Inka
64.1K

♥ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ - 16 lipca ♥

♥ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ czyli
MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL,
♥

Dnia 16 lipca Kościół obchodzi święto Matki Bożej z góry Karmel,
znane także jako wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej.

Jest to święto patronalne sióstr i braci z zakonów karmelitańskich
oraz wszystkich tych, którzy noszą szkaplerz - niezwykłą "SZATĘ MARYI",
przekazaną ludzkości przez Matkę Bożą w XIII w.
za pośrednictwem ówczesnego generała zakonu karmelitów św. Szymona Stocka.


Karmel to łańcuch górski u wybrzeży Morza Śródziemnego na północy Izraela
(najwyższy szczyt liczy 550 m n.p.m).
Na górze tej prorok Eliasz prowadził spór z kapłanami bożka Baala
i tam uciekł przed prześladowaniami.

Od początków chrześcijaństwa ziemie te przyciągały pustelników
pragnących znaleźć Boga w samotnej modlitwie,
a Eliasz jest uważany za pierwszego pustelnika.

Pierwsi karmelici w XII w. wybrali na swoją siedzibę właśnie
Dolinę Eremitów w Karmelu.

Według karmelitów, Eliasza łączyła szczególna więź z Matką Bożą.
W Starym Testamencie czytamy, że kiedy prorok oczekiwał
na znak od Boga potwierdzający koniec suszy,
ujrzał chmurkę, symbolizującą - jak sądzą zakonnicy - Maryję,
która przyniosła ludziom źródło życia, czyli Chrystusa.

Obchodzone 16 lipca święto nazywane bywa także świętem Matki Bożej Szkaplerznej, bo tego dnia Kościół przekazuje obietnice, które Maryja dała wraz ze swoją niezwykłą szatą wszystkim, którzy będą się do Niej uciekali.

Noszenie szkaplerza i praktykowanie związanej z nim pobożności
to jedna z najpopularniejszych form pobożności maryjnej w Kościele.
Karmelici szacują, że w Polsce jest przynajmniej pół miliona czcicieli szkaplerza, ale prawdopodobnie jest ich więcej.

Szkaplerz ma wiele form.
W pierwszej przypomina wkładany przez głowę fartuch.
Jeden płat materiału opada na plecy, a drugi na piersi.
To oznacza również łaciński źródłosłów "szkaplerza":
"scapulae"
to barki, ramiona, plecy.
Taką szatę jako element habitu noszą dziś nie tylko karmelici, ale też inne zakony.

Szkaplerz to również dwa połączone sznurkiem
kawałeczki brązowego sukna noszone w ten sposób,
że jeden jest na piersiach, drugi na plecach.

Ostatnio wielką popularnością cieszy się szkaplerz w formie medalika
z wizerunkiem Matki Bożej Szkaplerznej.

Historia szkaplerza sięga połowy XIII wieku, kiedy to ówczesny generał karmelitów o. Szymon Stock prosił Matkę Bożą o pomoc w uratowaniu zakonu przed kasatą.

Jak podaje tradycja karmelitańska, w odpowiedzi Maryja ukazała mu się
w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. w otoczeniu aniołów.
W ręku trzymała płócienną szatę, którą ofiarowała karmelicie
jako znak schronienia pod Jej macierzyńską opieką.
"To będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich karmelitów: kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego" - miała powiedzieć Matka Boża, wskazując na szatę, nazwaną potem szkaplerzem.


Z noszeniem szkaplerza związane są tzw. przywileje szkaplerzne,
czyli łaski obiecane przez Matkę Bożą.

* gwarantuje on szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia,

* w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia.


Pod koniec XV w. dołączono do nich również tzw.
* przywilej sobotni, wyrażający wiarę,
że Matka Jezusa szybko, bo już w pierwszą sobotę po śmierci, uwalnia z czyśćca tych,
którzy za życia praktykowali nabożeństwo szkaplerzne.


Mówiąc o tym przywileju Papież Pius XII napisał w 1950 roku: "Nie omieszka zapewne Najczulsza Matka sprawić, aby Jej dzieci oczyszczające się z win w czyśćcu, jak najszybciej za Jej przyczyną u Boga dostały się do niebieskiej ojczyzny, według podania owego, zwanego przywilejem sobotnim".

Karmelici podkreślają jednak, że szkaplerz nie ma charakteru magicznego "talizmanu", automatycznie chroniącego przed karą potępienia.

