Inka
Inka
24.9K
Informacja Krucjaty Rozancowej za Ojczyzne (krucjatarozancowazaojczyzne.pl/) ♥ Przekazuje informacje ( w oryginale czcionki tekstu, jaki otrzymalam ) Krucjata Rozancowa za Ojczyzne Szczêsc Bo¿e! Jak …More
Informacja Krucjaty Rozancowej za Ojczyzne (krucjatarozancowazaojczyzne.pl/)
♥
Przekazuje informacje ( w oryginale czcionki tekstu, jaki otrzymalam )
Krucjata Rozancowa za Ojczyzne
Szczêsc Bo¿e!
Jak co miesi±c w Warszawie w drug± niedzielê tygodnia ZAPRASZAMY na Mszê ¦wiêt± za Ojczyznê do Sanktuarium Matki Boskiej £askawej (13.10.13 o godz.16.00). Po Mszy Pokutny Marsz Ró¿añcowy bêdzie wiód³ pod budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej.
krucjatarozancowazaojczyzne.pl/13-10-2013-wars…
[w innych miastach w innych terminach - polecamy kalendarium] Bêdziemy siê modliæ o ratunek dla naszych dzieci i nawrócenie wrogów Ko¶cio³a i Ojczyzny. Chc± oni w sposób systemowy zdeprawowaæ nasze dzieci, zniszczyæ rodziny. Chc± naszego zezwierzêcenia, tymczasem my jeste¶my Dzieæmi Bo¿ymi - jak dopitnie naucza³ tego Stefan kard. Wyszyñski. Po prawej stronie na naszej www znajduje siê kalendarium wydarzeñ - mo¿na zaobserwowaæ jak bardzo rozwija siê ju¿ dzie³o Krucjaty i jak liczne s± inicjatywy podejmowane …More
PATRYK PAVIA
CZY NIE WINIŚMY ZA KONTYNTENT I KOŚCIÓŁ JEDNOCZEŚNIE ZROBIĆ I TO W TRYBIE CIĄGŁYM.I TAK DO GRANIC EUROPY CO MIESIĄC TEN RÓŻANIEC JAK BYŁ W POLSCE Z …More
CZY NIE WINIŚMY ZA KONTYNTENT I KOŚCIÓŁ JEDNOCZEŚNIE ZROBIĆ I TO W TRYBIE CIĄGŁYM.I TAK DO GRANIC EUROPY CO MIESIĄC TEN RÓŻANIEC JAK BYŁ W POLSCE Z EGZORCYZMEM NA 😡 CAŁY KONTYNENT W 😇 RYTUAL ROMANUM JAK I MODLIWA POKUTNA NA CAŁĄ EUROPĄ JAK ZROBIŁ W POLSC KS.PIOTR GLAS 🤗 POZDRAWIAM SERDECZNIE SZKODA ŻE NIE MA MARSZU POKUTNEGO NA CAŁYM KONTYNENCIE NASZYM RAZ W MIESIĄCU PO WSIACH I MIASTACH NASZYCH I AKTU ODANIA SIE POD PANOWANIE MARYI NARODÓW EUROPEJSKICH JAK POLSKA MA ,MAM NADZIEJE ŻE MODLITWA RÓŻAŃCOWA DZIENNA JAK I 5 MSZY DZIENNE ZA MNIE U OBLATÓW WYPROSI NIEBO O TĄ ŁASKĘ I WAS W TEJ INENTCJI W MAŁYM TEŻ SKRUCIE PROSZĘ PX+ 🙏
Inka
♥ 😇 🙏More
♥ 😇 🙏
Inka
54K

♥ 7 PAŹDZIERNIKA - NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ ♥

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października …More
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej zostało ustanowione
na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi,
odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką)
7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę
i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską.
Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej
- usłyszawszy o zbliżającej się wojnie,
ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę. Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów …More
Radek33
Litania do Matki Bożej Różańcowej Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, …More
Litania do Matki Bożej Różańcowej
Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże Święta Trójco, jedyny Boże Św. Maryjo, Orędowniczko Różańca świętego, módl się za nami. Św. Maryjo, zwierciadło czyste, tajemnice życia i śmierci, Syna Boskiego w sobie pokazujące Św. Maryjo, piękna jak księżyc przy okrutnej Męce Zbawiciela Św. Maryjo, wybrana jak słonce przy Zmartwychwstaniu Pańskim Św. Maryjo, jako obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła świętego Św. Maryjo, tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Różańcu świętym Św. Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesięciu rozpędzająca czartów Św. Maryjo, drzewo rozkoszne, błogosławiony owoc żywota wydające Św. Maryjo, ołtarzu Świętego Świętych, o piętnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony Św. Maryjo, zegarze słoneczny króla Achaza, w pozdrowieniach anielskich nazad sie …
More
Radek33
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną …More
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz …
More
3 more comments
Inka
83.2K

♥ ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY PODCZAS DNIA MARYJNEGO ROKU WIARY ♥

