Terezie
51.9K
Panna Maria Lurdská. Svatá Panno,oroduj za nás!More
Panna Maria Lurdská.

Svatá Panno,oroduj za nás!
Irbis
www.eucharistie.cz/czech/texty > Obnovené odpustky
www.eucharistie.cz/czech/texty/odpustky/odp2.html
Na této stránce jsou ucelené asi všechny možnosti jak získat odpustky pro duše v očistci.
Marki
Slyšel jsem zajímavý názor, že pokud pomůžeme nějaké duši z očistce. Tak máme nového přímluvce v Nebi, rozuměj dalšího svatého 🤗
Marki
Využijte plnomocných odpustků, pro zkrácení muk duším v očistci. Ještě dnes a zítra!
V pondělí 11.2. budeme slavit památku Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných
U příležitosti Světového dne nemocných vyhlásil Svatý otec též následující možnost získat odpustky:
A. Plnomocné odpustky mohou za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysly Svatého …More
Využijte plnomocných odpustků, pro zkrácení muk duším v očistci. Ještě dnes a zítra!

V pondělí 11.2. budeme slavit památku Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných

U příležitosti Světového dne nemocných vyhlásil Svatý otec též následující možnost získat odpustky:

A. Plnomocné odpustky mohou za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysly Svatého otce) v době od 7. do 11. února získat jedenkrát za den ti věřící, kteří se v duchu skutečného pokání a kajícnosti zbožně zúčastní na bohoslužbě slavené s úmyslem prosit Boha za Světový den nemocných, a přitom se pomodlí Otčenáš, Krédo a modlitbu k blahoslavené Panně Marii; tyto odpustky mohou využít také pro duše věrných zesnulých.
Ti věřící, kteří ve veřejných nemocnicích nebo v jakémkoli soukromém domě z lásky pečují o nemocné jako milosrdný Samaritán, a kteří se z důvodu své služby nemohou zúčastnit na výše uvedených bohoslužbách, získají stejný dar plnomocných odpustků, pokud v těchto dnech velkoryse poskytnou alespoň na několik hodin svou láskyplnou službu tak, jako by ji poskytovali samotnému Kristu Pánu (srov. Mt 25,40), a pomodlí se Otčenáš, Krédo a modlitbu k blahoslavené Panně Marii; mají přitom mít duši odpoutanou od jakéhokoli hříchu a úmysl splnit podmínky, vyžadované pro plnomocné odpustky, hned jakmile to bude možné.
A konečně ti věřící, kterým nemoc, pokročilý věk anebo jiný podobný důvod brání v účasti na výše uvedené bohoslužbě, získají plnomocné odpustky, pokud se s duchem odpoutaným od jakéhokoli hříchu a s úmyslem splnit předepsané podmínky, jakmile to bude možné, ve stanovených dnech duchovně zúčastní na bohoslužbách, zvláště tehdy, když televize a rozhlas budou přenášet liturgické oslavy a poselství Svatého otce, zbožně se pomodlí za všechny nemocné a prostřednictvím Panny Marie, Uzdravení nemocných, obětují Bohu svá fyzická a duchovní utrpení.

B. Částečné odpustky získají všichni věřící, kdykoli se v uvedených dnech se zkroušeným srdcem obrátí k milosrdnému Bohu se zbožnými modlitbami za pomoc nemocným v duchu probíhajícího Roku víry.
Hermann Josef
👍 🙏 🙏
lanternedslenoir
😇 😌 🙏