Edward7
22.6K

Szczepionki przeciw Covid i „bezprzewodowa nanosieć wewnątrz ciała”?

Zaszczepione osoby emitujące adresy MAC...

Laurent Aventin
Wczoraj wspomnieliśmy w naszych wierszach o nieoficjalnych pracach naukowców nad zawartością czterech „szczepionek” przeciwko Covidowi zaszczepionych na Zachodzie. Odkrycie niezadeklarowanej nanotechnologii skłania nas do zrozumienia "przydatności" tych urządzeń w szczepionce. Zidentyfikowane elementy są bardzo podobne do wstrzykiwania bezprzewodowej sieci lokalnej (WBAN) lub bezprzewodowej wewnątrzustrojowej nanosieci, których istnienie potwierdzają publikacje naukowe z dziedziny medycyny zaawansowanej.

W naszym wczorajszym artykule wskazaliśmy , że będziemy oferować fragmenty akt niedawno udostępnionych w Courrier des Stratèges. Fragment z 53-stronicowego pliku, który jest tutaj oferowany, przedstawia, czym jest WBAN, w języku zrozumiałym dla wszystkich. Linki hipertekstowe pozwolą czytelnikom, którzy tego pragną, pogłębić naukową rzeczywistość tych urządzeń.

Co to jest WBAN?
„W swojej obecnej konfiguracji i z publicznej literatury naukowej widać, że (WBAN) wykorzystują nanotechnologię i są ogólnie zaprojektowane do monitorowania i wykrywania całego układu ludzkiego ciała . Głównym celem tych sieci jest przesyłanie danych wytworzonych przez nanotechnologię wewnątrz ciała do sieci WLAN (Wireless Local Area Network) lub Internetu. W ten sposób wewnętrzne czynności organizmu, takie jak choroby przewlekłe, są monitorowane przez czujniki znajdujące się w ciele osoby pod nadzorem lekarza. Jest to stały nadzór biotechnologiczny i w rzeczywistości szczególnie nachalny.

Źródło: Jafari R, Effat Parvar M, Informatyka, 2017 .

Literatura naukowa na temat tych bezprzewodowych nanosieci jest bogata i opieramy się tylko na kilku ostatnich publikacjach, aby przedstawić ten aspekt. Jeśli grafen jest kluczowym nanomateriałem dla sieci nanokomunikacyjnych, inne badania koncentrują się na propagacji sieci bezprzewodowych w powietrzu zawartym w pęcherzykach płucnych, jak wyjaśniono w pracy Akkaş MA opublikowanej w 2019 roku . Opieramy się tutaj na tłumaczeniu Xochipellego , który jest jednym z nielicznych serwisów, na których znajdujemy prace różnych naukowców nad zawartością szczepionek (m.in. dr Mik Andersen czy dr Campra).

Narzędzie do monitorowania wewnątrzustrojowego
Idea opracowania nanotechnologii do mierzenia i rejestrowania zdarzeń i zmian w ludzkim ciele opiera się na mechanice kwantowej (por. Richard Feynman, There's Plenty of Room at the Bottom, 1959 ). Jednym z celów tego obszaru wiedzy jest stworzenie nanoczujników zdolnych do działania w sposób skoordynowany w skali nanometrycznej, aby móc przekazywać informacje i dane o stanie zdrowia ludzi, czy też rozwijać aplikacje złożony biomedyczny. W tym celu powstała sieć nanokomunikacyjna dla nanoczujników, znana również pod akronimem WNSN ( Wireless Nanosensors Networks lub WBAN), które zostają wdrożone. Zdaniem naukowców taka sieć wymaga anten o rozmiarach nanometrowych, współpracujących z kompatybilnymi antenami w pasmach z zakresu Tera Hertz (fale elektromagnetyczne ), zdolnych do efektywnego rozchodzenia się sygnału bez strat. W ten sposób nanoczujniki są połączone w sieć bezprzewodową w celu skoordynowanego działania, przekazując dane do węzła bramy, którym może być telefon komórkowy lub dowolna antena telefoniczna, która automatycznie przesyła informacje do szpitala przez Internet.