♥ ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY PODCZAS DNIA MARYJNEGO ROKU WIARY ♥ Do wszystkich Parafii, Ośrodków Duszpasterskich,Wspólnot Życia Konsekrowanego, Ruchów i Stowarzyszeńa zwłaszcza do Sanktuariów …More
♥ ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY PODCZAS DNIA MARYJNEGO ROKU WIARY ♥
Do wszystkich Parafii, Ośrodków Duszpasterskich,Wspólnot Życia Konsekrowanego, Ruchów i Stowarzyszeńa zwłaszcza do Sanktuariów Maryjnychi Sanktuariów Roku Wiary
Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka!
W dniach 12 i 13 października br. wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem będziemy przeżywać w Kościele Dzień Maryjny Roku Wiary.
Centralne uroczystości rozpoczną się w Watykanie w sobotę 12 października rano pielgrzymką do grobu Apostoła Piotra oraz Adoracją Eucharystyczną, połączoną z sakramentem pojednania.
Po południu na Plac św. Piotra przybędzie figura Matki Bożej Fatimskiej i Ojciec Święty Franciszek poprowadzi maryjną medytację.
Następnie figura Matki Bożej Fatimskiej zostanie przewieziona do rzymskiego Sanktuarium Madonny Bożej Miłości.
Tam, w łączności satelitarnej z maryjnymi sanktuariami na całym świecie, odbędzie się czuwanie modlitewne, podczas którego zostanie odmówiony międzynarodowy …More
oczy_szeroko_otwarte
ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣ ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ byliśmy, trwaliśmy, łączyliśmy się, będziemy... ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣ ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿMore
ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣ ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ
byliśmy, trwaliśmy, łączyliśmy się, będziemy...
ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣ ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ
Inka
♥ Dzisiejsza transmisja wlasnie dobiegla konca. Pamietajmy o jutrzejszej jednosci z Ojcem Swietym w drugim Dniu Maryjnym w Roku Wiary : ♥ Niedziela.,…More
♥
Dzisiejsza transmisja wlasnie dobiegla konca.
Pamietajmy o jutrzejszej jednosci z Ojcem Swietym w drugim Dniu Maryjnym w Roku Wiary :
♥
Niedziela., 13 październik, 10:30 – 12:20
Eucharystia z okazji Dnia Maryjnego w Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi przed figurą Matki Bożej z Fatimy -transmisja: TV Trwam. Radio Maryja.
6 more comments
Inka
2114.3K

♥ CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE ♥

♥ CNOTY ♥ W etyce chrześcijańskiej cnotą nazywana jest trwała zdolność do czynienia dobra etycznego, które określone jest przez prawo naturalne, Dekalog i przesłanie ewangeliczne Kazania na górze. …More
♥ CNOTY ♥
W etyce chrześcijańskiej cnotą nazywana jest trwała zdolność do czynienia dobra etycznego, które określone jest przez prawo naturalne, Dekalog i przesłanie ewangeliczne Kazania na górze.
Cnoty ludzkie to trwałe dyspozycje umysłu i woli:
* regulują nasze czyny;
* porządkują nasze uczucia;
* kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą.

Chrześcijańska teologia moralna dzieli cnoty na
NADPRZYRODZONE i PRZYRODZONE. ♥ CNOTY NADPRZYRODZONE . Cnoty nadprzyrodzone są wzbudzane w chrześcijaninie przez łaskę Są nimi TRZY CNOTY TEOLOGALNE. ♥ CNOTY PRZYRODZONE. Cnoty naturalnego pochodzenia,przyrodzone- to CZTERY CNOTY KARDYNALNE oraz cnoty pochodzące od nich, tradycyjnie zwane ich córkami. ♥ Wyróżnia się także zdolności moralne chrześcijanina, które ocenia się jako przekraczające normalną sprawność moralną osoby wierzącej, cnoty te, to CNOTY HEROICZNE TRZY CNOTY TEOLOGALNE; czyli cnoty Boskie w teologii chrześcijańskiej oznaczające cnoty wlane przez Boga: To cnota WIARY, …More
M K shares this
Cnoty ludzkie to trwałe dyspozycje umysłu i woli: * regulują nasze czyny; * porządkują nasze uczucia; * kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem …More
Cnoty ludzkie to trwałe dyspozycje umysłu i woli:
* regulują nasze czyny;
* porządkują nasze uczucia;
* kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą.
🙏 🙏 🙏
Joanna Bester shares this
One more comment
Inka
33.4K

♥ PRZEMIENIENIE PAŃSKIE - 6 sierpnia ♥

♥ PRZEMIENIENIE PAŃSKIE ♥ A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! Na górrze Tabor Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów. Wobec Piotra, Jakuba i Jana. Jego …More
♥ PRZEMIENIENIE PAŃSKIE ♥
A z obłoku odezwał się głos:
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!
Na górrze Tabor Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów. Wobec Piotra, Jakuba i Jana.
Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe.

Apostołowie byli zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask wiecznej chwały Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus.
To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów - dowiedzieli się o nim dopiero po Wniebowstąpieniu.
Zdarzenie to Ewangeliści uznali za bardzo ważne. Jego szczegółowy opis umieścili wszyscy synoptycy: św. Mateusz (Mt 17, 1-9), św. Marek (Mk 9, 1-8) i św. Łukasz (Łk 9, 28-36). Również św. Piotr Apostoł przekazał opis tego wydarzenia (2 P 1, 16-18). Miało ono miejsce po sześciu dniach czy też "jakoby w osiem dni" po uroczystym wyznaniu św. Piotra w okolicach Cezarei Filipowej (Mt 16, 13-20; Mk 8, 27-30; Łk 9, 18-21). Św. Cyryl Jerozolimski (+ 387) jako pierwszy wyraził pogląd, że …More
Engel44
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu. To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany. To równocześnie NAKAZ …More
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu.
To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany.
To równocześnie NAKAZ zostawiony przez Boga:
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”, to zadanie wytyczone wyznawcom Chrystusa.
Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa.
Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść w wieczności
. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa MUSI być Mu wierny:
myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.
Nemo potest duobus dominis servire !
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!More
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!
One more comment
Inka
1613.8K

