Clicks2.3K
Inka
2

♥ NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA LEŚNIAŃSKA - 26 WRZEŚNIA ♥

♥ NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA LEŚNIAŃSKA - 26 WRZEŚNIA ♥

26 września 1683 r. dwaj chłopcy, pasący bydło, znaleźli na drzewie dzikiej gruszy jaśniejący obraz Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus..

Z akt procesu kanonicznego wiadomo, że niemal wszyscy mieszkańcy wsi zwanej wtedy Wałami Leśniańskimi zebrali się rychło, by ujrzeć cud i dziwną jasność.
Obraz przeniesiono najpierw do dworu w Bukowicach, a następnie do drewnianego kościoła w Wałach Leśniańskich.

Obraz, umieszczony w zbudowanym dlań kościele, zaczął gromadzić rzesze ludzi
W miejscu zaś, gdzie według tradycji ukazał się cudowny wizerunek, została później zbudowana kaplica
Komisja biskupia dwukrotnie: w 1684 i 1700 r. wydała dekret o niezwykłości łask. Doświadczyli ich już w czasie wyprawy pod Wiedniem Jan Michałowski i Grzegorz Kulczycki, wysłani przez króla Jana III Sobieskiego do księcia Lotaryngii. Musieli się oni w przebraniu przedzierać przez obóz turecki. Uratowali się, bo polecili się opiece Matce Bożej Leśniańskiej i kiedy wrócili szczęśliwie z wojny do kraju, złożyli Jej swoje wota oraz zabrane Turkom pałasze .
Parafię w Leśnej na Podlasiu erygowano w 1695 r.
Na miejscu dawnego kościoła z XVIII w. stoi obecnie barokowy, murowany kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła i Narodzenia NMP.

♥ CUDOWNY OBRAZ

Obraz leśniański jest płaskorzeźbą w kamieniu drobnoziarnistym w odcieniu czerwonawym. Kształtem przypomina bochenek chleba, a w przekroju poziomym ma wygląd liścia dzikiej gruszy.
Przedstawia ona Matkę Bożę w półpostaci z Dzieciątkiem na prawym ręku, w lewej ręce trzymającą otwartą książkę, na której wspiera się skrzydłami gołębica.
Pan Jezus natomiast w lewej rączce trzyma książkę, prawą unosi do góry

Według opisu z 1723 r., cudowny obraz pokrywało z przodu grube szkło, oprawne w srebrną ramę, otaczało go dwanaście dużych promieni srebrnych, złoconych, zdobnych gwiazdami.
Pod promieniami rozpościerał się wielki srebrny księżyc, widniały też dwa anioły srebrne, złocone, podtrzymujące święty obraz.
Posiadał on również szczerozłotą sukienkę, ozdobioną 155 diamentami, 291 rubinami, 59 szmaragdami, sprawioną przez Annę Radziwiłłową, kanclerzynę Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Korony ofiarował w 1716 r. książę Karol Stanisław Radziwiłł.

24 listopada 1700 r. dekretem wystawionym w Janowie bp Franciszek Prażmowski dokonał uroczystego zatwierdzenia sanktuarium leśniańskiego, określając obraz Matki Bożej Leśniańskiej jako cudownie objawiony oraz znakomitymi cudami i łaskami wsławiony.

W trosce o chwałę Leśniańskiej Pani wybudowano w 1716 r. murowany kościół, nazywany obecnie kaplicą Zjawienia.
Było to wówczas drugie sanktuarium maryjne po dominikańskim Podkamieniu w diecezji łuckiej.

W 1727 r. parafię w Leśnej Podlaskiej oddano Ojcom Paulinom, którzy szybko przystąpili do budowy klasztoru i dużego kościoła.
W 1761 r. w Leśnej były trzy kościoły, a miejscowość nazywano Leśną Maryjną. Kaplica Zjawienia funkcjonowała jako miejsce kultu Bożego dla parafian i pielgrzymów.

Po utracie niepodległości zaborcy zaczęli likwidować placówki, które umacniały duchowo i moralnie polskie społeczeństwo.
W1875 r. kościół przeszedł w ręce prawosławnych.
Jak się później okazało, bp Beniamin Szymański już w 1865 r. cichaczem wywiózł cudowny obraz Matki Bożej Leśniańskiej i przed prawosławnymi ukrył go w kościele Sióstr Benedyktynek w Łomży.
Na miejscu pozostawiono kopię.
Sprowadzone do Leśnej w 1884 r. mniszki prawosławne, przygotowując się do opuszczenia klasztoru po wybuchu I wojny światowej, urządziły dla okolicznej ludności pożegnanie z obrazem, następnie zabrały go ze sobą. Dobrze więc, że nie był to oryginał.

