Inka
164.4K

♥ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - 27 czerwca ♥

U redemptorystów: ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

W diecezji toruńskiej oraz w Jaworznie i w Mielcu:
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, głównej Patronki diecezji i miasta.

Najświętsza Maryja Panna, przez to, że stała się Matką Odkupiciela i współcierpiała
z umierającym na krzyżu swoim Synem, w sposób szczególny współdziałała w dziele zbawienia świata.Dlatego stała się też naszą Matką w porządku łaski.
Ponieważ macierzyństwo to trwa nieprzerwanie, nadal słusznie nazywa się Maryję Matką Nieustającej Pomocy.

Pośród wielu obrazów Bogarodzicy szczególnie wyróżnia się Jej obraz określany mianem Nieustającej Pomocy.

Pod koniec piętnastego wieku przywieziono go z wyspy Krety do Rzymu
i za pontyfikatu Aleksandra VI umieszczono w kościele św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty przy ulicy Merulana.

Przez trzy wieki doznawał tutaj od wiernych czci publicznej.
Gdy przez zmienne koleje losów kościół św. Mateusza uległ zniszczeniu, sławny obraz pozostawał przez jakiś czas w ukryciu.

Nie bez szczególnego zrządzenia Bożej Opatrzności obraz ten został odnaleziony i na polecenie papieża Piusa IX przywrócony do kultu publicznego dekretem
z dnia 11 grudnia 1865 roku.

Uroczyste wprowadzenie do kościoła Najświętszego Odkupiciela i św. Alfonsa Liguoriego odbyło się 26 kwietnia 1866 r.,
a 22 czerwca 1867 r. miała miejsce koronacja.

Od tego czasu obraz zasłynął tak wielkimi i licznymi łaskami, że jego kult rozpowszechnił się szeroko po całym świecie.

♥ NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY ♥
Tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest na trwałe związany z dostojnym wizerunkiem Maryi, czczonym w Rzymie.
Obraz namalowany na desce o wymiarach 54x41,5 cm, pochodzenia bizantyńskiego,
przypomina niektóre stare ikony ruskie nazywane Strastnaja.
Jego autorstwo jest przypisywane jednemu z najbardziej znanych malarzy prawosławnych wczesnego średniowiecza,
mnichowi bazyliańskiemu - S. Lazzaro.

Kiedy i w jakich okolicznościach obraz powstał, a potem dotarł do Rzymu - nie wiemy. Według niektórych źródeł został namalowany na Krecie w IX w.;
inne dane mówią o wieku XII i pochodzeniu z Bizancjum lub z klasztoru na świętej Górze Athos.
Według legendy, do Europy obraz został przywieziony przez bogatego kupca.
Kiedy podczas podróży statkiem na morzu rozszalał się sztorm, kupiec ten pokazał obraz przerażonym współtowarzyszom.
Ich wspólna modlitwa do Matki Bożej ocaliła statek.
Po szczęśliwym przybyciu do Wiecznego Miasta ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza, obsługiwanym przez augustianów.

Z dokumentu z roku 1503 wynika, że w ostatnich latach XV w. wizerunek był już w Wiecznym Mieście czczony i uważany za łaskami słynący.
Przez stulecia przechowywano go w kościele św. Mateusza, obsługiwanym przez augustianów. Zwano go Madonna miracolosissima.

Gdy w roku 1812 wojska francuskie zniszczyły kościół, mnisi wywędrowali do Irlandii.
Po powrocie objęli kościół św. Euzebiusza.
Kult cudownego obrazu uległ wówczas pewnemu zaniedbaniu, na co wielu się skarżyło.

W grudniu 1866 r. Pius IX powierzył obraz redemptorystom, którzy umieścili go w głównym ołtarzu kościoła św. Alfonsa przy via Merulana.
Papież Pius IX, przekazując obraz Redemptorystom, zlecił im opiekę i kult do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Redemptoryści obrali Ją sobie za patronkę Zgromadzenia.