♥ NOWENNA przed uroczystością WNIEBOWZIĘCIA NMP 06-14 sierpnia ♥

♥ NOWENNA przed uroczystością WNIEBOWZIĘCIA NMP ♥ ♥ Dzień pierwszy, 6 sierpnia Za wszystkich rodziców o wierność powołaniu, którym zostali obdarzeni, o jego realizację zgodną z nauką Chrystusa. By …More
♥ NOWENNA przed uroczystością WNIEBOWZIĘCIA NMP ♥
♥
Dzień pierwszy, 6 sierpnia
Za wszystkich rodziców o wierność powołaniu, którym zostali obdarzeni, o jego realizację zgodną z nauką Chrystusa. By byli świadkami Jego miłości, by On sam był jej fundamentem.
Maryjo, Wspomożycielko nasza, wstawiaj się za nami u Twojego Syna.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

♥ Dzień drugi, 7 sierpnia Za małżonków, którzy nie mogą mieć własnego potomstwa, o otwarte serce na adopcję dzieci, o odwagę i ufność Bogu, aby umieli dawać miłość i nieść pomoc dzieciom porzuconym, niechcianym, zapomnianym. MODLITWA Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego …More
Radek33
Dzień dziewiąty,14 sierpnia Módlmy się w tym dniu za ludzi w podeszłym wieku, samotnych, umierających – o dobre przygotowanie się na spotkanie z Bogiem …More
Dzień dziewiąty,14 sierpnia
Módlmy się w tym dniu za ludzi w podeszłym wieku, samotnych, umierających – o dobre przygotowanie się na spotkanie z Bogiem. Módlmy się, aby zjawisko eutanazji zniknęło z rzeczywistości naszego życia.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Inka
♥ Dzień ósmy,13 sierpnia W trosce o ludzkie życie módlmy się za chorych o fachową pomoc w przywróceniu ich zdrowiu, także, by umieli przyjąć cierpienie …More
♥ Dzień ósmy,13 sierpnia
W trosce o ludzkie życie módlmy się za chorych o fachową pomoc w przywróceniu ich zdrowiu, także, by umieli przyjąć cierpienie jako drogę prowadzącą do radości nieba.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
14 more comments
Inka
22.9K

♥ NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA ŚNIEŻNA - 5 SIERPNIA ♥

♥ NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA ŚNIEŻNA ♥ Przypadające dzisiaj wspomnienie dotyczy rocznicy poświęcenia bazyliki Najświętszej Maryi Panny "Większej" w Rzymie. Przymiotnik ten wynika z faktu, że jest to …More
♥ NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA ŚNIEŻNA ♥
Przypadające dzisiaj wspomnienie dotyczy
rocznicy poświęcenia bazyliki Najświętszej Maryi Panny "Większej" w Rzymie.
Przymiotnik ten wynika z faktu, że jest to pierwszy i największy kościół rzymski poświęcony Maryi. Jest to także jedna z pierwszych na świecie świątyń poświęconych Matce Bożej. Kościół tak dalece ją wyróżnia, że należy ona do czterech tzw. bazylik większych Rzymu, które każdy pielgrzym nawiedzał w roku świętym, jeśli pragnął uzyskać odpust zupełny. Należą do nich: bazylika laterańska św. Jana (będąca katedrą biskupa Rzymu), bazylika św. Piotra na Watykanie, bazylika św. Pawła za Murami i właśnie bazylika Matki Bożej Większej.
W Bazylice tej czci się Matkę Bożą Śnieżną. Według tradycji, w 352 r. Maryja ukazała się papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu patrycjuszowi Janowi, nakazując im budowę kościoła w miejscu, które im wskaże. 5 sierpnia, w okresie upałów, Wzgórze Eskwilińskie pokryło się śniegiem - tam zbudowano świątynię. Musiała być …More
Nemo potest duobus dominis servire !
Według tradycji, w 352 r. Maryja ukazała się papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu patrycjuszowi Janowi, nakazując im budowę kościoła w miejscu, które …More
Według tradycji, w 352 r. Maryja ukazała się papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu patrycjuszowi Janowi, nakazując im budowę kościoła w miejscu, które im wskaże.
5 sierpnia, w okresie upałów, Wzgórze Eskwilińskie pokryło się śniegiem - tam zbudowano świątynię.
Inka
♥ Jest piękny zwyczaj, że co roku w uroczystość Matki Bożej Śnieżnej (5 sierpnia) właśnie w kaplicy Matki Bożej z kopuły zrzuca się płatki białych …More
♥ Jest piękny zwyczaj, że co roku w uroczystość Matki Bożej Śnieżnej (5 sierpnia) właśnie w kaplicy Matki Bożej z kopuły zrzuca się płatki białych róż, przypominające płatki śniegu.
Obraz Matki Bożej Większej stał się prototypem dla wielu innych obrazów Matki Bożej tak dalece, że mamy dzisiaj setki (w Polsce kilkadziesiąt) sanktuariów, w których znajdują się kopie tego obrazu. Wiele z nich (w Polsce kilkanaście) doczekało się koronacji koronami papieskimi. Można powiedzieć, że jest to najczęściej spotykany w świecie wizerunek Maryi.
Inka
5723.7K

♥ PYTANIA DO PANA JEZUSA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - Brygida Szwedzka Święta Europejka. ♥