Jeżeli przydatność sieci WBAN w leczeniu poważnych i/lub przewlekłych chorób zostanie zaakceptowana, odbywa się to za zgodą pacjenta. W żadnym wypadku nie ma to miejsca w przypadku szczepienia Covid, gdzie obecność takiego urządzenia nigdy nie była wspomniana ani w składzie surowic szczepionkowych, ani w czasie zaszczepiania surowic obywatelom. Przydatność takiego urządzenia potencjalnie zaszczepionego miliardom osób jest oczywiście nie do przyjęcia... (i jest wielką zbrodnią dopow. )
Vaccins Covid : qu’est-ce qu’un WBAN ou « nano réseau intracorporel sans fil » ? - Le Courrier des Stratèges

Zaszczepione osoby emitujące adresy MAC; Co powoduje to zjawisko? RHODĘ WILSON

Zjawisko emisji MAC od osób „zaszczepionych” przeciwko Covid jest alarmującym faktem, który pokazuje związek przyczynowo-skutkowy, napisała Corona2Inspect . Corona2Inspect nakręciło krótki film, aby wyjaśnić, jak to się dzieje i jakie mogą być możliwe skutki. Ale zanim przejdziesz do filmu na końcu tego artykułu (Resumen del fenómeno MAC y la red intracorporal de nanocomunicaciones – C0r0n@2Inspect), trochę tła do zawartości zastrzyków Covid, ponieważ odnoszą się one do zjawiska MAC.

Istnieją trzy wyraźne dowody na to, że mikro lub nanotechnologia związana z nanokomunikacją znajduje się w zastrzykach Covida, wyjaśnił Mik Andersen z Corona2Inspect podczas wywiadu z RichPlanet na początku tego roku.

Pierwszym z nich jest wykrywanie prostokątnych i czworokątnych obiektów , które reagują na morfologię mikro lub nano „muszki anteny” lub dwu- i czterolistnej „muszki” , które są wyraźnie gromadzone w literaturze naukowej w kontekście wewnątrzustrojowych bezprzewodowych sieci nanokomunikacyjnych dla urządzenia nanoelektroniczne.

Drugim dowodem jest wykrycie obiektów z pozornie ograniczonymi obwodami, z
istotnym podobieństwem do obwodów demultipleksowania nanorouterów , wśród innych jeszcze niezidentyfikowanych urządzeń, patrz zdjęcia uzyskane przez La Quinta Columna i zespół naukowców z Nowej Zelandii .

Po trzecie, lokalizacja
graficznych dowodów samoorganizacji epiteksów na podstawie syntetycznych lub sztucznych szablonów DNA . Niedawno uzyskano nowy test samoorganizacji syntetycznego DNA i nanotechnologii, w którym znaleziono dokładne dopasowanie między rodzajem kryształów, które tworzą się w szczepionkach, a tymi obserwowanymi w literaturze naukowej na temat nanotechnologii DNA. To ostatnie odkrycie ma zostać wkrótce opublikowane i mamy nadzieję, że rozwieje wszelkie wątpliwości co do niego.

Mik Andersen wyjaśnił dalej, że bezprzewodowe sieci komunikacji nano dla wewnątrzustrojowych nanourządzeń mają dwa jasne cele;

Pierwszym z nich jest monitorowanie i zbieranie danych o parametrach, aktywności lub danych neurologicznych, kardiologicznych i fizjologicznych jednostki, ułatwianie ich przesyłania do zdalnych serwerów i baz danych, w Internecie, w celu tworzenia Big Data i ich analityki za pomocą sztucznej inteligencji („ AI”).

Drugim jest interakcja z jednostkami, zwłaszcza w sekcji nerwowej i ludzkiej psychikę.


Adresy MAC są konfigurowane w obwodach pamięci (myślimy, że są również zbudowane z syntetycznego DNA i grafenu). W ten sposób odbierają sygnały elektromagnetyczne i automatycznie kodują je w inny prostszy typ sygnału, zwany TS-OOK, za pomocą którego dane są ponownie przesyłane binarnie na wyższy poziom w topologii, czyli interfejs nano… Interfejs nano to kolejne samoskładające się urządzenie elektroniczne, które jest zdolne do kodowania danych binarnych TS-OOK w celu transmisji na zewnątrz ciała.

Interfejs nano przesyła wiadomości z
bardzo specyficznymi nagłówkami , w których identyfikowane jest urządzenie MAC, adres IP, na który przesyłane są informacje oraz zawartość binarną z informacjami uzyskanymi przez węzły w bazie topologii. Wiadomości te muszą być odbierane przez „bramkę” – urządzenie mobilne lub smartfon z połączeniem internetowym – która byłaby odpowiedzialna za wysyłanie wiadomości do miejsca docelowego, bez wiedzy właściciela, pozostając ukryte w ruchu danych. Innymi słowy, każdy telefon komórkowy znajdujący się w pobliżu zaszczepionej osoby może przesyłać dane generowane przez nanosieć.

Mik Andersen wyjaśnił również, że adresy MAC nie są „zawsze włączone”.

Zaszczepiona osoba nie zawsze emituje te adresy MAC, widoczne przez odbiornik Bluetooth telefonu komórkowego. Jest to opisane w literaturze naukowej, w szczególności w protokołach bezprzewodowej nanokomunikacji DCCORONA i EECORONA. Jak wskazano, jednym z problemów nanokomunikacyjnych sieci jest ograniczona energia, którą muszą one działać. Oznacza to, że nie zawsze są włączone, działają lub sygnalizują. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy otrzymują sygnały z zewnątrz ciała lub gdy gromadzone są informacje, które muszą zostać przekazane.

Mik Andersen zaleca obejrzenie trzyczęściowego filmu dokumentalnego „Brain Jabbed”, nakręconego przez Richarda Halla, gospodarza RichPlanet TV, który wyjaśnia wiele tematów poruszanych w jego wywiadzie z RichPlanet. Pierwszą część Brain Jabbed można znaleźć pod tym LINKIEM . Czytaj więcej: Wywiad RichPlanet z Mikiem Andersenem i analizą szczepionki Covid

W niedawnym filmie Mik Anderson podsumował zjawisko adresów MAC. Co może być tego przyczyną, na czym polega, jakie ma konsekwencje dla osoby i społeczeństwa, rola protokołów MAC w sieci i nie tylko. Na końcu filmu, sekcja została poświęcona spekulacjom na temat możliwych zastosowań w oparciu o te określone w literaturze naukowej oraz zawartość potwierdzoną i ujawnioną w szczepionkach, grafenie i pochodnych. Ponieważ omawiane tematy mogą być trudne do zrozumienia dla większości z nas, załączyliśmy kopię transkrypcji filmu, która może okazać się przydatna.

Corona2Inspect-Transkrypcja do pobrania

Po obejrzeniu poniższego filmu Corona2Inspect możesz przetestować zjawisko MAC na swoim smartfonie. Aby to umożliwić, w artykule „ Podsumowanie zjawiska MAC i wewnątrzustrojowej sieci komunikacji nano ”, Corona2Inspect udostępnia aplikacjom i wyszukiwarkom MAC OIU, czy adresy MAC wykrywane przez telefon należą do dowolnego producenta urządzenia elektronicznego. Poniżej tych instrukcji Corona2Inspect wymienił liczne artykuły naukowe, które można wykorzystać do przeprowadzenia głębszych badań. Vaccinated People Emitting MAC Addresses; What’s Causing This Phenomenon?

Zjawisko emisji MAC u osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest faktem alarmującym, świadczącym o związku przyczynowo-skutkowym. Ten film dokumentalny podsumowuje, w jaki sposób zaobserwowano zjawisko MAC, na czym ono polega, jak można go doświadczyć w prosty sposób, jakie ma implikacje dla jednostki i społeczeństwa, co może być przyczyną zaobserwowanego zjawiska MAC, co mówi literatura naukowa na temat bezprzewodowych sieci nanokomunikacyjnych, roli protokołów MAC w sieci oraz podejścia teoretycznego. W tym dokumencie znajduje się również część poświęcona spekulacjom, w której próbujemy wyobrazić sobie możliwe zastosowania, opierając się na możliwościach opisanych w literaturze naukowej oraz na treściach potwierdzonych i ujawnionych w szczepionkach, grafenie i jego pochodnych.