Od tego czasu datuje się niebywały rozkwit kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, propagowanego przez duchowych synów św. Alfonsa Marii Liguoriego.

23 czerwca 1867 r. odbyła się uroczysta koronacja obrazu.
W roku 1876 powstało arcybractwo Maryi Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa.

Równocześnie mnożyły się kopie, które redemptoryści umieszczali w swoich kościołach w wielu krajach, w tym także na ziemiach polskich.

Dla propagowania kultu ponad 100 autorów wydało rozmaite opracowania, powstały różnojęzyczne periodyki, poświęcone temu samemu celowi.
Ogromne powodzenie miały także małe obrazki z odpowiednimi wezwaniami.
Rozchodziły się one w wielomilionowych nakładach.
Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy związany z tym obrazem wciąż rozwija się na świecie Zgodnie z wezwaniem Kościoła, o popieraniu kultu do Dziewicy Maryi, Redemptoryści od ponad 100 lat głoszą w Polsce cześć i kult do MBNP, a od 50 lat zaprowadzają nowenny.
Nieustanna nowenna jest to nabożeństwo zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, polegające na wspólnej lub prywatnej modlitwie przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w obranym dniu tygodnia, którego celem jest dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski oraz przedkładanie próśb w modlitwie ufnej i wytrwałej za wzorem i przyczyną Maryi.

W 1876 r. ustanowiono święto Maryi Nieustającej Pomocy na dzień 26 kwietnia, z czasem przeniesione na 27 czerwca.
W latach 1896 - 1914 złożono z diecezji wileńskiej prośby do Stolicy Apostolskiej o odpust zupełny dla 18 kościołów z racji posiadania przez nie kopii obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, między innymi z Knyszyna (1902r).

♥ OBRAZ MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY ♥

Historia obrazu sięga XII w. i dotyka kultury bizantyńsko-kreteńskiej. W XV w. obraz ten
z Krety przewieziono do Rzymu, gdzie odbierał cześć przez prawie trzy wieki.
Po niemal stu latach zapomnienia został odnaleziony przez Redemptorystów
i po ukoronowaniu papieskim, wprowadzony do Sanktuarium w Rzymie,
przy via Merulana, gdzie odbiera cześć do dziś.


OBRAZ zasłynął w świecie bogatą treścią, kultem i pięknem. Jako ikona uobecnia i przedstawia Matkę Bolesną, Dzieciątko Jezus i dwóch Archaniołów, którzy trzymają narzędzia męki. Maryja, przerażone Dziecię tuli do serca, patrząc na nas, jako Matka Kościoła, wskazuje dłonią Drogę i nieustanną pomoc. Jezus trzymając dłoń, gubi pantofelek przeżywając niepokój. Barwy obrazu przemawiają złotem, fioletem, zielenią i czerwienią. To symbole królewskości, wiary, nadziei i miłości. To, co Ewangelia ogłasza słowem, ikona uobecnia i przedstawia kolorami, by w Duchu Świętym przeżyć to spotkanie.