♥ PYTANIA DO PANA JEZUSA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - Brygida Szwedzka Święta Europejka. ♥ Przytoczę tutaj fragment z książki „Brygida Szwedzka Święta Europejka” Paola Giovetti, gdzie podczas jednej z wizji …More
♥ PYTANIA DO PANA JEZUSA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - Brygida Szwedzka Święta Europejka. ♥
Przytoczę tutaj fragment z książki
„Brygida Szwedzka Święta Europejka” Paola Giovetti,
gdzie podczas jednej z wizji
główna bohaterka widzi drabinę sięgającą do nieba
a u jej szczytu Chrystusa zasiadającego na tronie jako Sędziego.
Wokół Jezusa znajdowali się aniołowie i święci zaś u jego stóp Dziewica Maryja.
Na drabinie znajdował się pewien mnich, który był św. Brygidzie znany, lecz nie wymieniła jego imienia. Był to człowiek posiadający ogromną wiedzą i następujące pytania skierował do Zbawiciela: O Sędzio, stawiam Ci pytanie. Ty dałeś mi usta: czy nie powinienem mówić o rzeczach, które sprawiają mi przyjemność? Ty dałeś mi oczy: czy nie powinienem patrzeć na rzeczy, które bardzo lubię? Ty dałeś mi uszy: dlaczego nie miałbym słuchać dźwięków oraz melodii, które mi się podobają? Ty dałeś mi ręce: dlaczego nie miałbym nimi czynić tego, co mi się podoba? Ty dałeś mi nogi: dlaczego nie miałbym iść tam, …More
maxi57 shares this
Oddanie Jezusowi swojej własnej woli, będzie najmądrzejszą decyzją w życiu. Jezus zaprasza nas do tego: ,,Dałem człowiekowi wolną wolę, ażeby zrezygnował …More
Oddanie Jezusowi swojej własnej woli, będzie najmądrzejszą decyzją w życiu. Jezus zaprasza nas do tego:
,,Dałem człowiekowi wolną wolę, ażeby zrezygnował ze swojej woli
ze względu na miłość do Mnie, który jestem jego Bogiem,
ażeby w ten sposób miał coraz więcej zasług.''

,,Ten, kto rezygnuje z własnej woli i składa ją w Moje Ręce,
który Jestem jego Bogiem, bardzo łatwo osiągnie Niebo.''
''...nic nie prowadzi łatwiej do potępienia wiecznego,
jak właśnie własna wola, której brak przewodnika...''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
Oddanie Jezusowi swojej własnej woli, będzie najmądrzejszą decyzją w życiu. Jezus zaprasza nas do tego: ,,Dałem człowiekowi wolną wolę, ażeby zrezygnował …More
Oddanie Jezusowi swojej własnej woli, będzie najmądrzejszą decyzją w życiu. Jezus zaprasza nas do tego:
,,Dałem człowiekowi wolną wolę, ażeby zrezygnował ze swojej woli
ze względu na miłość do Mnie, który jestem jego Bogiem,
ażeby w ten sposób miał coraz więcej zasług.''

,,Ten, kto rezygnuje z własnej woli i składa ją w Moje Ręce,
który Jestem jego Bogiem, bardzo łatwo osiągnie Niebo.''
''...nic nie prowadzi łatwiej do potępienia wiecznego,
jak właśnie własna wola, której brak przewodnika...''
10 more comments
Inka
2419.3K

♥ O SZTUCE MILCZENIA I MÓWIENIA - Św. Brygida Szwedzka ♥

♥ O SZTUCE MILCZENIA I MÓWIENIA - Św. Brygida Szwedzka ♥ Św. Brygida potrafiła tak milczeć, że słyszała samego Chrystusa. A kiedy czuła, że powinna mówić - napominała nawet papieży i królów. Była …More
♥ O SZTUCE MILCZENIA I MÓWIENIA - Św. Brygida Szwedzka ♥
Św. Brygida potrafiła tak milczeć, że słyszała samego Chrystusa. A kiedy czuła, że powinna mówić - napominała nawet papieży i królów.

Była przykładną żoną i matką.
Pochodziła ze znakomitej rodziny, skoligaconej z dynastią królewską panującą w Szwecji.
Ojciec Birger Persson był sędzią i należał do najznaczniejszych osób w państwie.
Mimo bogactw i pozycji, najgorliwiej kultywowaną rodową tradycją była. świętość.
Z dumą wspominano koligacje ze św. Erykiem, patronem Szwecji,
bądź ciotką Brygidy, bł. Ingrid ze Skennige, która założyła pierwszy klasztor dominikanek w swojej ojczyźnie. Żywoty i kroniki podają, że już w dzieciństwie mała szlachcianka miała wizję ukrzyżowanego Chrystusa. Wtedy też zapewniła Tego, z którym rozmawiała, że chce miłować tylko Jego. MATKA I WYCHOWAWCZYNI Jednak ojciec czternastoletniej panny inaczej zgoła wyobrażał sobie miłość córki. Wydał ją za syna gubernatora Wastergotlandu, 19-letniego wówczas Ulfa …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
Św. Brygida potrafiła tak milczeć, że słyszała samego Chrystusa. A kiedy czuła, że powinna mówić - napominała nawet papieży i królów.More
Św. Brygida potrafiła tak milczeć, że słyszała samego Chrystusa. A kiedy czuła, że powinna mówić - napominała nawet papieży i królów.
M K shares this
Św. Brygida potrafiła tak milczeć, że słyszała samego Chrystusa. A kiedy czuła, że powinna mówić - napominała nawet papieży i królów. 🙏 🙏 🙏More
Św. Brygida potrafiła tak milczeć, że słyszała samego Chrystusa. A kiedy czuła, że powinna mówić - napominała nawet papieży i królów. 🙏 🙏 🙏
4 more comments
Inka
2911.9K

