Znovuzrodený kresťan
22.2K

Hviezdy od Zeme nie sú daleko

Predtým než tu budem písať o tom aká je pravda o hviezdach a otáčaní našej Zemi, chcel by som dať všetkým do pozornosti moju kresťanskú stránku 1) ZÁZRAKY A ZNAMENIA V KRESŤANSTVE :: zazrakyaznameniavkrestanstve na ktorej píšem o veľkých zázrakoch a znameniach ktoré sa dejú v kresťanstve. Budem rád ak stránku navštívite a dáte mi svoj feedback.

Zo stránky Stellarium Web Online Star Map sa dajú porovnávať fotky nočnej oblohy z toho istého miesta v tú istú hodinu, v rozne dni. Horná snímka bola robená pred 15 dnami, dolná PO 15 dnoch v tú istú hodinu. Všetky body na oblohe po 15 dnoch zmenili svoju polohu, pre ukážku som vyznačil len zopár z nich. Z obrázku je vidno nasledovné :
1 : Ide o hviezdy / 2 : Všetky Hviezdy sa pohybujú po kružnicovej dráhe z ľava doprava. / 3 : Jednotlivé hviezdy sa pohybujú inak rýchlo / 4 : Sklon dráhy každej hviezdy je inakší.

Ako je to možné ? Su hviezdy len malé telesá blízko Zemi, takže je vidno ich dráhu po kružniciach, a súčasne všetky z nich krúžia okolo Zeme - geocentrizmus ? Ateisti budú tvrdiť, že pohyb hviezd vidíme kvoli rotácii našej Zeme zo západu na východ... tu je však viacero problémov :

1 : Ak by bol pohyb hviezd sposobený otáčaním zeme zo západu na východ, videli by sme priamočiary pohyb hviezd zľava doprava... my však namiesto toho vidíme pohybovať sa hviezdy nie priamočiaro, ale po kružnici, pričom jedni hviezdy klesajú, iné zas stúpajú a to sa nedá nijako zladiť a teoriou točenia našej zeme. Dokonca ani pri kruhovom pohybu Zeme by sa Hviezdy nepohybovali po kružnici, ale priamočiaro a všetky rovnakým smerom, a nie že jedná časť sa pohne kruhovo hore, dalšia zas kruhovo dolu a iná zas do strany.

2 : Ak by pohyb hviezd sposobovala rotácia Zeme všetky hviezdy by sa pohybovali na oblohe rovnako rýchlo, a pod rovnakými obežnými dráhami. Lenže my vidíme že každá hviezda sa pohybuje inak rýchlo a pod inou obežnou dráhou.....

3 : Zmena rýchlosti rotácie zeme za 15 dní by bola príliš malá na to, aby sme videli tak prudké pohyby hviezd na oblohe.

4 : Ak by hviezdy boli od nás svetelné roky ďaleko, 15 dnová zmena pozície Zeme voči hviezdam by nespôsobila posun hviezd. Hviezdy by boli totiž príliš daleko a Zem by prešla príliš malú vzdialenosť aby sa pozícia hviezd k Zemi zmenila. To by bolo možné, len vtedy ak by hviezdy boli veľmi blízko Zemi, takže by aj malý posun Zeme vyvolal zmenu pozície hviezd. Ak je však nejaký objekt veľmi daleko, tak aj ked urazíte istú vzdialenosť, stále budete mať objekt pod tým istým zorným uhlom.

List Rimanom 1:20

Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
Mira393
podle mě budou jenom pár kilometrů... 😉
Znovuzrodený kresťan
Prečo mám taký pocit že to píšete so satirou ?