Inka
Inka
23.6K
Informacja Krucjaty Rozancowej za Ojczyzne (krucjatarozancowazaojczyzne.pl/) ♥ Przekazuje informacje ( w oryginale czcionki tekstu, jaki otrzymalam ) Krucjata Rozancowa za Ojczyzne Szczêsc Bo¿e! Jak …More
Informacja Krucjaty Rozancowej za Ojczyzne (krucjatarozancowazaojczyzne.pl/)
♥
Przekazuje informacje ( w oryginale czcionki tekstu, jaki otrzymalam )
Krucjata Rozancowa za Ojczyzne
Szczêsc Bo¿e!
Jak co miesi±c w Warszawie w drug± niedzielê tygodnia ZAPRASZAMY na Mszê ¦wiêt± za Ojczyznê do Sanktuarium Matki Boskiej £askawej (13.10.13 o godz.16.00). Po Mszy Pokutny Marsz Ró¿añcowy bêdzie wiód³ pod budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej.
krucjatarozancowazaojczyzne.pl/13-10-2013-wars…
[w innych miastach w innych terminach - polecamy kalendarium] Bêdziemy siê modliæ o ratunek dla naszych dzieci i nawrócenie wrogów Ko¶cio³a i Ojczyzny. Chc± oni w sposób systemowy zdeprawowaæ nasze dzieci, zniszczyæ rodziny. Chc± naszego zezwierzêcenia, tymczasem my jeste¶my Dzieæmi Bo¿ymi - jak dopitnie naucza³ tego Stefan kard. Wyszyñski. Po prawej stronie na naszej www znajduje siê kalendarium wydarzeñ - mo¿na zaobserwowaæ jak bardzo rozwija siê ju¿ dzie³o Krucjaty i jak liczne s± inicjatywy podejmowan…More
PATRYK PAVIA
CZY NIE WINIŚMY ZA KONTYNTENT I KOŚCIÓŁ JEDNOCZEŚNIE ZROBIĆ I TO W TRYBIE CIĄGŁYM.I TAK DO GRANIC EUROPY CO MIESIĄC TEN RÓŻANIEC JAK …More
CZY NIE WINIŚMY ZA KONTYNTENT I KOŚCIÓŁ JEDNOCZEŚNIE ZROBIĆ I TO W TRYBIE CIĄGŁYM.I TAK DO GRANIC EUROPY CO MIESIĄC TEN RÓŻANIEC JAK BYŁ W POLSCE Z EGZORCYZMEM NA 😡 CAŁY KONTYNENT W 😇 RYTUAL ROMANUM JAK I MODLIWA POKUTNA NA CAŁĄ EUROPĄ JAK ZROBIŁ W POLSC KS.PIOTR GLAS 🤗 POZDRAWIAM SERDECZNIE SZKODA ŻE NIE MA MARSZU POKUTNEGO NA CAŁYM KONTYNENCIE NASZYM RAZ W MIESIĄCU PO WSIACH I MIASTACH NASZYCH I AKTU ODANIA SIE POD PANOWANIE MARYI NARODÓW EUROPEJSKICH JAK POLSKA MA ,MAM NADZIEJE ŻE MODLITWA RÓŻAŃCOWA DZIENNA JAK I 5 MSZY DZIENNE ZA MNIE U OBLATÓW WYPROSI NIEBO O TĄ ŁASKĘ I WAS W TEJ INENTCJI W MAŁYM TEŻ SKRUCIE PROSZĘ PX+ 🙏
Inka
♥ 😇 🙏More
♥ 😇 🙏
Inka
53.3K

