Inka
61.5K

♥ UROCZYSTOŚĆ NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA - 1 Lipiec ♥

Miesiąc lipiec, wg. tradycyjnego kalendarza liturgicznego rozpoczyna się uroczystością Najdroższej Krwi Pana Jezusa
i poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa.


Czcimy tę tajemnicę, jednocząc się z Chrystusem w Komunii świętej, rozważając momenty przelania Krwi przez Chrystusa, zawarte w liturgii, w Piśmie Świętym czy w świadectwie męczenników.

W doświadczeniu codziennego tryumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych tajemnic i miejsc, jesteśmy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawać w sposób duchowy pod Krzyżem Jezusa i zbierać Krew Chrystusa, która i dziś wypływa z Jego Ran.

Uroczystość poświęcona Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa sięga swymi korzeniami do corocznych obchodów związanych z relikwiami przechowywanymi w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie, które według tradycji są skrawkiem płaszcza setnika, który przebił włócznią Ukrzyżowanego, aby upewnić się o Jego śmierci.
Skrawek ten ze czcią został odcięty, gdyż był skropiony "krwią i wodą" (J 19, 34),
która wypłynęła z przebitego boku Jezusa.

Rzymscy książęta Savelli, którzy uważali się za potomków setnika,
w 1708 r., będąc bliscy śmierci, podarowali kościołowi pw. San Nicola in Carcere ten bezcenny relikwiarz.

Relikwia została umieszczona pod krzyżem, który przemówił do mistyczki, świętej Brygidy.

Wokół tej cennej relikwii rozwinął się ogromny kult.
Corocznie, w pierwszą niedzielę czerwca, uroczyście obchodzono święto Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.

W 1808 roku, w setną rocznicę przekazania relikwii, kanonik ks. Franciszek Albertini, w tymże kościele, założył Dobroczynne Stowarzyszenie ku czci Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
Ksiądz Kasper del Bufalo, przyjaciel i syn duchowy Albertiniego, został poproszony do wygłoszenia przemówienia inauguracyjnego.

W 1815 roku Dobroczynne Stowarzyszenie zostało podniesione przez papieża Piusa VII do rangi Arcybractwa.

Ksiądz Kasper del Bufalo, przez głoszenie nauk, stał się największym propagatorem Stowarzyszenia.
Ono natchnęło go do założenia w 1815 roku, w San Felice di Giano, Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Młoda Maria De Mattias, podczas misji głoszonych przez św. Kaspra w 1822 roku w Vallecorsa, została dogłębnie poruszona jego kazaniami.
I w ten sposób zaczęła w niej dojrzewać idea powołania zgromadzenia sióstr, które ostatecznie założyła w Acuto w 1834 roku, pod nazwą Adoratorek Przenajdroższej Krwi Chrystusa.

W 1849 roku papież Pius IX, na wygnaniu w Gaeta, przyjął z wizytą księdza Jana Merliniego, Misjonarza Krwi Chrystusa,
który przepowiedział mu koniec wygnania, jeżeli rozszerzy święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa na cały Kościół.


Papież mu odpowiedział: "Nie ślubuję, ale obiecuję", i tak też się stało.

Pius IX powrócił do Rzymu, pamiętając o obietnicy, dekretem Redempti sumus z 10 sierpnia 1849 r. rozszerzył na cały Kościół święto Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, które nadal było obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca.

Papież Pius X w 1914 roku ustalił datę liturgicznych obchodów na dzień 1 lipca.

Z racji Roku jubileuszowego dnia 15 kwietnia 1934 roku Pius XI podniósł te obchody do stopnia uroczystości.


Paweł VI, reformując kalendarz, złączył tę uroczystość ze świętem Corpus Domini,
które od tej chwili obchodzi się w całym Kościele jako uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Zgromadzenia, żyjące według duchowości Krwi Chrystusa, obchodzą święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa 1 lipca jako uroczystość.

♥ ODKUPIENI KRWIĄ CHRYSTUSA ♥

♥ LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA ♥
mirriam
🙏 🙏 👏 🤗
jadwiska
"Stefanek,,
Dlatego zachęcam wszystkich do rozpoczęcia już dziś SIEDEM OJCZE NASZ i SIEDEM ZDROWAS MARYJO KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA 🙏
Slawek
🙏 🤗 😇
Engel44
😇 dzieki Inka 👍
jadwiska
LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA
Panie,zmiłuj się nad nami.Chryste,usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże,zmiłuj się nad nami.
Synu,Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco,Jedyny Boże,
Abyś umysły i serca spoganiałej ludzkości gruntownie
odmienić raczył,przez zasługi Najdroższej KRWI,wysłuchaj nas Panie.
Abyś łaską Ducha Świętego,wszystkich poszukujących …
More
LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

Panie,zmiłuj się nad nami.Chryste,usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże,zmiłuj się nad nami.
Synu,Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco,Jedyny Boże,
Abyś umysły i serca spoganiałej ludzkości gruntownie
odmienić raczył,przez zasługi Najdroższej KRWI,wysłuchaj nas Panie.
Abyś łaską Ducha Świętego,wszystkich poszukujących Boga oświecić raczył,
Abyś grzesznikom łaskę nawrócenia darować raczył,
Abyś grzeszników od wiecznego potępienia uchronić raczył,
Abyś diabelską złość zniszczyć raczył, (3x)
Abyś upadek bezbożności przyspieczyć i jej nosicieli nawrócić raczył,
Abyś wszystkim nienawiściom między narodami i wszystkim
rozłamom w rodzinach kres położyć raczył,
Abyś zniszczył panowanie złego ducha w naszym narodzie
i panowaniu Ducha Świętego drogę utorować raczył,
Abyś cierpiących w sercu, pocieszyć raczył,
Abyś nam łaskę głębokiego życia wewnętrznego i skupienia
duchowego darować raczył,
Abyś nas w męstwie i nieustraszoności w prześladowaniach
utwierdzić raczył,
Abyś nas codziennie od nowa duchem wybaczającej miłości
napełniać raczył,
Abyś umiłowanych Oblubieńców Twojego Syna, Kapłanów,
przed szczególne łaski wzmocnić raczył,
Abyś oziębłych i błądzących Kapłanów Twoją łaską z powrotem
do Ciebie przyciągnąć raczył,
Abyśmy Najśw. Sakrament znowu więcej cenili i czcili,
Abyś w duszach młodzieńczych kapłańskie i zakonne powołania
obudzić raczył,
Abyś nas w prawdziwej wierze wzmocnić i utwierdzić raczył,
Abyś nas szczęśliwą godziną śmierci obdarzyć raczył,
Abyś wszytskich naszych dobrodziejców i bliskich ochronić
raczył,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przez zasługi Najdroższej Krwi, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi
Najdroższej Krwi
, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi
Najdroższej Krwi
, zmiłuj się nad nami.
-Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,
-Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
🙏
Inka
♥ Miesiąc lipiec, wg. tradycyjnego kalendarza liturgicznego rozpoczyna się uroczystością Najdroższej Krwi Pana Jezusa
i poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa.