Marieta Ria
1151.9K
MODLITBA NA ZNIČENIE PREKLIATÍ Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju manželku/manžela, deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré …More
MODLITBA NA ZNIČENIE PREKLIATÍ
Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju manželku/manžela, deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám: bieda, chudoba, hlad, nahota, utrpenia, straty, porážky a pády, či poníženosť, zapríčinené našimi hriechmi ako aj hriechmi našich predkov. Nech všetky tieto prekliatia budú zničené mocou Presvätej Krvi a Životodarného Kríža nášho Pána Ježiša Krista. Nech všetci démoni, ktorí vstúpili do nášho života a života našich detí a priniesli zo sebou prekliatie, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi, bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista a podriadia sa Jeho poriadku a vôli. Nech týmto démonom bude zakázané vrátiť sa späť k nám a našim rodinám v mene Ježiša Krista.
Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju manželku/manžela, za deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé …More
Jaroslav Garek shares this
11.4K
Tomek P
vyborne
David Michael Emeth
Jakým právem si dovoluješ obětovat krev a kříž Pána Jesuse? Ty máš na nich nějakou zásluhu?
Můžeš je pokorně a s vděčnosti přijmout, to ano! Ale obětovat? 😬
To vaše náboženství je vskutku těžce mimo! Vzpamatujte se...❗
forthetruth333
ty si čo za bludára? všade kúkoľ všade,,,,judáš môže byť s tebou spokojný,,,,,,Ach,,,,
David Michael Emeth,,,,,,,,,,modlí sa viac než niečo napíšeš
David Michael Emeth
Spíš se vy zamyslete, co vlastně děláte. 😬❗
Marieta Ria
Ak budeš naďalej urážať všetko katolícke a presadzovať bludy, tak blokujem...
Asi si ešte nepočul o modlitbe Korunky sv. Faustíny...
Obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta... modlitba, ktorú jej zjavil samotný Pán Ježiš
Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš s. Faustíne vo Vilne v roku 1935. …More
Ak budeš naďalej urážať všetko katolícke a presadzovať bludy, tak blokujem...

Asi si ešte nepočul o modlitbe Korunky sv. Faustíny...
Obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta... modlitba, ktorú jej zjavil samotný Pán Ježiš

Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš s. Faustíne vo Vilne v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a odovzdal prisľúbenia, ktoré sú s ňou spojené. V tejto modlitbe obetujeme Bohu Otcu „Telo a Krv, Dušu i Božstvo“ Ježiša Krista, spájame sa s jeho obetou, ktorú zložil na kríži za vykúpenie sveta. Keď obetujeme Bohu jeho „najmilšieho Syna“, odvolávame sa na najmocnejší argument, pre ktorý môžeme byť vyslyšaní. Prosíme o milosrdenstvo „pre nás i celý svet“. Slovo „nás“ označuje toho, kto sa modlí korunku, ale aj tých, za ktorých sa túžime, alebo máme modliť. Na druhej strane „celý svet“ – to sú všetci ľudia žijúci na zemi, aj duše trpiace v očistci. Keď sa modlíme slovami tejto korunky, konáme skutok lásky k blížnemu, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme obdržali milosti.

„Keď sa budete modliť túto korunku“ – sľúbil Pán Ježiš – „rád vám dám všetko, o čo ma budete prosiť“ (1541) a dodal: „ak to (…) bude v zhode s mojou vôľou“ (1731). Zvláštne prisľúbenia sa týkajú hodiny smrti: milosť šťastnej a pokojnej smrti. Môžu ich vyprosiť nielen tí, ktorí sa sami s dôverou a vytrvalo modlia túto korunku, ale aj zomierajúci, pri ktorých sa iní budú modliť jej slovami. „Kňazi“ – povedal Ježiš – „ju budú podávať hriešnikom ako poslednú nádej. Hoci by bol hriešnik čo ako zatvrdilý, ak len raz vypovie túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva“ (687). Aspoň raz, ale v postoji zhodnom s obsahom modlitby, a predovšetkým s vierou, dôverou a v pokore, s úprimnou a hlbokou ľútosťou za hriechy.
David Michael Emeth
A vy tomu věříte, že to byl Pán Jesus! 😄
Vskutku, ti katoličtí svatí jsou snad všichni falešní.❗
Marieta Ria
To, že tomu neveríš Ty, nijak nezmení túto skutočnosť!
David Michael Emeth
Jako byli dřív falešní proroci, tak jsou nyní falešní svatí, vyznačující se okázalou zbožností!
Škoda, že to nedokážeš rozpoznat.
Marieta Ria
Máš slobodnú vôľu od Najvyššieho a tak sa môžeš rozhodnúť - je na Tebe, či v prospech svojej spásy, alebo proti nej...Či uprednostníš PRAVDU, alebo len to, čo Ti z Písma pasuje (s takými sa tu vrece roztrhlo...) - a povyberáš, ako hrozienka z koláča. Pán Ti vždy dáva na výber, len potom treba rátať aj s následkami...
David Michael Emeth
Ano, jistě! Ale ty měj na mysli slova Pána Jesuse - dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl!
Vypadá to, že nekriticky přijímáš všechno, co má zbožnou podobu. 🙂
Deponativ.info
@David Michael Emeth mě napadlo přesně to samé. Úplně mi práskla husina přes celé tělo, co tu člověk najde za zrůdné opovážlivosti a jemně skrytý výsměch. Ještě tě raději varuji bratře - pozor na ty, co budou žádat následující "Neposlouchej Bibli, ani Ježíše, pojď zkratkou (..svod..) Pannou Marií", "Bible lže, Ježíš Spasitel není, hle hodní démoni říkají, ať se toho vyvaruješ a jdeš …More
@David Michael Emeth mě napadlo přesně to samé. Úplně mi práskla husina přes celé tělo, co tu člověk najde za zrůdné opovážlivosti a jemně skrytý výsměch. Ještě tě raději varuji bratře - pozor na ty, co budou žádat následující "Neposlouchej Bibli, ani Ježíše, pojď zkratkou (..svod..) Pannou Marií", "Bible lže, Ježíš Spasitel není, hle hodní démoni říkají, ať se toho vyvaruješ a jdeš cestou pseudo spasitelky! (opět svod!)" - zavádí lidi kamkoliv jinam, jen ne jedinou cestou - cesta, pravda a život = jen a pouze PÁN JEŽÍŠ KRISTUS! Bůh ti a tobě podobným, co jsou též v pravdě mocně žehnej!
Marieta Ria
Našli ste sa - obidvaja zblúdilí... stačia útoky na Matku Božiu a je vymaľované. Keď je pre Teba zvodom tá, ktorú Najvyšší ochránil od hriechu a vybral za Matku svojho Syna, ktorá povedala FIAT a celým životom viedla k nasledovaniu Krista - "urobte všetko, čo vám povie", tak škoda slov.
Chlapci, keď je Vám tak odporná katolícka viera a bojujete proti nej zubami-nechtami - drží Vás tu niekto …More
Našli ste sa - obidvaja zblúdilí... stačia útoky na Matku Božiu a je vymaľované. Keď je pre Teba zvodom tá, ktorú Najvyšší ochránil od hriechu a vybral za Matku svojho Syna, ktorá povedala FIAT a celým životom viedla k nasledovaniu Krista - "urobte všetko, čo vám povie", tak škoda slov.
Chlapci, keď je Vám tak odporná katolícka viera a bojujete proti nej zubami-nechtami - drží Vás tu niekto nasilu??
Nestačí sa zakrývať Bibliou - môžete sv. Písmo citovať naspamäť ako Jehovisti, keď ho neprijímate a riadite sa svojim samovýkladmi!!
Cesta ... a najlepšie je lajkovať si vlastné príspevky...
David Michael Emeth
Mnoho povolaných, málo vyvolených! Cesta je úzká, a málo je těch, kteří ji nalézají! Jsi mimo. Kéž se Pán nad tebou slituje...❗
Marieta Ria
Ak pod pojmom vyvolenie si predstavuješ hlásanie bludov a ich toleranciu, tak mi Ťa je ľúto. Snáď raz dospeješ k nájdeniu PRAVDY, tej neskreslenej. Nech Ti v tom Najvyšší pomáha!
Deponativ.info
@David Michael Emeth a stále jedou to stejné divadlo, sami neotevřou (možná nechtějí, nebo možná také chtějí svést co nejvíc duší) oči a přesně plní oblbovací plán, dokud se nechytne dalších xx zvyklaných ovcí. Dobře děláš Davide :) Bůh ti žehnej.
Marieta Ria
Len potvrdzujete, že som sa vo vás oboch nemýlila... finito