♥ ŚWIETA BRYGIDA – 23 LIPCA ♥

♥ ŚW. BRYGIDA SZWEDZKA ♥ Św. Brygida urodziła się w 1303 r. na zamku w Finstad koło Uppsali. Jej rodzina była spokrewniona z dynastią królewską w Szwecji. Rodzina ta była bardzo religijna. Ojciec …More
♥ ŚW. BRYGIDA SZWEDZKA ♥
Św. Brygida urodziła się w 1303 r. na zamku w Finstad koło Uppsali.
Jej rodzina była spokrewniona z dynastią królewską w Szwecji. Rodzina ta była bardzo religijna.
Ojciec co tydzień przystępował do sakramentów pokuty i Eucharystii.
Odbył także podróż do Hiszpanii na grób św. Jakuba w Compostelli.
Według żywotów Brygida miała od dziecka cieszyć się oznakami szczególnej przyjaźni Pana Jezusa.
Kiedy miała 7 lat, ukazała się jej Najświętsza Maryja Panna
i złożyła na jej głowie tajemniczą koronę. Kiedy miała lat 10, zjawił się jej Chrystus na krzyżu. Na widok męki Pana Jezusa Brygida miała zawołać:
"O, mój kochany Panie! Kto Ci to zrobił? Nie chcę niczego, jak tylko miłować Ciebie!" Kiedy Brygida miała 12 lat, zmarła jej matka (1314). Ojciec złożył wtedy kapłanom na ofiarę, by modlili się o spokój duszy dla małżonki, sumę 200 marek w złocie, co było dużym majątkiem. Po śmierci żony ojciec wziął rodzeństwo Brygidy na swój zamek, a Brygidę oddał na wychowanie do wujenki …More
Norah Sarah
Tylko niewiasta? Szowinizm pelna para.
Norah Sarah shares this
,,Każda niewiasta, która jest nierządna, jako gnój na drodze podeptana będzie (Ekl 9,10). Świętej Brygidzie objawił kiedyś Chrystus, że przygotował …More
,,Każda niewiasta, która jest nierządna, jako gnój na drodze podeptana będzie (Ekl 9,10).
Świętej Brygidzie objawił kiedyś Chrystus, że przygotował dla rozpustników straszne męczarnie i że prawie wszyscy ludzie padli ofiarą tego haniebnego występku.''
9 more comments
Inka
64.1K

♥ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ - 16 lipca ♥

♥ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ czyli MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL, ♥ Dnia 16 lipca Kościół obchodzi święto Matki Bożej z góry Karmel, znane także jako wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej. Jest to …More
♥ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ czyli
MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL,
♥
Dnia 16 lipca Kościół obchodzi święto Matki Bożej z góry Karmel,
znane także jako wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej.
Jest to święto patronalne sióstr i braci z zakonów karmelitańskich
oraz wszystkich tych, którzy noszą szkaplerz - niezwykłą "SZATĘ MARYI",
przekazaną ludzkości przez Matkę Bożą w XIII w.
za pośrednictwem ówczesnego generała zakonu karmelitów św. Szymona Stocka.
Karmel to łańcuch górski u wybrzeży Morza Śródziemnego na północy Izraela (najwyższy szczyt liczy 550 m n.p.m). Na górze tej prorok Eliasz prowadził spór z kapłanami bożka Baala i tam uciekł przed prześladowaniami. Od początków chrześcijaństwa ziemie te przyciągały pustelników pragnących znaleźć Boga w samotnej modlitwie, a Eliasz jest uważany za pierwszego pustelnika. Pierwsi karmelici w XII w. wybrali na swoją siedzibę właśnie Dolinę Eremitów w Karmelu. Według karmelitów, Eliasza łączyła szczególna więź z Matką Bożą. W Starym Testamencie …More
Radek33
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej (Karmelitańska) Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas. …More
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej (Karmelitańska)
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Ciebie z ufnością błagamy. Niepokalana Dziewico, objawiona przed wiekami św. Eliaszowi na Górze Karmel Ciebie z ufnością błagamy. Niepokalana Dziewico, obłoku jaśniejący, pełen niebiańskiej rosy, Ciebie z ufnością błagamy. Niepokalana Dziewico, która wybrałaś Górę Karmel na ulubioną, siedzibę i tron chwały, Ciebie z ufnością błagamy. Niepokalana Dziewico, jasna Jutrzenko Góry Karmel, Ciebie z ufnością błagamy. Niepokalana Dziewico, która nam w Szkaplerzu świętym znak zbawienia dałaś Ciebie z ufnością błagamy. Królowo Karmelu, Matko i Opiekunko wszystkich, którzy Szkaplerz święty noszę, Ciebie z ufnością błagamy. Królowo Karmelu, która zapewniłaś …
More
Arka
Bog zaplac Inka 😇
4 more comments
Inka
228.3K