♥ 7 PAŹDZIERNIKA - NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ ♥

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 paździe…
Radek33
Litania do Matki Bożej Różańcowej Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, …More
Litania do Matki Bożej Różańcowej
Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże Święta Trójco, jedyny Boże Św. Maryjo, Orędowniczko Różańca świętego, módl się za nami. Św. Maryjo, zwierciadło czyste, tajemnice życia i śmierci, Syna Boskiego w sobie pokazujące Św. Maryjo, piękna jak księżyc przy okrutnej Męce Zbawiciela Św. Maryjo, wybrana jak słonce przy Zmartwychwstaniu Pańskim Św. Maryjo, jako obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła świętego Św. Maryjo, tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Różańcu świętym Św. Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesięciu rozpędzająca czartów Św. Maryjo, drzewo rozkoszne, błogosławiony owoc żywota wydające Św. Maryjo, ołtarzu Świętego Świętych, o piętnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony Św. Maryjo, zegarze słoneczny króla Achaza, w pozdrowieniach anielskich nazad …
More
Radek33
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją …More
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.
Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już …
More
3 more comments
Inka
82.7K

♥ ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY PODCZAS DNIA MARYJNEGO ROKU WIARY ♥

♥ ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY PODCZAS DNIA MARYJNEGO ROKU WIARY ♥ Do wszystkich Parafii, Ośrodków Duszpasterskich,Wspólnot Życia Konsekrowanego, Ruchów i Stowarzyszeńa zwłaszcza …
oczy_szeroko_otwarte
ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣ ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ byliśmy, trwaliśmy, łączyliśmy się, będziemy... ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤❀…More
ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣ ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ
byliśmy, trwaliśmy, łączyliśmy się, będziemy...
ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣ ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ❤ڿڰۣڿ
Inka
♥ Dzisiejsza transmisja wlasnie dobiegla konca. Pamietajmy o jutrzejszej jednosci z Ojcem Swietym w drugim Dniu Maryjnym w Roku Wiary : ♥ Niedziela.,…More
♥
Dzisiejsza transmisja wlasnie dobiegla konca.
Pamietajmy o jutrzejszej jednosci z Ojcem Swietym w drugim Dniu Maryjnym w Roku Wiary :
♥
Niedziela., 13 październik, 10:30 – 12:20
Eucharystia z okazji Dnia Maryjnego w Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi przed figurą Matki Bożej z Fatimy -transmisja: TV Trwam. Radio Maryja.
6 more comments
Inka
1113.5K

♥ CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE ♥

♥ CNOTY ♥ W etyce chrześcijańskiej cnotą nazywana jest trwała zdolność do czynienia dobra etycznego, które określone jest przez prawo naturalne, Dekalog i przesłanie ewangeliczne Kazania na górze.
Joanna Bester shares this
Inka
♥ W etyce chrześcijańskiej cnotą nazywana jest trwała zdolność do czynienia dobra etycznego, które określone jest przez prawo naturalne, Dekalog…More
♥ W etyce chrześcijańskiej cnotą nazywana jest trwała zdolność do czynienia dobra etycznego, które określone jest przez prawo naturalne, Dekalog i przesłanie ewangeliczne Kazania na górze.
Inka
32.9K

♥ PRZEMIENIENIE PAŃSKIE - 6 sierpnia ♥

♥ PRZEMIENIENIE PAŃSKIE ♥ A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! Na górrze Tabor Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów. Wobec Piotra, Jakuba i Jana. Jego…
Engel44
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu. To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany. To równocześnie NAKA…More
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu.
To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany.
To równocześnie NAKAZ zostawiony przez Boga:
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”, to zadanie wytyczone wyznawcom Chrystusa.
Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa.
Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść w wieczności
. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa MUSI być Mu wierny:
myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.
Nemo potest duobus dominis servire !
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!More
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!
One more comment
Inka
1610.6K

♥ NOWENNA przed uroczystością WNIEBOWZIĘCIA NMP 06-14 sierpnia ♥

♥ NOWENNA przed uroczystością WNIEBOWZIĘCIA NMP ♥ ♥ Dzień pierwszy, 6 sierpnia Za wszystkich rodziców o wierność powołaniu, którym zostali obdarzeni, o jego realizację zgodną z nauką Chrystusa.…
Radek33
Dzień dziewiąty,14 sierpnia Módlmy się w tym dniu za ludzi w podeszłym wieku, samotnych, umierających – o dobre przygotowanie się na spotkanie z …More
Dzień dziewiąty,14 sierpnia
Módlmy się w tym dniu za ludzi w podeszłym wieku, samotnych, umierających – o dobre przygotowanie się na spotkanie z Bogiem. Módlmy się, aby zjawisko eutanazji zniknęło z rzeczywistości naszego życia.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Inka
♥ Dzień ósmy,13 sierpnia W trosce o ludzkie życie módlmy się za chorych o fachową pomoc w przywróceniu ich zdrowiu, także, by umieli przyjąć cierpien…More
♥ Dzień ósmy,13 sierpnia
W trosce o ludzkie życie módlmy się za chorych o fachową pomoc w przywróceniu ich zdrowiu, także, by umieli przyjąć cierpienie jako drogę prowadzącą do radości nieba.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
14 more comments
Inka
22.4K

