete vměšovat a nedávat tak prostor se dostávat do konfliktu ve střetu přesvědčení.
A nebo holt souhlasíte s těmi co napadají církev,pak by to bylo jiná.
Nicméně je to na vás,je to vaše vlákno.
Gábi
Já myslím pařezi, že je to zkopírováno celé.Nestačí se jen vyzpovídat.Ty body tam jsou vypsané a určitě patří i nemít zálibu i v tom nejmenším hříchu.Není to automat, ale záleží na člověku a jeho opravdovém obrácení a zlepšení života.Pokání.