♥ LITANIA O POKORĘ ♥ LITANIA POKORY DO PANA JEZUSA ♥ LITANIA POKORY ♥

♥ LITANIA O POKORĘ ♥ Panie, zmiłuj się nade mną Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nade mną Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie Od pragnienia, abym był szanowany - wybaw mnie, Jezu.More
♥ LITANIA O POKORĘ ♥
Panie, zmiłuj się nade mną
Jezu cichy i pokornego serca,
zmiłuj się nade mną
Jezu cichy i pokornego serca,
wysłuchaj mnie
Od pragnienia, abym był szanowany - wybaw mnie, Jezu.
Od pragnienia, abym był kochany Od pragnienia, abym był poszukiwany Od pragnienia, abym był chwalony Od pragnienia, abym był czczony Od pragnienia, abym był preferowany Od pragnienia, abym był konsultowany Od pragnienia, abym był aprobowany Od pragnienia, abym był ochraniany Od lęku przed upokorzeniem Od lęku przed pogardą Od lęku przed odrzuceniem Od lęku przed oszczerstwem Od lęku przed zapomnieniem Od lęku przed przekreśleniem Od lęku przed wyśmianiem Od lęku przed niesprawiedliwością Maryjo, matko pokornych, módl się za mną Św. Józefie, opiekunie pokornych, módl się za mną Św. Michale, który jakie pierwszy walczyłeś z pychą, módl się za mną Wszyscy Sprawiedliwi, uświęcenie przede wszystkim na drodze pokory, módlcie się za mną Módlmy się: Jezu, który powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, …More
Slawek
👍 🤗 😇 Jezus mówi: Sądzi się, że skrucha to sprawa niepotrzebna, miniona, nieszkodliwa mania. Tymczasem tylko skrucha i miłość posiadają wagę w …More
👍 🤗 😇
Jezus mówi:
Sądzi się, że skrucha to sprawa niepotrzebna, miniona, nieszkodliwa mania. Tymczasem tylko skrucha i miłość posiadają wagę w oczach Boga - dla powstrzymania wydarzeń i dla zmiany ich przebiegu.
Bardziej potrzebujecie miłości niż chleba. Gdy jednak chodzi o chleb, wysilacie się, aby go zdobyć, wykradacie sobie wzajemnie kromkę chleba jak zagłodzone psy, od których w gruncie rzeczy mało się różnicie. Gotowi jesteście rozszarpać się dla garści ziemi i dla oparu pychy. Tymczasem dla zdobycia i posiadania miłości nic nie czynicie. Nie troszczycie się o to. Nędzne stworzenia, czy wiecie, co robicie lekceważąc miłość? Tracicie Boga, Jego pomoc na ziemi, oglądanie Go w Niebie. Cóż powinienem uczynić, abyście pojęli, skoro nie wystarczają moje chłosty, skoro moje przejawy dobroci są daremne? W jaki sposób powinienem zesłać Parakleta, pod jaką postacią, aby was ogarnął i ocalił? Ogniste języki kiedyś wystarczyły biednym rybakom, surowym i niewykształconym, lecz kochającym. Dziś …
More
Inka
♥ Obdarz mnie, Panie, ufnością, bym pokornie przyjmował to, czego zmienić nie mogę; daj, odwagę, bym zgodnie z Twoją wolą mocą łaski zmieniał to, co …More
♥ Obdarz mnie, Panie, ufnością, bym pokornie przyjmował to,
czego zmienić nie mogę;
daj, odwagę, bym zgodnie z Twoją wolą mocą łaski
zmieniał to, co zmienić mogę;
udziel mi mądrości, bym wsparty światłem Ducha Świętego
umiał roztropnie, odróżniać zawsze jedno od drugiego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Inka
122K

♥ NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ 07 -15 LIPCA ♥

♥ NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ ♥ Przed świętem Matki Bożej z góry Karmel, znannym także jako wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej, a obchodzione przez Kościół dnia 16 lipca. ♥ Modlitwa do …More
♥ NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ ♥
Przed świętem Matki Bożej z góry Karmel, znannym także jako wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej, a obchodzione przez Kościół dnia 16 lipca.
♥ Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej
(na rozpoczęcie nowenny)
O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko Szkaplerza świętego, Matko Boga! Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja.
Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i …
More
Engel44
👍 😇
Inka
♥ Dzień dziewiąty— 15 lipcaMatko Kościoła!... Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twego Syna".More
♥ Dzień dziewiąty— 15 lipca
Matko Kościoła!... Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twego Syna".
Jan Paweł II
Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wiemy, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszymi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego świętego Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia.
Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwały. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
10 more comments
Inka
21.7K

♥ ODKUPIENI KRWIĄ CHRYSTUSA ♥

♥ ODKUPIENI KRWIĄ CHRYSTUSA ♥ W filmie Mela Gibsona Pasja jest wymowna scena, gdy Maryja, Matka Jezusa po Jego biczowaniu, ściera z posadzki białymi chustami Krew Chrystusową. Miejsce biczowania jest …More
♥ ODKUPIENI KRWIĄ CHRYSTUSA ♥
W filmie Mela Gibsona Pasja jest wymowna scena, gdy Maryja, Matka Jezusa po Jego biczowaniu, ściera z posadzki białymi chustami Krew Chrystusową. Miejsce biczowania jest pełne krwi. W głębokim milczeniu, na kolanach Maryja starannie obmywa ziemię, aby żadna kropla Krwi Chrystusa nie spłynęła nadaremnie. Jej twarz i ręce są także zakrwawione. Oddaje hołd swemu i naszemu Zbawicielowi i jako pierwsza czci Przenajświętszą Krew. Ta symboliczna scena rodzi w sercu pytanie: Czym dla mnie jest Krew Odkupiciela?
Przyzwyczailiśmy się do doniesień o kolejnych zamachach, bombardowaniach, o ofiarach i wciąż przelewanej krwi na całym świecie. Zło w różnej formie się rozlewa, a jego siła zdaje się tryumfować. Sami niejednokrotnie stajemy się jego ofiarami. Nie może tak być, byśmy, oswajając się z przemocą, biernie poddawali się falom zła. Możemy topić się w jego nurtach, gdy odrzucamy prawdę, że każdy grzech czyni człowieka bałwochwalcą, hołdującym różnym bożkom. A krew …More
Engel44
👍 😇
Inka
♥ W doświadczeniu codziennego tryumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych tajemnic i miejsc (np. czarne msze), …More
♥ W doświadczeniu codziennego tryumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych tajemnic i miejsc (np. czarne msze), jesteśmy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawać w sposób duchowy pod krzyżem Jezusa i zbierać Krew Chrystusa, która i dziś wypływa z Jego Ran.
Z adoracji płynie łaska do przyjęcia każdego bólu, każdej ciemności, skutku każdego grzechu jako szczególnej obecności Krwi Jezusa.
Inka
61.5K

♥ UROCZYSTOŚĆ NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA - 1 Lipiec ♥

Miesiąc lipiec, wg. tradycyjnego kalendarza liturgicznego rozpoczyna się uroczystością Najdroższej Krwi Pana Jezusa i poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa. Czcimy tę …More
Miesiąc lipiec, wg. tradycyjnego kalendarza liturgicznego rozpoczyna się uroczystością Najdroższej Krwi Pana Jezusa
i poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa.

