Inka
1228.1K

♥ LITANIA O POKORĘ ♥ LITANIA POKORY DO PANA JEZUSA ♥ LITANIA POKORY ♥

♥ LITANIA O POKORĘ ♥

Panie, zmiłuj się nade mną
Jezu cichy i pokornego serca,
zmiłuj się nade mną
Jezu cichy i pokornego serca,
wysłuchaj mnie

Od pragnienia, abym był szanowany - wybaw mnie, Jezu.
Od pragnienia, abym był kochany
Od pragnienia, abym był poszukiwany
Od pragnienia, abym był chwalony
Od pragnienia, abym był czczony
Od pragnienia, abym był preferowany
Od pragnienia, abym był konsultowany
Od pragnienia, abym był aprobowany
Od pragnienia, abym był ochraniany
Od lęku przed upokorzeniem
Od lęku przed pogardą
Od lęku przed odrzuceniem
Od lęku przed oszczerstwem
Od lęku przed zapomnieniem
Od lęku przed przekreśleniem
Od lęku przed wyśmianiem
Od lęku przed niesprawiedliwością

Maryjo, matko pokornych, módl się za mną
Św. Józefie, opiekunie pokornych, módl się za mną
Św. Michale, który jakie pierwszy walczyłeś z pychą, módl się za mną
Wszyscy Sprawiedliwi, uświęcenie przede wszystkim na drodze pokory, módlcie się za mną

Módlmy się:

Jezu, który powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem”!
Uczyń serce moje według serca Twego. Amen.

♥ LITANIA POKORY DO PANA JEZUSA ♥
Modlitwa Tomasza a Kempis.

O, Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie.
Wyzwól mnie, Jezu
z pragnienia aby być cenionym,
z pragnienia aby być lubianym,
z pragnienia aby być wysławianym,
z pragnienia aby być chwalonym,
z pragnienia aby wybrano mnie przed innymi,
z pragnienia aby zasięgano mojej rady,
z pragnienia aby być uznanym,
ze strachu przed poniżeniem,
ze strachu przed wzgardą,
ze strachu przed skarceniem.
ze strachu przed zapomnieniem,
ze strachu przed wyśmianiem,
ze strachu przed skrzywdzeniem,
ze strachu przed podejrzeniem.

I także Jezu, daruj mi te łaskę
bym pragnął...
aby inni byli więcej kochani niż ja,
aby inni byli wyżej cenieni ode mnie,
aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał,
aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony,
aby inni byli chwaleni a ja bym był niezauważony,
aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie,
aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie,
o ile tylko ja będę tak święty jak powinienem,
Amen.

♥ LITANIA POKORY ♥
Jezu cichy i pokornego serca - Wysłuchaj mnie!
- od pragnienia, by być szanowanym Wybaw mnie Panie!
- od pragnienia, by być kochanym ...
- od pragnienia, by być chwalonym ...
- od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami
- od pragnienia, by być więcej lubianym od innych ...
- od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę ...
- od pragnienia, by być podziwianym ...
- od obawy, by nie być upokorzonym ...
- od obawy, by nie być lekceważonym ...
- od obawy, by nie być odrzuconym ...
- od obawy, by nie być oszukanym ...
- od obawy, by nie być zapomnianym ...
- od obawy, by nie być wyśmianym ...
- od obawy, by nie być obrażonym ...
- od obawy, by nie być podejrzanym ...
- od obawy, by nie być ostatnim ...

- aby inni byli bardziej kochani ode mnie - Daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
- aby inni mogli wzrastać w opinii świata,
a ja abym mógł się umniejszać ...
- aby inni mogli być chwaleni,
a o mnie aby się nie troszczono ...
- aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim ...
- aby inni byli świętsi ode mnie, byle bym ja,
na ile mogę, stał się świętym ...
- abym nienawidził wszelkiego grzechu,
lecz pragnął świętości całym sercem ...
- abym zawsze pragnął poznać prawdę o sobie ...
- abym zawsze pragnął uznać prawdę o sobie ...
- abym zawsze pragnął żyć prawdą o sobie ...
- abym zawsze pragnął pokochać prawdę o sobie ...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

- Jezu cichy i pokornego serca
- Uczyń serce moje według Serca Twego

Obdarz mnie, Panie, ufnością, bym pokornie przyjmował to,
czego zmienić nie mogę;
daj, odwagę, bym zgodnie z Twoją wolą mocą łaski
zmieniał to, co zmienić mogę;
udziel mi mądrości, bym wsparty światłem Ducha Świętego
umiał roztropnie, odróżniać zawsze jedno od drugiego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Marek Marek shares this
207
Slawek
👍 🤗 😇
Jezus mówi:
Sądzi się, że skrucha to sprawa niepotrzebna, miniona, nieszkodliwa mania. Tymczasem tylko skrucha i miłość posiadają wagę w oczach Boga - dla powstrzymania wydarzeń i dla zmiany ich przebiegu.
Bardziej potrzebujecie miłości niż chleba. Gdy jednak chodzi o chleb, wysilacie się, aby go zdobyć, wykradacie sobie wzajemnie kromkę chleba jak zagłodzone psy, od których w gruncie …
More
👍 🤗 😇
Jezus mówi:
Sądzi się, że skrucha to sprawa niepotrzebna, miniona, nieszkodliwa mania. Tymczasem tylko skrucha i miłość posiadają wagę w oczach Boga - dla powstrzymania wydarzeń i dla zmiany ich przebiegu.
Bardziej potrzebujecie miłości niż chleba. Gdy jednak chodzi o chleb, wysilacie się, aby go zdobyć, wykradacie sobie wzajemnie kromkę chleba jak zagłodzone psy, od których w gruncie rzeczy mało się różnicie. Gotowi jesteście rozszarpać się dla garści ziemi i dla oparu pychy. Tymczasem dla zdobycia i posiadania miłości nic nie czynicie. Nie troszczycie się o to. Nędzne stworzenia, czy wiecie, co robicie lekceważąc miłość? Tracicie Boga, Jego pomoc na ziemi, oglądanie Go w Niebie. Cóż powinienem uczynić, abyście pojęli, skoro nie wystarczają moje chłosty, skoro moje przejawy dobroci są daremne? W jaki sposób powinienem zesłać Parakleta, pod jaką postacią, aby was ogarnął i ocalił? Ogniste języki kiedyś wystarczyły biednym rybakom, surowym i niewykształconym, lecz kochającym. Dziś nawet gdyby kula ognia, niesiona szybkim wiatrem, zstąpiła na każdego z was całości, w nowej Pięćdziesiątnicy, nie dzieląc się na języki, to jeszcze nie byłoby dość, aby was rozpalić Bogiem. Musicie najpierw pozbyć się z waszej duszy fałszywych bogów. Wy jednak nie chcecie tego uczynić, bo przedkładacie ich ponad Mnie, Boga prawdziwego. Będziecie straceni, jeśli nie dokona się cud. Zawróćcie z drogi i módlcie się o Miłość.

✍️ SKRUCHA I MIŁOŚĆ MOGĄ ZMIENIĆ BIEG WYDARZEŃ
Napisane 1 czerwca 1943
M. Valtorta - KONIEC CZASÓW
Inka
♥ Obdarz mnie, Panie, ufnością, bym pokornie przyjmował to,
czego zmienić nie mogę;
daj, odwagę, bym zgodnie z Twoją wolą mocą łaski
zmieniał to, co zmienić mogę;
udziel mi mądrości, bym wsparty światłem Ducha Świętego
umiał roztropnie, odróżniać zawsze jedno od drugiego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.