Inka
45.1K

♥ TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ♥

♥ TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ♥ Matka Boża powiedziała w 1925 r. do siostry Łucji: "Spójrz, córko moja, na to serce otoczone cierniami, którymi grzeszni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność …More
♥ TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ♥
Matka Boża powiedziała w 1925 r. do siostry Łucji: "Spójrz, córko moja, na to serce otoczone cierniami, którymi grzeszni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność ranią Mnie co chwila. Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać..."
Te słowa są rownież do nas ....

♥ TAJEMNICA I- MODLITWA W OGRÓJCU
Żeby się stała wola Ojca.Żeby świat uwierzył. Żeby wszyscy byli zbawieni.
Do tego potrzeba modlitwy. Popatrz jak się modli Jezus.
Z jakimi napięciami i bólem.
Uczy nas,jak ukrzyżować swoje plany, jak dać pierwszeństwo Bogu, choćby to bolało. Jeśli ci będą mówić, że modlitwa zawsze jest radością, że zawsze się łączy z euforią serca - to przypomnij sobie tę scenę z Ogrójca. Jezus nie miał wtedy komfortu psychicznego, ale miał wielką miłość do tych, których swą modlitwą ogarniał. Matko Bolesna, naucz nas tak się modlić. ♥ TAJEMNICA II - BICZOWANIE PANA JEZUSA Jezus spływa krwią. Wie czemu służą Jego boleści. My też musimy być świadomi sensu cierpienia, które …More
durius
Prosił bym o wszystkie Tajemnice , cały Różaniec
Engel44
Jeśli ci będą mówić, że modlitwa zawsze jest radością, że zawsze się łączy z euforią serca - to przypomnij sobie tę scenę z Ogrójca.
Jezus nie miał wtedy komfortu psychicznego, ale miał wielką miłość do tych, których swą modlitwą ogarniał.
Matko Bolesna, naucz nas tak się modlić.
Slawek
Mój Namiestnik jest ciągle ofiarą szyderczych docinków tego nierozumnego tłumu... On jest Moim przedstawicielem, Moim obliczem widzialnym na ziemi, a jednak jestem w jego osobie ciągle policzkowany przez bluźnierców mego Kościoła...
Ten policzek świętokradzkich Malchusów, jest dla Mnie szczególnie dotkliwy... Biada temu, kto podnosi rękę na Papieża, świętego Pomazańca mego Ojca!... Powstrzymujcie …More
Mój Namiestnik jest ciągle ofiarą szyderczych docinków tego nierozumnego tłumu... On jest Moim przedstawicielem, Moim obliczem widzialnym na ziemi, a jednak jestem w jego osobie ciągle policzkowany przez bluźnierców mego Kościoła...
Ten policzek świętokradzkich Malchusów, jest dla Mnie szczególnie dotkliwy... Biada temu, kto podnosi rękę na Papieża, świętego Pomazańca mego Ojca!... Powstrzymujcie ramię zemsty Boga... wstawiajcie się za nimi, podczas tej Godziny Świętej, w zjednoczeniu z moim znieważonym Sercem... Chcę podczas tej godziny łaski udzielać miłosierdzia...
O tak! Za odstępstwa tylu narodów, za tyle społeczeństw przyznających się publicznie do swej niewiary, za bezwstydne zniewagi mego Zastępcy, za wyrafinowaną i uprawnioną przez świat nienawiść skierowaną przeciw moim kapłanom, za niesprawiedliwą wyrozumiałość i względy okazywane wszystkim nowoczesnym członkom Sanhedrynu, za te niezliczone grzechy... za ten motłoch i jego orszak biczujący Mnie, błagajmy jednogłośnie o przebaczenie, o miłosierdzie...

✍️ GODZINA ŚWIĘTA WYNAGRADZAJĄCA ZA PUBLICZNE ZNIEWAGI WYRZĄDZONE JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RZĄDZĄCYCH I NARODY
O. Mateo Crawley-Boevey
"MOJE SERCE CIĘ SŁUCHA"
👍 🤗 🙏 😇
Inka
♥ TAJEMNICA III -CIERNIEM UKORONOWANIE
Domyślamy się bólu, który przeszywa Jezusa koronowanego na Króla Boleści.Cierpi nasza Głowa - czy potrafimy czuć Jego cierpienia w sobie?
Czy potrafimy czuć i przejmować się cierpieniami innych, naszych braci?
I czy rozumiemy, że każdy nasz grzech jest raną zadaną Kościołowi?
Najboleśniejsze są ciosy w Głowę. Z bólem myślę o tych ciosach, które dosięgają …More
♥ TAJEMNICA III -CIERNIEM UKORONOWANIE
Domyślamy się bólu, który przeszywa Jezusa koronowanego na Króla Boleści.Cierpi nasza Głowa - czy potrafimy czuć Jego cierpienia w sobie?
Czy potrafimy czuć i przejmować się cierpieniami innych, naszych braci?
I czy rozumiemy, że każdy nasz grzech jest raną zadaną Kościołowi?
Najboleśniejsze są ciosy w Głowę. Z bólem myślę o tych ciosach, które dosięgają widzialnej glowy Kościola - Papieża.
To znana taktyka: Uderzyć Pasterza, a rozproszą się owce.
Żal mi tych zaślepionych nienawiścią ludzi.