Maryja jest przedstawiona w czerwonej tunice, granatowym płaszczu (zielonym po spodniej stronie) i w niebieskim nakryciu głowy, które przykrywa czoło i włosy.
Na środkowej części welonu znajduje się złota gwiazda z ośmioma prostymi promieniami. Głowę Maryi otacza, charakterystyczny dla szkoły kreteńskiej, kolisty nimb.
Oblicze Maryi jest lekko pochylone w stronę Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą, dużą dłonią, o nieco dłuższych palcach, charakterystycznych dla obrazów typu Hodegetria ("wskazująca drogę"), Maryja obejmuje ręce Jezusa.
Jej spojrzenie charakteryzuje czuły smutek, ale nie patrzy na swojego Syna,
lecz wydaje się przemawiać do patrzącego na obraz. Miodowego koloru oczy i mocno podkreślone brwi dodają obliczu piękna i wyniosłości.
Dzieciątko Jezus przedstawione jest w całości.
Spoczywając na lewym ramieniu Matki, rączkami ujmuje mocno Jej prawą dłoń.
Przyodziane jest w zieloną tunikę z czerwonym pasem i okryte czerwonym płaszczem. Opadający z nóżki prawy sandał pozwala dostrzec spód stopy, co może symbolizować prawdę, że będąc Bogiem, Jezus jest także prawdziwym człowiekiem.
Ma kasztanowe włosy, a rysy Jego twarzy są bardzo dziecięce.
Stopy i szyja Dzieciątka wyrażają jakby odruch nagłego lęku przed czymś, co ma niechybnie nadejść.
Tym natomiast, co wydaje się przerażać małego Jezusa, jest wizja męki i cierpienia, wyrażona poprzez krzyż i gwoździe niesione przez Archanioła Gabriela.
Po drugiej stronie obrazu Archanioł Michał ukazuje inne narzędzia męki krzyżowej: włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem.

Maryja, pomimo że jest największą postacią obrazu, nie stanowi jego centralnego punktu.
W geometrycznym środku ikony znajdują się połączone ręce Matki i Dziecięcia, przedstawione w taki sposób, że Maryja wskazuje na swojego Syna, Zbawiciela.

Maryja jest Matką Kościoła, ludu Bożego, który Jej Syn nabył swoją najdroższą Krwią.
Jest Matką każdego z nas.
Niewątpliwie jest jeden nasz Pośrednik, według słów Apostoła:
"Bo jeden jest Bóg; jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich" (1 Tm 2, 5-6).
Nie przeszkadza to jednak bynajmniej, byśmy mogli mówić o macierzyńskiej roli Maryi
w stosunku do wszystkich.
Nie przyćmiewa ona żadną miarą i nie pomniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc:
"Cały bowiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi wywodzi się nie z jakiejś konieczności rzeczowej, lecz z upodobania Bożego, i wypływa z nadmiaru zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc swoją.
Nie przeszkadza zaś w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia je
" (KK, nr 60).

"Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie - poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod krzyżem - aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo zjednuje nam dary wiecznego zbawienia. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki. Rozumie się jednak te tytuły w taki sposób, że niczego nie ujmują one ani nie przydają godności i skuteczności działania Chrystusa jedynego Pośrednika... Kościół nie waha się jawnie wyznawać taką podporządkowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i zaleca ją sercu wiernych, aby oni wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela" (KK, nr 62)

Obrazy Matki Bożej pod tym tytułem: w Kaliszu (karmelitanki bose),
w Poznaniu i w Toruniu doznały chwały koronacji koronami papieskimi.


"Wszystkim, którzy z wiarą i ufnością oddają cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy - z serca błogosławię". (Jan Paweł II - Rzym 1984)

♥ MODLITWY DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY ♥

♥
MODLITWA RZYMSKA I


O Matko Nieustającej Pomocy
z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz,
aby błagać o pomoc Twoją.
Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko
na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.
Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego
wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia.
Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę.
Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki Tytuł:
Nieustającą Wspomożycielką?
Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy,
przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna,
przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca,
o Współodkupicielko, zaklinam najgoręcej,
abyś wyprosiła mi u Syna Twego Tę łaskę,
której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...
Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus,
Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia.
Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała.
Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko,
u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie
pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę
Twoje miłosierdzie przez całą wieczność.
Amen.