Niezbędne jest świadome i poważne traktowanie uczestnictwa w rodzinie szkaplerznej, polegające zwłaszcza na staraniu o naśladowanie postawy Maryi, której noszący szkaplerz powierza się pod opiekę.

Nabożeństwo szkaplerza świętego rozpowszechniło się w całej Europie
i we wszystkich krajach, do których docierała Ewangelia.

Pierwsze bractwa szkaplerzne powstały w XIII i XIV w. we Florencji,
Bolonii, Wenecji, w Hiszpanii, na Sycylii i Niemczech.

Wierni masowo pragnęli otrzymać przywileje, związane z kultem szkaplerza - opiekę Matki Bożej w życiu doczesnym i szczególne wstawiennictwo w godzinę śmierci.

Dziś ojcowie karmelici obu gałęzi - trzewiczkowi i bosi - odnotowują wielkie ożywienie pobożności szkaplerznej.

Co roku tysiące osób przyjmują szkaplerz, zobowiązując się do przemiany życia poprzez oddanie się pod opiekę Maryi.

W Polsce powstanie bractwa łączy się z pierwszą fundacją karmelitańską z 1391 r. w Krakowie na Piasku.
Choć najstarsze wzmianki o Arcybractwie Szkaplerza Świętego pochodzą z 1569 r.,
jest mało prawdopodobne, że wcześniej nie gromadzili się przy klasztorze czciciele szkaplerza.
Bracia zobowiązywali się
do odmawiania określonych modlitw,
zachowania czystości według stanu,
przestrzegania, prócz piątków, postu również w środy i soboty.


Członkowie Rodziny Szkaplerznej ufundowali przy kościele karmelitów
na Piasku piękną kaplicę, prowadzili działalność charytatywną,
angażowali się w życie miasta.

W XVIII w. rozpoczął się kryzys i upadek bractw, tłumaczony przez historyków także wzrostem sceptycyzmu, jaki niosło ze sobą Oświecenie.

Pod zaborem austriackim wszelkie bractwa zostały zlikwidowane
na mocy dekretu cesarza Józefa II z 1783 r.

Odrodzenie bractw wiąże się z działalnością św. Rafała Kalinowskiego,
dzięki któremu powstały dziesiątki bractw w Małopolsce,
na Śląsku, w Czechach i na Słowacji.
W "Spisie członków Bractwa Szkaplerza Karmelitańskiego"
prowadzonym od 1892 figuruje kilkanaście tysięcy nazwisk.
W czasach PRL działalność świeckich wspólnot kościelnych była ograniczona, ale od kilkunastu lat bractwa szkaplerzne przeżywają rozkwit.

Obecnie jest ich w Polsce kilkadziesiąt, należy do nich ok. 10 tys. członków, a wciąż powstają nowe wspólnoty.

♥ MODLITWA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
Bogarodzico Dziewico!
Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza!
Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.
Pani i Królowo nasza!
Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego
ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku,
a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki,
tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga
jako znak pojednania i ratunku dla świata.
Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego narodu.
Odnów znaki i powtórz cuda!
Otrzyj łzy cierpiącym, ochraniaj niewinność dzieci,
broń wiary świętej w sercach młodzieży;
rodzinom naszym uproś pokój i miłość wzajemną, i ducha ofiary!
Naszej całej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowałaś,
błogosław od tronu Twej łaski.
Niech będzie pociechą dla Twego Serca!
Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych,
byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności.
Amen.
----------------

Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej - 16 lipca 2011 r.

Zrodlo: sorella25luna
www.youtube.com/watch
Radek33
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej (Karmelitańska)
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico …
More
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej (Karmelitańska)
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, objawiona przed wiekami św. Eliaszowi na Górze Karmel Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, obłoku jaśniejący, pełen niebiańskiej rosy, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, która wybrałaś Górę Karmel na ulubioną, siedzibę i tron chwały, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, jasna Jutrzenko Góry Karmel, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, która nam w Szkaplerzu świętym znak zbawienia dałaś Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, Matko i Opiekunko wszystkich, którzy Szkaplerz święty noszę, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, która zapewniłaś, że kto pobożnie Szkaplerz nosi, nie zostanie potępiony, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, pociecho w godzinie śmierci, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, nadziejo umierających, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, ochłodo dusz czyśćcowych, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, która obiecałaś Twym wiernym sługom otworzyć bramy nieba w pierwszą sobotę po ich śmierci, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, Pani nieba i ziemi, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, tronie mądrości, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, źródło miłosierdzia, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, ukojenie i pociecho nieszczęśliwych, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, jedyna ucieczko nasza, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych doświadczeniach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepowodzeniach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych zniechęceniach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w wątpliwościach i pokusach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, we wszystkich naszych potrzebach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, Opiekunko naszej Ojczyzny, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam odrodzić się w duchu i w prawdzie, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, zniwecz w naszym kraju obojętność religijną, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, oddal od nas wszystko co złe, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj światło błądzącym, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wiarę ojców naszych, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj światło Ducha Świętego kierującym naszym państwem, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj miłość i zgodę rodzinom naszym, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam czystą młodzież i niewinną dziatwę, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam świętych kapłanów i misjonarzy, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam żyć duchem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam świętych i Błogosławionych, Ciebie z ufnością błagamy.
królowo Szkaplerza świętego, otaczaj opieką Kościół i Ojca świętego, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, okryj Szkaplerzem świętym cały, Polskę, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, oczyść i rozpal nasze serca, abyśmy stali się godni Twego orędownictwa, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, ,jedyna nasza po Bogu nadziejo, Ciebie z ufnością błagamy.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, Królowo Szkaplerza świętego,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś szczególniejszą opieką Błogosławionej Dziewicy Maryi Zakon Karmelitański obdarzyć raczył, spraw łaskawie, abyśmy umocnieni opieką, Szkaplerza świętego, doszli do wiecznego szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Arka
Bog zaplac Inka 😇
Slawek
👍 🤗 🙏 😇
jadwiska 2013-07-03 01:13:31
MATKA BOŻA SZKAPLERZNA - RZESZÓW
KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY SZKAPLERZNEJ
Racz przyjść Duchu Święty,napełnij serca wiernych Twoich,a ogień
miłości Twojej racz w nich zapalić,któryś przez różność języków
wszelkich,narody do jedności wiary zgromadził.Amen.
1 Ojcze nasz.
Jezu,przez Twe w niewinnym wieku obrzezanie,Racz w sercu moim
zgładzić światowe …More
👍 🤗 🙏 😇
jadwiska 2013-07-03 01:13:31
MATKA BOŻA SZKAPLERZNA - RZESZÓW
KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY SZKAPLERZNEJ

Racz przyjść Duchu Święty,napełnij serca wiernych Twoich,a ogień
miłości Twojej racz w nich zapalić,któryś przez różność języków
wszelkich,narody do jedności wiary zgromadził.Amen.

1 Ojcze nasz.

Jezu,przez Twe w niewinnym wieku obrzezanie,Racz w sercu moim
zgładzić światowe kochanie.

10 Zdrowaś Marja.

Wesele Twoje,Panno,z poczęcia czystego,
Niech sprawi,byś prosiła za mną Syna Twego,
Aby mi przez bolesne Swoje obrzezanie,
baczył dać rozum na grzechów poznanie.

1 Ojcze nasz.

Jezu,przez pot w Ogrójcu,któryś miał z przykrością,
Wzbudź proszę żal w mym sercu za grzechy z gorzkością.

10 Zdrowaś Marja.

Niech wesele Twe,Panno,z Elżbiety widzenia,
Zjedna mi łaski zdolne nabycia zbawienia,
Ufam,iż Jezusa prosząc przez pot krwawy,
Sprawisz to,iż dla Ciebie,będzie mi łaskawy.

1 Ojcze nasz.

Jezu,przez bicze Twoje,proszę moja wina,
Niech nie będzie wiecznego karania przyczyna.

10 Zdrowas Maryja.

Dla wspomnienia wesela z narodzenia Boga,
Ufam Panno,iż Ciebie wzruszy moja trwoga,
Że prosić Syna będziesz,iż On me karanie,
Przyrzeknie we mnie zgładzić przez Swe biczowanie.

1 Ojcze nasz.

Przez rany,które głowie Twej zadało ciernie,
Spraw Jezu,niech me serce miłuje Cię wiernie.

10 Zdrowaś Maryja.

Przez wesele z oddania królów czci Synowi,
Racz uprosić proszę,Panno grzesznikowi,
Abym przez wtłoczenie cierniowej korony,
Nigdzie żadnej nie szukał jak w niebie obrony.

1 Ojcze nasz.

Obnażenie Twe,Jezu,niech mych nieprawości,
Zakryciem będzie,proszę w sąd Twej surowości.

10 Zdrowaś Maryja.

Przez radość,którąś miała Panno z znalezienia Syna,
Proszę,niech odpuszczona będzie moja wina.
Na sądzie za Twą prośbą niech znajdę zgładzenie,
Grzechów,przez Jezusowe przykre obnażenie.

1 Ojcze nasz.

Jezu trzykroć padając pod krzyżem zemdlony,
Niech będę za Twą łaską z grzechów wydźwigniony.

10 Zdrowaś Maryja.

Któraś się radowała z Syna zmartwychwstania.
Proszę Cię przez radosne z tej miary wzdychania,
Niech Jezus przez przybicie do krzyza okrytnie,
Oderwie mnie od świata,da życie pokutne.

1 Ojcze nasz.

Przez ranę,którąć Jezu uczyniła włócznia,
Proszę,niech mnie Twa łaska we wszystkiem umacnia.

10 Zdrowaś Maryja.

Przez radość,którąś miała na duszy i ciele,
Gdy Cię w niebo zabrało aniołów tak wiele,
Uproś mi,proszę,Panno niech mnie Syn Twój broni,
Przez bok,włócznią przekłuty,łaską Swą od złej toni.Amen.

Wierzę w Boga itd.

Antyfona.


Witaj Królowo,Matko miłosierdzia,życie słodkości i nadziejo nasza,
witaj.Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy,do Ciebie wzdychamy
jęcząc i płacząc na tym padole łez.A przełóż Orędowniczko
nasza,one miłosierne oczy Twoje obróć na nas,i Jezusa błogosławiony
owoc żywota Twojego,po tym wygnaniu nam okaż,o łaskawa,
o litościwa,o słodka Panno Marjo. Amen.

OFIAROWANIE KORONKI.

Racz przyjąć Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Św.jedyny,tę
koronkę,którą niegodny ofiaruje na cześć i chwałę imienia Twego,
na pamiątkę siedmiu radości Panny Maryi,na wszystkich świętych
Twoich,racz przyjąć proszę Cię za wszystkie niezliczone grzechy
moje,także za wszystek święty Kościół katolicki i wszystkie stany
jego;za rodziców,braci,siostry,za dobrodziejów żywych,i umarłych,
za chorych i w smutku będących,jako też i za wszystkich nieprzyjaciół
naszych,na koniec za dusze wszystkich zmarłych,aby im
za przyczyną Panny Przenajświętszej ta koronka była pożyteczna ku
dostąpieniu żywota wiecznego.To niechaj za przyczyną Twoją
otrzymamy od Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego,który
z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny,
żyje i króluje teraz i na wieki wieków .Amen. 🙏
Engel44
przywilej sobotni, wyrażający wiarę,
że Matka Jezusa szybko, bo już w pierwszą sobotę po śmierci, uwalnia z czyśćca tych,
którzy za życia praktykowali nabożeństwo szkaplerzne.

Mówiąc o tym przywileju Papież Pius XII napisał w 1950 roku:
"Nie omieszka zapewne Najczulsza Matka sprawić, aby Jej dzieci oczyszczające się z win w czyśćcu, jak najszybciej za Jej przyczyną u Boga dostały się do niebieskiej …More
przywilej sobotni, wyrażający wiarę,
że Matka Jezusa szybko, bo już w pierwszą sobotę po śmierci, uwalnia z czyśćca tych,
którzy za życia praktykowali nabożeństwo szkaplerzne.

Mówiąc o tym przywileju Papież Pius XII napisał w 1950 roku:
"Nie omieszka zapewne Najczulsza Matka sprawić, aby Jej dzieci oczyszczające się z win w czyśćcu, jak najszybciej za Jej przyczyną u Boga dostały się do niebieskiej ojczyzny, według podania owego, zwanego przywilejem sobotnim".
Inka
♥ MODLITWA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
Bogarodzico Dziewico!
Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza!
Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.
Pani i Królowo nasza!
Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego
ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku,
a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki,
tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga
jako znak pojednania …
More
♥ MODLITWA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
Bogarodzico Dziewico!
Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza!
Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.
Pani i Królowo nasza!
Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego
ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku,
a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki,
tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga
jako znak pojednania i ratunku dla świata.
Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego narodu.
Odnów znaki i powtórz cuda!
Otrzyj łzy cierpiącym, ochraniaj niewinność dzieci,
broń wiary świętej w sercach młodzieży;
rodzinom naszym uproś pokój i miłość wzajemną, i ducha ofiary!
Naszej całej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowałaś,
błogosław od tronu Twej łaski.
Niech będzie pociechą dla Twego Serca!
Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych,
byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności.
Amen.