24:28
Duchowość Rozalii Celakówny część 2 - Ojciec Władysław Kubik SJ. Fragment katechezy w Radiu Maryja Ojca prof Władysława Kubika SJ -wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego Sł Bożej Rozalii CelakównyMore
Duchowość Rozalii Celakówny część 2 - Ojciec Władysław Kubik SJ.

Fragment katechezy w Radiu Maryja Ojca prof Władysława Kubika SJ -wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego Sł Bożej Rozalii Celakówny
Amid
Duchowość Rozalii Celakówny część 1
Duchowość Rozalii Celakówny część 1
Rozalia Celakówna - przesłanie
Rozalia Celakówna - przesłanieMore
Duchowość Rozalii Celakówny część 1
Duchowość Rozalii Celakówny część 1

Rozalia Celakówna - przesłanie
Rozalia Celakówna - przesłanie