♥ NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA ŚNIEŻNA - 5 SIERPNIA ♥

♥ NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA ŚNIEŻNA ♥ Przypadające dzisiaj wspomnienie dotyczy rocznicy poświęcenia bazyliki Najświętszej Maryi Panny "Większej" w Rzymie. Przymiotnik ten wynika z faktu, że jest …
Nemo potest duobus dominis servire !
Według tradycji, w 352 r. Maryja ukazała się papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu patrycjuszowi Janowi, nakazując im budowę kościoła w miejscu, które …More
Według tradycji, w 352 r. Maryja ukazała się papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu patrycjuszowi Janowi, nakazując im budowę kościoła w miejscu, które im wskaże.
5 sierpnia, w okresie upałów, Wzgórze Eskwilińskie pokryło się śniegiem - tam zbudowano świątynię.
Inka
♥ Jest piękny zwyczaj, że co roku w uroczystość Matki Bożej Śnieżnej (5 sierpnia) właśnie w kaplicy Matki Bożej z kopuły zrzuca się płatki białych …More
♥ Jest piękny zwyczaj, że co roku w uroczystość Matki Bożej Śnieżnej (5 sierpnia) właśnie w kaplicy Matki Bożej z kopuły zrzuca się płatki białych róż, przypominające płatki śniegu.
Obraz Matki Bożej Większej stał się prototypem dla wielu innych obrazów Matki Bożej tak dalece, że mamy dzisiaj setki (w Polsce kilkadziesiąt) sanktuariów, w których znajdują się kopie tego obrazu. Wiele z nich (w Polsce kilkanaście) doczekało się koronacji koronami papieskimi. Można powiedzieć, że jest to najczęściej spotykany w świecie wizerunek Maryi.
Inka
2220.9K

♥ PYTANIA DO PANA JEZUSA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - Brygida Szwedzka Święta Europejka. ♥

♥ PYTANIA DO PANA JEZUSA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - Brygida Szwedzka Święta Europejka. ♥ Przytoczę tutaj fragment z książki „Brygida Szwedzka Święta Europejka” Paola Giovetti, gdzie podczas jednej …
Marta Maria Stępnik shares this
foyle shares this
Ulubione. moje ulubioneMore
Ulubione.
moje ulubione
2 more comments
Inka
117.1K

♥ O SZTUCE MILCZENIA I MÓWIENIA - Św. Brygida Szwedzka ♥

♥ O SZTUCE MILCZENIA I MÓWIENIA - Św. Brygida Szwedzka ♥ Św. Brygida potrafiła tak milczeć, że słyszała samego Chrystusa. A kiedy czuła, że powinna mówić - napominała nawet papieży i królów. Była …
Inka
♥More
♥
Inka
410.4K

♥ ŚWIETA BRYGIDA – 23 LIPCA ♥

♥ ŚW. BRYGIDA SZWEDZKA ♥ Św. Brygida urodziła się w 1303 r. na zamku w Finstad koło Uppsali. Jej rodzina była spokrewniona z dynastią królewską w Szwecji. Rodzina ta była bardzo religijna. Ojciec…
Engel44
Kiedy miała lat 10, zjawił się jej Chrystus na krzyżu. Na widok męki Pana Jezusa Brygida miała zawołać: "O, mój kochany Panie! Kto Ci to zrobił? Nie …More
Kiedy miała lat 10, zjawił się jej Chrystus na krzyżu.
Na widok męki Pana Jezusa Brygida miała zawołać:

"O, mój kochany Panie! Kto Ci to zrobił?
Nie chcę niczego, jak tylko miłować Ciebie!"
Engel44
Ja, który jestem prawdą, rozproszyłem ciemności. Skorupa starego prawa została zdjęta, ukazało się jądro, obrzezanie zostało zniesione, a chrzest …More
Ja, który jestem prawdą, rozproszyłem ciemności.
Skorupa starego prawa została zdjęta, ukazało się jądro,
obrzezanie zostało zniesione,
a chrzest został potwierdzony we Mnie,
ażeby niebo było otwarte dla wielkich oraz dla maluczkich
i ażeby synowie gniewu stali się synami łaski i życia wiecznego.

♥ PYTANIA DO PANA JEZUSA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - Brygida Szwedzka Święta Europejka. ♥
2 more comments
Inka
63.9K

♥ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ - 16 lipca ♥

♥ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ czyli MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL, ♥ Dnia 16 lipca Kościół obchodzi święto Matki Bożej z góry Karmel, znane także jako wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej.
Radek33
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej (Karmelitańska) Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas. …More
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej (Karmelitańska)
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Ciebie z ufnością błagamy. Niepokalana Dziewico, objawiona przed wiekami św. Eliaszowi na Górze Karmel Ciebie z ufnością błagamy. Niepokalana Dziewico, obłoku jaśniejący, pełen niebiańskiej rosy, Ciebie z ufnością błagamy. Niepokalana Dziewico, która wybrałaś Górę Karmel na ulubioną, siedzibę i tron chwały, Ciebie z ufnością błagamy. Niepokalana Dziewico, jasna Jutrzenko Góry Karmel, Ciebie z ufnością błagamy. Niepokalana Dziewico, która nam w Szkaplerzu świętym znak zbawienia dałaś Ciebie z ufnością błagamy. Królowo Karmelu, Matko i Opiekunko wszystkich, którzy Szkaplerz święty noszę, Ciebie z ufnością błagamy. Królowo Karmelu, która zapewni…
More
Arka
Bog zaplac Inka 😇
4 more comments
Inka
226.2K

♥ LITANIA O POKORĘ ♥ LITANIA POKORY DO PANA JEZUSA ♥ LITANIA POKORY ♥

♥ LITANIA O POKORĘ ♥ Panie, zmiłuj się nade mną Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nade mną Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie Od pragnienia, abym był szanowany - wybaw mnie, …
Slawek
👍 🤗 😇 Jezus mówi: Sądzi się, że skrucha to sprawa niepotrzebna, miniona, nieszkodliwa mania. Tymczasem tylko skrucha i miłość posiadają wagę w …More
👍 🤗 😇
Jezus mówi:
Sądzi się, że skrucha to sprawa niepotrzebna, miniona, nieszkodliwa mania. Tymczasem tylko skrucha i miłość posiadają wagę w oczach Boga - dla powstrzymania wydarzeń i dla zmiany ich przebiegu.
Bardziej potrzebujecie miłości niż chleba. Gdy jednak chodzi o chleb, wysilacie się, aby go zdobyć, wykradacie sobie wzajemnie kromkę chleba jak zagłodzone psy, od których w gruncie rzeczy mało się różnicie. Gotowi jesteście rozszarpać się dla garści ziemi i dla oparu pychy. Tymczasem dla zdobycia i posiadania miłości nic nie czynicie. Nie troszczycie się o to. Nędzne stworzenia, czy wiecie, co robicie lekceważąc miłość? Tracicie Boga, Jego pomoc na ziemi, oglądanie Go w Niebie. Cóż powinienem uczynić, abyście pojęli, skoro nie wystarczają moje chłosty, skoro moje przejawy dobroci są daremne? W jaki sposób powinienem zesłać Parakleta, pod jaką postacią, aby was ogarnął i ocalił? Ogniste języki kiedyś wystarczyły biednym rybakom, surowym i niewykształconym, lecz kochającym. …
More
Inka
♥ Obdarz mnie, Panie, ufnością, bym pokornie przyjmował to, czego zmienić nie mogę; daj, odwagę, bym zgodnie z Twoją wolą mocą łaski zmieniał to, co …More
♥ Obdarz mnie, Panie, ufnością, bym pokornie przyjmował to,
czego zmienić nie mogę;
daj, odwagę, bym zgodnie z Twoją wolą mocą łaski
zmieniał to, co zmienić mogę;
udziel mi mądrości, bym wsparty światłem Ducha Świętego
umiał roztropnie, odróżniać zawsze jedno od drugiego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Inka
121.8K