Czcimy tę tajemnicę, jednocząc się z Chrystusem w Komunii świętej, rozważając momenty przelania Krwi przez Chrystusa, zawarte w liturgii, w Piśmie Świętym czy w świadectwie męczenników.
W doświadczeniu codziennego tryumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych tajemnic i miejsc, jesteśmy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawać w sposób duchowy pod Krzyżem Jezusa i zbierać Krew Chrystusa, która i dziś wypływa z Jego Ran.
Uroczystość poświęcona Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa sięga swymi korzeniami do corocznych obchodów związanych z relikwiami przechowywanymi w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie, które według tradycji są skrawkiem płaszcza setnika, który przebił włócznią Ukrzyżowanego, aby upewnić się o Jego śmierci.
Skrawek ten ze czcią został odcięty, gdyż …More
mirriam
🙏 🙏 👏 🤗
jadwiska
"Stefanek,, Dlatego zachęcam wszystkich do rozpoczęcia już dziś SIEDEM OJCZE NASZ i SIEDEM ZDROWAS MARYJO KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA 🙏More
"Stefanek,,
Dlatego zachęcam wszystkich do rozpoczęcia już dziś SIEDEM OJCZE NASZ i SIEDEM ZDROWAS MARYJO KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA 🙏
4 more comments
Inka
164.4K

♥ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - 27 czerwca ♥

U redemptorystów: ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W diecezji toruńskiej oraz w Jaworznie i w Mielcu: UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, głównej Patronki …More
U redemptorystów: ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W diecezji toruńskiej oraz w Jaworznie i w Mielcu:
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, głównej Patronki diecezji i miasta.
Najświętsza Maryja Panna, przez to, że stała się Matką Odkupiciela i współcierpiała
z umierającym na krzyżu swoim Synem, w sposób szczególny współdziałała w dziele zbawienia świata.Dlatego stała się też naszą Matką w porządku łaski.
Ponieważ macierzyństwo to trwa nieprzerwanie, nadal słusznie nazywa się Maryję Matką Nieustającej Pomocy.
Pośród wielu obrazów Bogarodzicy szczególnie wyróżnia się Jej obraz określany mianem Nieustającej Pomocy.
Pod koniec piętnastego wieku przywieziono go z wyspy Krety do Rzymu i za pontyfikatu Aleksandra VI umieszczono w kościele św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty przy ulicy Merulana. Przez trzy wieki doznawał tutaj od wiernych czci publicznej. Gdy przez zmienne koleje losów kościół św. Mateusza uległ zniszczeniu, sławny obraz pozostawał przez …More
Joanna Bester shares this
Cenne wiadomości i piękne modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Joanna Bester
Bóg zapłać za modlitwy ♥️♥️♥️
5 more comments
Inka
31.7K

♥ ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL -24 CZERWCA ♥

♥ ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL ♥ Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy". Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego …More
♥ ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL ♥
Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy".
Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80).
Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni (Łk 1, 8-17).
Przyszedł na świat w sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa (Łk 1, 36), prawdopodobnie w Ain Karim leżącym w Judei, ok. 7 km na zachód od Jerozolimy.
Wskazuje na to dawna tradycja, o której po raz pierwszy wspomina ok. roku 525 niejaki Teodozjusz. Otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła.
Z tej okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go jako proroka, który przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach ludzkich (Łk 1, 68-79).
Kantyk ten wszedł na stałe do liturgii i stanowi istotny element codziennej porannej modlitwy Kościoła - Jutrzni. Poprzez …More
Slawek
♥ ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL ♥ Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy". 👍 🤗 😇 Życzę wszystkim łaski Bożej na …More
♥ ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL ♥
Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy".
👍 🤗 😇
Życzę wszystkim łaski Bożej na kolejny tydzień 🤗 🙏 😇
Engel44
Dzieki Inka 😇
One more comment
Inka
51.8K

♥ UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA ♥

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona jest w PIERWSZY PIĄTEK PO OKTAWIE BOŻEGO ♥ KULT NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza. …More
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona jest
w PIERWSZY PIĄTEK PO OKTAWIE BOŻEGO