Po obejrzeniu tego dokumentu warto przeprowadzić kilka anonimowych testów lub eksperymentów z wykrywaniem adresów MAC i rozważyć użycie, oprócz domyślnych funkcji Bluetooth w telefonie, innych aplikacji do tworzenia kopii zapasowych. Poniżej znajduje się lista aplikacji na telefony z systemem operacyjnym IOS i Android, które mogą być przydatne do wykrywania i sondowania adresów MAC osób zaszczepionych.
Aplikacje IOS

BLE Scanner 4.0 / Bluepixel Technologies LLP # BLE Scanner 4.0

Blue Sniff – Bluetooth Scanner / Kevin Horvath # Blue Sniff - Bluetooth Scanner

nRF Connect for Mobile / Nordic Semiconductor ASA # nRF Connect for Mobile

plusBLE / linCogN Technology Co. Limited # apple.com/es/app/plusble/id859879598

LightBlue / Punch Through # LightBlue®
Aplikacje Android

BLE Scanner 4.0 / Bluepixel Technologies LLP # BLE Scanner (Connect & Notify) - Apps on Google Play

BLE Sniffer / aconno Gmbh # Sniffer - Aplicaciones en Google Play

nRF Connect for Mobile / Nordic Semiconductor ASA # nRF Connect for Mobile - Apps en Google Play

nRF Logger / Nordic Semiconductor ASA # nRF Logger - Apps on Google Play

BLE Analyser / keuwlsoft # BLE Analyser - Apps on Google Play

LightBlue / Punch Through # LightBlue® — Bluetooth Low Energy - Apps on Google Play

BLE Scan Data Viewer / D.H. Lee # BLE Scan Data Viewer - Apps on Google Play

BLE360 / EmerTech Limited # BLE360 - Apps on Google Play

Bibliografía;

Abbasi, E.; Akbarzadeh, A.; Kouhi, M.; Milani, M. (2016). Graphene: synthesis, bio-applications, and properties. Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 44(1), pp. 150-156. https://doi.org/10.3109/21691401.2014.927880

Abbasi, Q.H.; El-Sallabi, H.; Chopra, N.; Yang, K.; Qaraqe, K.A.; Alomainy, A. (2016). Terahertz channel characterization inside the human skin for nano-scale body-centric networks. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, 6(3), pp. 427-434. https://doi.org/10.1109/TTHZ.2016.2542213

Abbasi, Q.H.; Nasir, A.A.; Yang, K.; Qaraqe, K.A.; Alomainy, A. (2017). Cooperative in-vivo nano-network communication at terahertz frequencies. IEEE Access, 5, pp. 8642-8647. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2677498

Abd-El-atty, S.M.; Lizos, K.A.; Gharsseldien, Z.M.; Tolba, A.; Makhadmeh, Z.A. (2018). Engineering molecular communications integrated with carbon nanotubes in neural sensor nanonetworks. IET Nanobiotechnology, 12(2), pp. 201-210. https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1049/iet-nbt.2016.0150

Akyildiz, I.F.; Jornet, J.M.; Pierobon, M. (2010). Propagation models for nanocommunication networks. En: Proceedings of the Fourth European Conference on Antennas and Propagation (pp. 1-5). IEEE. Propagation models for nanocommunication networks

Aliouat, L.; Rahmani, M.; Mabed, H.; Bourgeois, J. (2021). Enhancement and performance analysis of channel access mechanisms in terahertz band. Nano Communication Networks, 29, 100364. https://doi.org/10.1016/j.nancom.2021.100364

Alsheikh, R.; Akkari, N.; Fadel, E. (2016). MAC protocols for wireless nano-sensor networks: Performance analysis and design guidelines. En: 2016 Sixth International Conference on Digital Information Processing and Communications (ICDIPC) (pp. 129-134). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICDIPC.2016.7470805

Balghusoon, A.O.; Mahfoudh, S. (2020). Routing protocols for wireless nanosensor networks and internet of nano things: a comprehensive survey. IEEE Access, 8, pp. 200724-200748. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3035646

Bareket-Keren, L.; Hanein, Y. (2013). Carbon nanotube-based multi electrode arrays for neuronal interfacing: progress and prospects. Frontiers in neural circuits, 6, 122. https://doi.org/10.3389/fncir.2012.00122

