Clicks41
lt.news

Pranciškaus efektas Argentinoje: katalikai tapo naujaisiais protestantais

Per pastarąjį dešimtmetį Argentinos „katalikų“ procentas sumažėjo net 13,6 %, nurodo Secunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina (liet. „Antrasis nacionalinis religinių įsitikinimų ir požiūrio tyrimas Argentinoje“), kurį sudarė vyriausybinė organizacija CEIL-CONICET.

Evangelikų skaičius išaugo keturiais procentais iki 15,3%.

62.9 % argentiniečių save vadina „katalikais“. II-ojo Vatikano susirinkimo metu jų buvo virš 90%.

Mažiau nei pusė tikinčiųjų tiki pragaru ir šėtonu. Trečdalis netiki amžinuoju gyvenimu. Evangelikai šiais klausimais vertinami maždaug 20% daugiau.

Tik 12,9% katalikų tikėjimą praktikuoja lankydami Mišias kiekvieną sekmadienį. Paklausti, ar Pranciškaus rinkimai padidino jų religingumą, 82,4%. teigė, kad pokyčių nebuvo. 7,9% tikinčiųjų nurodė, kad jiems religingumas padidėjo, o 7,3% teigė, kad tai turėjo neigiamą įtaką.

25% katalikų nurodė, kad Pranciškus „per daug įsitraukia į politiką, užuot rūpinęsis dvasine dalimi“.

27,3% tikinčiųjų teigė, kad abortas yra „moters teisė“ (protestantai: 7,3%).

Žurnalistas Markas Tosatis (Marco Tosatti) lapkričio 21 d. pateikė savo išvadą: „Be abejo, Argentinoje, bet kur dar? - Pranciškaus efekto kitur nebuvo“

#newsSlvdzswnhm