Inka
64.1K

♥ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ - 16 lipca ♥

♥ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ czyli MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL, ♥ Dnia 16 lipca Kościół obchodzi święto Matki Bożej z góry Karmel, znane także jako wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej. Jest to …More
♥ ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ czyli
MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL,
♥
Dnia 16 lipca Kościół obchodzi święto Matki Bożej z góry Karmel,
znane także jako wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej.
Jest to święto patronalne sióstr i braci z zakonów karmelitańskich
oraz wszystkich tych, którzy noszą szkaplerz - niezwykłą "SZATĘ MARYI",
przekazaną ludzkości przez Matkę Bożą w XIII w.
za pośrednictwem ówczesnego generała zakonu karmelitów św. Szymona Stocka.
Karmel to łańcuch górski u wybrzeży Morza Śródziemnego na północy Izraela (najwyższy szczyt liczy 550 m n.p.m). Na górze tej prorok Eliasz prowadził spór z kapłanami bożka Baala i tam uciekł przed prześladowaniami. Od początków chrześcijaństwa ziemie te przyciągały pustelników pragnących znaleźć Boga w samotnej modlitwie, a Eliasz jest uważany za pierwszego pustelnika. Pierwsi karmelici w XII w. wybrali na swoją siedzibę właśnie Dolinę Eremitów w Karmelu. Według karmelitów, Eliasza łączyła szczególna więź z Matką Bożą. W Starym Testamencie …More
Radek33
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej (Karmelitańska)
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico …
More
Litania do Matki Bożej Szkaplerznej (Karmelitańska)
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, objawiona przed wiekami św. Eliaszowi na Górze Karmel Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, obłoku jaśniejący, pełen niebiańskiej rosy, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, która wybrałaś Górę Karmel na ulubioną, siedzibę i tron chwały, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, jasna Jutrzenko Góry Karmel, Ciebie z ufnością błagamy.
Niepokalana Dziewico, która nam w Szkaplerzu świętym znak zbawienia dałaś Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, Matko i Opiekunko wszystkich, którzy Szkaplerz święty noszę, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, która zapewniłaś, że kto pobożnie Szkaplerz nosi, nie zostanie potępiony, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, pociecho w godzinie śmierci, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, nadziejo umierających, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, ochłodo dusz czyśćcowych, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Karmelu, która obiecałaś Twym wiernym sługom otworzyć bramy nieba w pierwszą sobotę po ich śmierci, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, Pani nieba i ziemi, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, tronie mądrości, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, źródło miłosierdzia, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, ukojenie i pociecho nieszczęśliwych, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, jedyna ucieczko nasza, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych doświadczeniach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepowodzeniach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych zniechęceniach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, w wątpliwościach i pokusach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, we wszystkich naszych potrzebach, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, Opiekunko naszej Ojczyzny, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam odrodzić się w duchu i w prawdzie, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, zniwecz w naszym kraju obojętność religijną, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, oddal od nas wszystko co złe, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj światło błądzącym, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wiarę ojców naszych, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj światło Ducha Świętego kierującym naszym państwem, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj miłość i zgodę rodzinom naszym, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam czystą młodzież i niewinną dziatwę, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam świętych kapłanów i misjonarzy, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam żyć duchem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam świętych i Błogosławionych, Ciebie z ufnością błagamy.
królowo Szkaplerza świętego, otaczaj opieką Kościół i Ojca świętego, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, okryj Szkaplerzem świętym cały, Polskę, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, oczyść i rozpal nasze serca, abyśmy stali się godni Twego orędownictwa, Ciebie z ufnością błagamy.
Królowo Szkaplerza świętego, ,jedyna nasza po Bogu nadziejo, Ciebie z ufnością błagamy.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, Królowo Szkaplerza świętego,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś szczególniejszą opieką Błogosławionej Dziewicy Maryi Zakon Karmelitański obdarzyć raczył, spraw łaskawie, abyśmy umocnieni opieką, Szkaplerza świętego, doszli do wiecznego szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Arka
Bog zaplac Inka 😇
Slawek
👍 🤗 🙏 😇
jadwiska 2013-07-03 01:13:31
MATKA BOŻA SZKAPLERZNA - RZESZÓW
KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY SZKAPLERZNEJ
Racz przyjść Duchu Święty,napełnij serca wiernych Twoich,a ogień
miłości Twojej racz w nich zapalić,któryś przez różność języków
wszelkich,narody do jedności wiary zgromadził.Amen.
1 Ojcze nasz.
Jezu,przez Twe w niewinnym wieku obrzezanie,Racz w sercu moim
zgładzić światowe …More
👍 🤗 🙏 😇
jadwiska 2013-07-03 01:13:31
MATKA BOŻA SZKAPLERZNA - RZESZÓW
KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY SZKAPLERZNEJ