♥ MODLITWA RZYMSKA II

O Matko Nieustającej Pomocy,
pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko,
tak jak Je przedstawia Twój cudowny obraz w chwili,
gdy Je przyciskasz do serca.
O tak, jakżebym i ja chciał trzymać się silnie moimi niegodnymi rękami
Twojej potężnej prawicy.
Tym razem jednak, o Matko Nieustającej Pomocy,
nie proszę za sobą,
lecz za braćmi i siostrami moimi, którzy tutaj są zebrani wraz ze mnąprzed Twoim cudownym obrazem,
proszę za cały Kościół święty
i za całą nieszczęśliwą ludzkość.
Wejrzyj, Królowo świata, jak wielka jest liczba potrzebujących,
smutnych i cierpiących, popatrz, jak ciężkie są nasze czasy.
Czyż nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy?
Czyż nie jesteś Wszechmocą Błagającą?
Wszak nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci,
by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu.
Obecna godzina jest Twoją godziną, więc okaż nam się Matką,
spiesz co prędzej z pomocą swoją w tej naszej potrzebie.
Spiesz nam z pomocą swoją zawsze,
a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej.
Ame

♥ ANTYFONA KOŚCIELNA

Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim. Niech wsparcia twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.

♥ MODLITWA O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW

Matko Nieustającej Pomocy wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.
Matko Nieustającej Pomocy wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

♥ MODLITWA ZA CHOREGO

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy, Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen.

♥ MODLITWA W CHOROBIE

Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego już i modlić się nie mogę. Nic mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mnie zasmuca. Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek. W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję. Ty nie zapominasz o cierpiących dzieciach Swoich. Wspomóż mnie Matko Nieustającej Pomocy, daj siłę, bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą dolegliwość a raczej, o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia, przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci. Amen.
Joanna Bester shares this
400
Cenne wiadomości i piękne modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Joanna Bester
Bóg zapłać za modlitwy ♥️♥️♥️
Slawek
👍 Bóg zapłać 🤗 🙏 😇
♥ MODLITWA O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW
Matko Nieustającej Pomocy wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, …More
👍 Bóg zapłać 🤗 🙏 😇
♥ MODLITWA O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW

Matko Nieustającej Pomocy wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.
Matko Nieustającej Pomocy wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.
Engel44
♥ ANTYFONA KOŚCIELNA
Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim. Niech wsparcia twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.More
♥ ANTYFONA KOŚCIELNA

Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim. Niech wsparcia twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.
Engel44
MODLITWA ZA CHOREGO
Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego …More
MODLITWA ZA CHOREGO
Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy, Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen
One more comment from Engel44
Engel44
😇 👍
Inka
♥ MODLITWA RZYMSKA II
O Matko Nieustającej Pomocy,
pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko,
tak jak Je przedstawia Twój cudowny obraz w chwili,
gdy Je przyciskasz do serca.
O tak, jakżebym i ja chciał trzymać się silnie moimi niegodnymi rękami
Twojej potężnej prawicy.
Tym razem jednak, o Matko Nieustającej Pomocy,
nie proszę za sobą,
lecz za braćmi i siostrami moimi, którzy tutaj są zebrani …More
♥ MODLITWA RZYMSKA II

O Matko Nieustającej Pomocy,
pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko,
tak jak Je przedstawia Twój cudowny obraz w chwili,
gdy Je przyciskasz do serca.
O tak, jakżebym i ja chciał trzymać się silnie moimi niegodnymi rękami
Twojej potężnej prawicy.
Tym razem jednak, o Matko Nieustającej Pomocy,
nie proszę za sobą,
lecz za braćmi i siostrami moimi, którzy tutaj są zebrani wraz ze mnąprzed Twoim cudownym obrazem,
proszę za cały Kościół święty
i za całą nieszczęśliwą ludzkość.
Wejrzyj, Królowo świata, jak wielka jest liczba potrzebujących,
smutnych i cierpiących, popatrz, jak ciężkie są nasze czasy.
Czyż nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy?
Czyż nie jesteś Wszechmocą Błagającą?
Wszak nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci,
by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu.
Obecna godzina jest Twoją godziną, więc okaż nam się Matką,
spiesz co prędzej z pomocą swoją w tej naszej potrzebie.
Spiesz nam z pomocą swoją zawsze,
a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej.
Ame