♥ NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ 07 -15 LIPCA ♥

♥ NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ ♥ Przed świętem Matki Bożej z góry Karmel, znannym także jako wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej, a obchodzione przez Kościół dnia 16 lipca. ♥ Modlitwa …
Engel44
👍 😇
Inka
♥ Dzień dziewiąty— 15 lipcaMatko Kościoła!... Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twego …More
♥ Dzień dziewiąty— 15 lipca
Matko Kościoła!... Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twego Syna".
Jan Paweł II
Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wiemy, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszymi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego świętego Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia.
Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwały. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
10 more comments
Inka
21.5K

♥ ODKUPIENI KRWIĄ CHRYSTUSA ♥

♥ ODKUPIENI KRWIĄ CHRYSTUSA ♥ W filmie Mela Gibsona Pasja jest wymowna scena, gdy Maryja, Matka Jezusa po Jego biczowaniu, ściera z posadzki białymi chustami Krew Chrystusową. Miejsce biczowania…
Engel44
👍 😇
Inka
♥ W doświadczeniu codziennego tryumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych tajemnic i miejsc (np. czarne msze), …More
♥ W doświadczeniu codziennego tryumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych tajemnic i miejsc (np. czarne msze), jesteśmy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawać w sposób duchowy pod krzyżem Jezusa i zbierać Krew Chrystusa, która i dziś wypływa z Jego Ran.
Z adoracji płynie łaska do przyjęcia każdego bólu, każdej ciemności, skutku każdego grzechu jako szczególnej obecności Krwi Jezusa.
Inka
61.3K

♥ UROCZYSTOŚĆ NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA - 1 Lipiec ♥

Miesiąc lipiec, wg. tradycyjnego kalendarza liturgicznego rozpoczyna się uroczystością Najdroższej Krwi Pana Jezusa i poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa. Czcimy tę …
mirriam
🙏 🙏 👏 🤗
jadwiska
"Stefanek,, Dlatego zachęcam wszystkich do rozpoczęcia już dziś SIEDEM OJCZE NASZ i SIEDEM ZDROWAS MARYJO KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA …More
"Stefanek,,
Dlatego zachęcam wszystkich do rozpoczęcia już dziś SIEDEM OJCZE NASZ i SIEDEM ZDROWAS MARYJO KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA 🙏
4 more comments
Inka
164.2K

♥ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - 27 czerwca ♥

U redemptorystów: ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W diecezji toruńskiej oraz w Jaworznie i w Mielcu: UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, główn…
Joanna Bester shares this
Cenne wiadomości i piękne modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Joanna Bester
Bóg zapłać za modlitwy ♥️♥️♥️
5 more comments
Inka
31.5K

♥ ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL -24 CZERWCA ♥

♥ ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL ♥ Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy". Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego narodz…
Slawek
♥ ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL ♥ Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy". 👍 🤗 😇 Życzę wszystkim łaski Bożej na …More
♥ ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL ♥
Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy".
👍 🤗 😇
Życzę wszystkim łaski Bożej na kolejny tydzień 🤗 🙏 😇
Engel44
Dzieki Inka 😇
One more comment
Inka
51.6K