♥ KULT NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza.
Szczególnym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa wyróżniali się święci i błogosławieni i
tym Sercu znaleźli dla siebie źródło szczególnej radości i uświęcenia:
Św. MECHTYLDA
(1241-1298)
za zachętą samego Pana Jezusa wchodziła do Jego Serca i w nim spoczywała. Jezus oddawał jej swoje Serce jako znak zawartego z nią przymierza. Pewnego dnia w czasie spotkania Pan tak mocno przycisnął jej serce do swojego Serca, że miała wrażenie, że odtąd te dwa serca stanowią jedno. Mechtylda każdego rana witała Boże Serce i każdego wieczora czule je żegnała. Podobnym przywilejem cieszyła się młodsza siostra Mechtyldy, św. GERTRUDA (1250-1303). Jej zasadnicze dzieło, które wsławiło jej imię po całej Europie, to Poseł Bożej pobożności. Jest to prawdziwy poemat miłości Boga do duszy i duszy do Boga. Jego zaś źródłem jest …More
Engel44
Św. Jan Eudes (1601-1680) nabożeństwo DO SERCA PANA JEZUSA ŁĄCZYŁ ŚCIŚLE Z NABOŻEŃSTWEM DO SERCA MARYI. Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć. Wreszcie …More
Św. Jan Eudes (1601-1680)
nabożeństwo DO SERCA PANA JEZUSA ŁĄCZYŁ ŚCIŚLE Z NABOŻEŃSTWEM DO SERCA MARYI. Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć.
Wreszcie nabożeństwo do tych Dwóch Serc wprowadził do liturgii Kościoła.
Św. Jan Eudes postawił sobie za cel, za program swojej kapłańskiej misji szerzenie kultu i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i do Serca Maryi:
niezmordowanym słowem, pismami i dziełami.
Założył także ku czci tych dwóch Serc i pod ich imieniem osobną rodzinę zakonną (1641),
aby kapłani tegoż zgromadzenia ex professo oddawali się szerzeniu nabożeństwa do tych dwóch Serc.
Ku czci tych dwóch Serc przepisuje swoim synom duchownym osobne nabożeństwa i modlitwy, wśród nich piękne pozdrowienie: AVE COR SANCTISSIMUM, AVE COR AMANTISSIMUM JESU ET MARIAE! W roku 1643 poleca w swoim zakonie obchodzić uroczyście święto Najświętszego Serca Maryi (8 lutego) oraz Serca Pana Jezusa (20 października). Układa oficjum na te święta. W roku 1648 wydaje książeczkę O nabożeństwie do Najśw. Serca …More
Inka
♥ II. AKT WYNAGRODZENIA SERCU PANA JEZUSA Jezu Zbawicielu, Synu Boga, godny bezgranicznego uwielbienia i największej chwały, a mimo to tak mało kochany …More
♥
II.
AKT WYNAGRODZENIA SERCU PANA JEZUSA
Jezu Zbawicielu, Synu Boga, godny bezgranicznego uwielbienia i największej chwały, a mimo to tak mało kochany, często wzgardzony i zapomniany; my, przynależcy do Apostolstwa Modlitwy, pragniemy kochać Ciebie i we wszelki dostępny nam sposób współpracować z Tobą w dziele zbawienia świata.
Aby wynagrodzić Twojemu Sercu za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie i do Twego Krzyża, za brak miłości, deprawację i krzywdy czynione bliźnim, chcemy jeszcze gorliwiej i wierniej służyć Tobie w Kościele, naśladując Twą miłość do Ojca i do wszystkich ludzi według wzoru, jaki nam zostawiłeś w swym świętym Sercu.
Serce Jezusa, bądź uwielbione w naszych sercach i w naszym działaniu.Amen
3 more comments
Inka
45.1K

♥ TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ♥

♥ TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ♥ Matka Boża powiedziała w 1925 r. do siostry Łucji: "Spójrz, córko moja, na to serce otoczone cierniami, którymi grzeszni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność …More
♥ TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ♥
Matka Boża powiedziała w 1925 r. do siostry Łucji: "Spójrz, córko moja, na to serce otoczone cierniami, którymi grzeszni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność ranią Mnie co chwila. Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać..."
Te słowa są rownież do nas ....

♥ TAJEMNICA I- MODLITWA W OGRÓJCU
Żeby się stała wola Ojca.Żeby świat uwierzył. Żeby wszyscy byli zbawieni.
Do tego potrzeba modlitwy. Popatrz jak się modli Jezus.
Z jakimi napięciami i bólem.
Uczy nas,jak ukrzyżować swoje plany, jak dać pierwszeństwo Bogu, choćby to bolało. Jeśli ci będą mówić, że modlitwa zawsze jest radością, że zawsze się łączy z euforią serca - to przypomnij sobie tę scenę z Ogrójca. Jezus nie miał wtedy komfortu psychicznego, ale miał wielką miłość do tych, których swą modlitwą ogarniał. Matko Bolesna, naucz nas tak się modlić. ♥ TAJEMNICA II - BICZOWANIE PANA JEZUSA Jezus spływa krwią. Wie czemu służą Jego boleści. My też musimy być świadomi sensu cierpienia, które …More
durius
Prosił bym o wszystkie Tajemnice , cały Różaniec
Engel44
Jeśli ci będą mówić, że modlitwa zawsze jest radością, że zawsze się łączy z euforią serca - to przypomnij sobie tę scenę z Ogrójca. Jezus nie miał …More
Jeśli ci będą mówić, że modlitwa zawsze jest radością, że zawsze się łączy z euforią serca - to przypomnij sobie tę scenę z Ogrójca.
Jezus nie miał wtedy komfortu psychicznego, ale miał wielką miłość do tych, których swą modlitwą ogarniał.
Matko Bolesna, naucz nas tak się modlić.
2 more comments
Inka
38.3K
♥ Adoracja Eucharystyczna w Watykanie 02.06.2013 ♥ „Jeden Pan, Jedna wiara” – pod takim hasłem odbyła się w niedzielę 02.06.2013r. o godz. 17.00 Ogólnoświatowa Adoracja Eucharystyczna w łączności …More
♥ Adoracja Eucharystyczna w Watykanie 02.06.2013 ♥
„Jeden Pan, Jedna wiara” – pod takim hasłem odbyła się w niedzielę 02.06.2013r. o godz. 17.00 Ogólnoświatowa Adoracja Eucharystyczna w łączności z Ojcem św. Franciszkiem,aby na całym świecie, w tej samej godzinie, chrześcijanie połączyli się we wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.
Zrodlo: Tv Trwam

www.youtube.com/watch!
01:08:18
masada
Adorować można i na drzewie jak "ZACHEUSZ"- BÓG patrzy w serce. 🤗More
Adorować można i na drzewie jak "ZACHEUSZ"- BÓG patrzy w serce. 🤗
Engel44
😇 🤗
One more comment