Betzalel, N.; Ishai, P.B.; Feldman, Y. (2018). The human skin as a sub-THz receiver–Does 5G pose a danger to it or not?. Environmental research, 163, pp. 208-216. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.032

Bouchedjera, I.A.; Louail, L.; Aliouat, Z.; Harous, S. (2020). DCCORONA: Distributed Cluster-based Coordinate and Routing System for Nanonetworks. En: 2020 11th IEEE Annual Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile Communication Conference (UEMCON) (pp. 0939-0945). IEEE. https://doi.org/10.1109/UEMCON51285.2020.9298084

Gabay, T.; Jakobs, E.; Ben-Jacob, E.; Hanein, Y. (2005). Engineered self-organization of neural networks using carbon nanotube clusters. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 350(2-4), pp. 611-621. https://doi.org/10.1016/j.physa.2004.11.007

Ghafoor, S.; Boujnah, N.; Rehmani, M.H.; Davy, A. (2020). MAC protocols for terahertz communication: A comprehensive survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 22(4), pp. 2236-2282. https://doi.org/10.1109/COMST.2020.3017393

Han, M.; Karatum, O.; Nizamoglu, S. (2022). Optoelectronic Neural Interfaces Based on Quantum Dots. ACS Applied Materials & Interfaces. https://doi.org/10.1021/acsami.1c25009

Hejazi, M.; Tong, W.; Ibbotson, M.R.; Prawer, S.; Garrett, D.J. (2021). Advances in carbon-based microfiber electrodes for neural interfacing. Frontiers in Neuroscience, 15, 403. https://doi.org/10.3389/fnins.2021.658703

Hossain, Z.; Vedant, S.H.; Nicoletti, C.R.; Federici, J.F. (2016). Multi-user interference modeling and experimental characterization for pulse-based terahertz communication. En: Proceedings of the 3rd ACM International Conference on Nanoscale Computing and Communication (pp. 1-6). https://doi.org/10.1145/2967446.2967462

Hosseininejad, S.E.; Abadal, S.; Neshat, M.; Faraji-Dana, R.; Lemme, M.C.; Suessmeier, C.; Cabellos-Aparicio, A. (2018). MAC-oriented programmable terahertz PHY via graphene-based Yagi-Uda antennas. En: 2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC) (pp. 1-6). IEEE. https://doi.org/10.1109/WCNC.2018.8377201

Kulakowski, P.; Turbic, K.; Correia, L.M. (2020). From nano-communications to body area networks: A perspective on truly personal communications. IEEE Access, 8, pp. 159839-159853. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3015825

Le, T.N.; Pegatoquet, A.; Magno, M. (2015). Asynchronous on demand MAC protocol using wake-up radio in wireless body area network. En: 2015 6th International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces (IWASI) (pp. 228-233). IEEE. https://doi.org/10.1109/IWASI.2015.7184942

Lemic, F.; Abadal, S.; Tavernier, W.; Stroobant, P.; Colle, D.; Alarcón, E.; Famaey, J. (2021). Survey on terahertz nanocommunication and networking: A top-down perspective. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 39(6), pp. 1506-1543. https://doi.org/10.1109/JSAC.2021.3071837

Lovat, V.; Pantarotto, D.; Lagostena, L.; Cacciari, B.; Grandolfo, M.; Righi, M.; Ballerini, L. (2005). Carbon nanotube substrates boost neuronal electrical signaling. Nano letters, 5(6), pp. 1107-1110. https://doi.org/10.1021/nl050637m

Martinelli, V.; Cellot, G.; Fabbro, A.; Bosi, S.; Mestroni, L.; Ballerini, L. (2013). Improving cardiac myocytes performance by carbon nanotubes platforms. Frontiers in physiology, 4, 239. https://doi.org/10.3389/fphys.2013.00239

Medlej, A.; Dedu, E.; Dhoutaut, D.; Beydoun, K. (2022). Efficient Retransmission Algorithm for Ensuring Packet Delivery to Sleeping Destination Node. En: International Conference on Advanced Information Networking and Applications (pp. 219-230). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99587-4_19

Ménard-Moyon, C. (2018). Applications of carbon nanotubes in the biomedical field. En: Smart nanoparticles for biomedicine (pp. 83-101). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814156-4.00006-9