♥ UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA ♥

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona jest w PIERWSZY PIĄTEK PO OKTAWIE BOŻEGO ♥ KULT NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecz…
Engel44
Św. Jan Eudes (1601-1680) nabożeństwo DO SERCA PANA JEZUSA ŁĄCZYŁ ŚCIŚLE Z NABOŻEŃSTWEM DO SERCA MARYI. Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć. …More
Św. Jan Eudes (1601-1680)
nabożeństwo DO SERCA PANA JEZUSA ŁĄCZYŁ ŚCIŚLE Z NABOŻEŃSTWEM DO SERCA MARYI. Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć.
Wreszcie nabożeństwo do tych Dwóch Serc wprowadził do liturgii Kościoła.
Św. Jan Eudes postawił sobie za cel, za program swojej kapłańskiej misji szerzenie kultu i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i do Serca Maryi:
niezmordowanym słowem, pismami i dziełami.
Założył także ku czci tych dwóch Serc i pod ich imieniem osobną rodzinę zakonną (1641),
aby kapłani tegoż zgromadzenia ex professo oddawali się szerzeniu nabożeństwa do tych dwóch Serc.
Ku czci tych dwóch Serc przepisuje swoim synom duchownym osobne nabożeństwa i modlitwy, wśród nich piękne pozdrowienie: AVE COR SANCTISSIMUM, AVE COR AMANTISSIMUM JESU ET MARIAE! W roku 1643 poleca w swoim zakonie obchodzić uroczyście święto Najświętszego Serca Maryi (8 lutego) oraz Serca Pana Jezusa (20 października). Układa oficjum na te święta. W roku 1648 wydaje książeczkę O nabożeństw…More
Inka
♥ II. AKT WYNAGRODZENIA SERCU PANA JEZUSA Jezu Zbawicielu, Synu Boga, godny bezgranicznego uwielbienia i największej chwały, a mimo to tak …More
♥
II.
AKT WYNAGRODZENIA SERCU PANA JEZUSA
Jezu Zbawicielu, Synu Boga, godny bezgranicznego uwielbienia i największej chwały, a mimo to tak mało kochany, często wzgardzony i zapomniany; my, przynależcy do Apostolstwa Modlitwy, pragniemy kochać Ciebie i we wszelki dostępny nam sposób współpracować z Tobą w dziele zbawienia świata.
Aby wynagrodzić Twojemu Sercu za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie i do Twego Krzyża, za brak miłości, deprawację i krzywdy czynione bliźnim, chcemy jeszcze gorliwiej i wierniej służyć Tobie w Kościele, naśladując Twą miłość do Ojca i do wszystkich ludzi według wzoru, jaki nam zostawiłeś w swym świętym Sercu.
Serce Jezusa, bądź uwielbione w naszych sercach i w naszym działaniu.Amen
3 more comments
Inka
44.8K

♥ TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ♥

♥ TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ♥ Matka Boża powiedziała w 1925 r. do siostry Łucji: "Spójrz, córko moja, na to serce otoczone cierniami, którymi grzeszni ludzie przez bluźnierstwa i …
durius
Prosił bym o wszystkie Tajemnice , cały Różaniec
Engel44
Jeśli ci będą mówić, że modlitwa zawsze jest radością, że zawsze się łączy z euforią serca - to przypomnij sobie tę scenę z Ogrójca. Jezus nie miał …More
Jeśli ci będą mówić, że modlitwa zawsze jest radością, że zawsze się łączy z euforią serca - to przypomnij sobie tę scenę z Ogrójca.
Jezus nie miał wtedy komfortu psychicznego, ale miał wielką miłość do tych, których swą modlitwą ogarniał.
Matko Bolesna, naucz nas tak się modlić.
2 more comments
Inka
38.1K
♥ Adoracja Eucharystyczna w Watykanie 02.06.2013 ♥ „Jeden Pan, Jedna wiara” – pod takim hasłem odbyła się w niedzielę 02.06.2013r. o godz. 17.00 Ogólnoświatowa Adoracja Eucharystyczna w łączności …More
♥ Adoracja Eucharystyczna w Watykanie 02.06.2013 ♥
„Jeden Pan, Jedna wiara” – pod takim hasłem odbyła się w niedzielę 02.06.2013r. o godz. 17.00 Ogólnoświatowa Adoracja Eucharystyczna w łączności z Ojcem św. Franciszkiem,aby na całym świecie, w tej samej godzinie, chrześcijanie połączyli się we wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.
Zrodlo: Tv Trwam

www.youtube.com/watch!
01:08:18
masada
Adorować można i na drzewie jak "ZACHEUSZ"- BÓG patrzy w serce. 🤗
Engel44
😇 🤗
One more comment