Clicks415

Rozalia Celakówna - przesłanie

fragment audycji w Radiu Maryja z dn.06.03.2009 - Ojciec prof Władysław Kubik SJ - wicepostulator procesu sł Bożej Rozalii Celakówny
Amid
Duchowość Rozalii Celakówny część 1
Duchowość Rozalii Celakówny część 1

Duchowość Rozalii Celakówny część 2
Duchowość Rozalii Celakówny część 2 - Ojciec Władysław Kubik SJ