W 1919 r. wprowadzono ponownie do Leśnej Ojców Paulinów, brakowało jednak największego skarbu obrazu Matki Bożej Królowej Podlasia.
Dopiero w 1926 r. okazało się, że cudowny obraz znajduje się w Łomży.
Po przebadaniu wizerunku przez komisję rzeczoznawców bp Henryk Przeździecki wydał dekret stwierdzający jego autentyczność.
Poddano go również odnowieniu w Warszawie.
Dopiero wówczas Leśniańska Pani i Królowa wyruszyła w powrotną drogę do swego sanktuarium.

♥ RADOSNY POWRÓT

16 września 1927 r. cudowny obraz przewieziono z Warszawy do Siedlec i umieszczono w kaplicy Niższego Seminarium Duchownego.
Potem nastąpiło przeniesienie obrazu do katedry.
W uroczystej procesji udział wzięli wierni siedleckich parafii, orkiestra wojskowa, delegacje wszystkich miejscowych urzędów, instytucji społecznych, wojsko, szkoły, stowarzyszenia i związki.
Powiewały sztandary, a na tle czerwieni feretronu płynął spokojnie i majestatycznie cudowny obraz Świętej „Wygnanki”.
Słowo Boże głosili ojcowie paulini, konfesjonały były oblężone, kruszyły się sumienia, korzyły dusze przed Panem, prosząc za pośrednictwem Matki o przebaczenie.

22 września Matka Boża wyruszyła w tryumfalnym pochodzie do swej leśniańskiej stolicy.
Pochód poprowadzili biskupi Henryk Przeździecki i Czesław Sokołowski.
W Starej Wsi obraz pożegnali przedstawiciele władz państwowych oraz część duchowieństwa. Księża biskupi, ojcowie paulini, a także dwóch posłów na Sejm prowadzili pochód przez Łosice, Kornicę i Bukowice.
Po drodze mijano tryumfalne bramy z napisami powitalnymi ku czci Matki Bożej.
Tam, gdzie zatrzymywano się dłużej, odprawiano Msze św.
Im bliżej Leśnej, tym gorsza i uciążliwsza stawała się droga.
Kto jednak kochał Matkę Bożą, nie zważał na trudy.
25 września 1927 r. pochód tryumfalnie dotarł do celu.
Cicha wioska przybrała tego dnia świąteczny wygląd, zatętniła życiem, witała Królową Nieba i Podlasia przystrojona kwiatami i lampkami.
Uroczystość uświetniali licznie przybyli duchowni obrządku łacińskiego i wschodniołacińskiego.
26 września podczas Sumy odczytano dekret bp. Przeździeckiego, powierzający obraz Matki Bożej Leśniańskiej Ojcom Paulinom.
Przypadała akurat 200. rocznica ich przybycia do Leśnej.
Temu momentowi towarzyszył wystrzał z armat ustawionych na placu kościelnym.
Obraz procesjonalnie wniesiono do kościoła przy śpiewie Boże, coś Polskę.
W progu kościoła przejęli go Ojcowie Paulini.

Kiedy powrócił cudowny obraz Matki Bożej Leśniańskiej, sanktuarium odżyło, Opatrzność Boża nagrodziła lud podlaski licznymi łaskami.

Bp Henryk Przeździecki planował ukoronowanie cudownego obrazu leśniańskiego, ale nie zdążył tego zrealizować.
Dopiero 18 sierpnia 1963 r. kard. Stefan Wyszyński i bp Ignacy Świrski nałożyli złote korony na głowy Dzieciątka Jezus i Jego Matki.

W 1984 r. kościół leśniański podniesiono do godności bazyliki mniejszej.

W ołtarzu głównym znajduje się wyryta na kamieniu płaskorzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem,

***

Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej

***


Matko Boża Leśniańska módl się za nami.
Slawek
Czytając o tych wszystkich, cudownych miejscach, można się równocześnie dowiedzieć, jak wiele wspólnego z tymi świętymi miejscami miał Jan III Sobieski.
Engel44
Bog zaplac Inka.