Mezher, M.A.; Din, S.; Ilyas, M.; Bayat, O.; Abbasi, Q.H.; Ashraf, I. (2022). Data Transmission Enhancement Using Optimal Coding Technique Over In Vivo Channel for Interbody Communication. Big Data. https://doi.org/10.1089/big.2021.0224

Nussenbaum, K.; Cohen, A.O. (2018). Equation Invasion! How Math can Explain How the Brain Learns. http://doi.org/10.3389/frym.2018.00065

Pan, K.; Leng, T.; Song, J.; Ji, C.; Zhang, J.; Li, J.; Hu, Z. (2020). Controlled reduction of graphene oxide laminate and its applications for ultra-wideband microwave absorption. Carbon, 160, pp. 307-316. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.12.062

Piro, G.; Bia, P.; Boggia, G.; Caratelli, D.; Grieco, L.A.; Mescia, L. (2016). Terahertz electromagnetic field propagation in human tissues: A study on communication capabilities. Nano Communication Networks, 10, pp. 51-59. https://doi.org/10.1016/j.nancom.2016.07.010

Rauti, R.; Musto, M.; Bosi, S.; Prato, M.; Ballerini, L. (2019). Properties and behavior of carbon nanomaterials when interfacing neuronal cells: How far have we come?. Carbon, 143, pp. 430-446. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.11.026

Rikhtegar, N.; Keshtgari, M.; Ronaghi, Z. (2017). EEWNSN: Energy efficient wireless nano sensor network MAC protocol for communications in the terahertz band. Wireless Personal Communications, 97(1), pp. 521-537. https://doi.org/10.1007/s11277-017-4517-4

Sarlange, G.; Devilleger, J.; Trillaud, P.; Fouchet, S.; Taillasson, L.; Catteu, G. (2021). Projet Bluetooth Expérience X. Sync | Secure cloud storage that protects your privacy

Sivapriya, S.; Sridharan, D. (2017). Energy Efficient MAC Protocol for Body Centric Nano-Networks (BANNET). ADVANCED COMPUTING (ICoAC 2017), 422.

Vavouris, A.K.; Dervisi, F.D.; Papanikolaou, V.K.; Karagiannidis, G.K. (2018). An energy efficient modulation scheme for body-centric nano-communications in the THz band. En: 2018 7th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST) (pp. 1-4). IEEE. https://doi.org/10.1109/MOCAST.2018.8376563

Yang, K.; Bi, D.; Deng, Y.; Zhang, R.; Rahman, M.M.U.; Ali, N.A.; Alomainy, A. (2020). A comprehensive survey on hybrid communication in context of molecular communication and terahertz communication for body-centric nanonetworks. IEEE Transactions on Molecular, Biological and Multi-Scale Communications, 6(2), pp. 107-133. https://doi.org/10.1109/TMBMC.2020.3017146

Yin, P.; Liu, Y.; Xiao, L.; Zhang, C. (2021). Advanced Metallic and Polymeric Coatings for Neural Interfacing: Structures, Properties and Tissue Responses. Polymers, 13(16), 2834. https://doi.org/10.3390/polym13162834

Yuan, C.; Tony, A.; Yin, R.; Wang, K.; Zhang, W. (2021). Tactile and thermal sensors built from carbon–polymer nanocomposites—A critical review. Sensors, 21(4), 1234. https://doi.org/10.3390/s21041234

Zhang, R.; Yang, K.; Abbasi, Q.H.; Qaraqe, K.A.; Alomainy, A. (2017). Analytical characterisation of the terahertz in-vivo nano-network in the presence of interference based on TS-OOK communication scheme. IEEE Access, 5, pp. 10172-10181. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2713459

Zhang, Y.; Yang, C.; Yang, D.; Shao, Z.; Hu, Y.; Chen, J.; Wang, L. (2018). Reduction of graphene oxide quantum dots to enhance the yield of reactive oxygen species for photodynamic therapy. Physical Chemistry Chemical Physics, 20(25), pp. 17262-17267. https://doi.org/10.1039/C8CP01990H

Resumen del fenómeno MAC y la red intracorporal de nanocomunicaciones – C0r0n@2Inspect
Jadwiga Bob shares this
7
megur shares this
2