csk.news
1.3K

Neslávený Hrdina: Otec Pierre Epiney RIP

Otec Pierre Epiney z Riddes, Švajčiarsko, priateľ Arcibiskupa Marcela Lefebvrea, zomrel 15. Januára okolo 7:00 ráno.

Bolo to v Ecône – dedinke patriacej Riddes – kde Arcibiskup Lefebvre založil svoj seminár. Epiney bol nápomocný, aby sa to stalo. Sionský Biskup Nestor Adam (+1990) schválil.

Adam vysvätil Epineyho za kňaza v roku 1961. Epiney, slobodná a mladistvá duša, si rýchlo uvedomil, že po Druhom Vatikánskom Koncile sa veci pokazili. Keď bol v roku 1967 vymenovaný za farára v Riddes, meste, ktoré nebolo známe svojou vierou, odmietol zaviesť Novus Ordo. Preto ho Biskup Adam (+1990) začal prenasledovať.

Mladý kňaz bol nútený postaviť si vlastný kostol v Riddes, ku ktorému pripojil domov dôchodcov. Jeho zlom so Spoločnosťou Svätého Pia X. prišiel, keď sa postavil proti ich pokusom spojiť sa s Rímom.

Epiney bol už dlho chorý. Covid urýchlil jeho koniec. Niekoľko dní bol na kyslíku a IV-čku a zomrel vo svojom presbytériu.

Pri príležitosti 25. výročia kňazstva Epineyho, Arcibiskup Lefebvre v homílii povedal: „Vďaka vám, drahý Otče, [Kantón] Valais je stále Katolícky. Requiescat in pace.

#newsOmkseqqqdt