Racz przyjść Duchu Święty,napełnij serca wiernych Twoich,a ogień
miłości Twojej racz w nich zapalić,któryś przez różność języków
wszelkich,narody do jedności wiary zgromadził.Amen.

1 Ojcze nasz.

Jezu,przez Twe w niewinnym wieku obrzezanie,Racz w sercu moim
zgładzić światowe kochanie.

10 Zdrowaś Marja.

Wesele Twoje,Panno,z poczęcia czystego,
Niech sprawi,byś prosiła za mną Syna Twego,
Aby mi przez bolesne Swoje obrzezanie,
baczył dać rozum na grzechów poznanie.

1 Ojcze nasz.

Jezu,przez pot w Ogrójcu,któryś miał z przykrością,
Wzbudź proszę żal w mym sercu za grzechy z gorzkością.

10 Zdrowaś Marja.

Niech wesele Twe,Panno,z Elżbiety widzenia,
Zjedna mi łaski zdolne nabycia zbawienia,
Ufam,iż Jezusa prosząc przez pot krwawy,
Sprawisz to,iż dla Ciebie,będzie mi łaskawy.

1 Ojcze nasz.

Jezu,przez bicze Twoje,proszę moja wina,
Niech nie będzie wiecznego karania przyczyna.

10 Zdrowas Maryja.

Dla wspomnienia wesela z narodzenia Boga,
Ufam Panno,iż Ciebie wzruszy moja trwoga,
Że prosić Syna będziesz,iż On me karanie,
Przyrzeknie we mnie zgładzić przez Swe biczowanie.

1 Ojcze nasz.

Przez rany,które głowie Twej zadało ciernie,
Spraw Jezu,niech me serce miłuje Cię wiernie.

10 Zdrowaś Maryja.

Przez wesele z oddania królów czci Synowi,
Racz uprosić proszę,Panno grzesznikowi,
Abym przez wtłoczenie cierniowej korony,
Nigdzie żadnej nie szukał jak w niebie obrony.

1 Ojcze nasz.

Obnażenie Twe,Jezu,niech mych nieprawości,
Zakryciem będzie,proszę w sąd Twej surowości.

10 Zdrowaś Maryja.

Przez radość,którąś miała Panno z znalezienia Syna,
Proszę,niech odpuszczona będzie moja wina.
Na sądzie za Twą prośbą niech znajdę zgładzenie,
Grzechów,przez Jezusowe przykre obnażenie.

1 Ojcze nasz.

Jezu trzykroć padając pod krzyżem zemdlony,
Niech będę za Twą łaską z grzechów wydźwigniony.

10 Zdrowaś Maryja.

Któraś się radowała z Syna zmartwychwstania.
Proszę Cię przez radosne z tej miary wzdychania,
Niech Jezus przez przybicie do krzyza okrytnie,
Oderwie mnie od świata,da życie pokutne.

1 Ojcze nasz.

Przez ranę,którąć Jezu uczyniła włócznia,
Proszę,niech mnie Twa łaska we wszystkiem umacnia.

10 Zdrowaś Maryja.

Przez radość,którąś miała na duszy i ciele,
Gdy Cię w niebo zabrało aniołów tak wiele,
Uproś mi,proszę,Panno niech mnie Syn Twój broni,
Przez bok,włócznią przekłuty,łaską Swą od złej toni.Amen.

Wierzę w Boga itd.

Antyfona.


Witaj Królowo,Matko miłosierdzia,życie słodkości i nadziejo nasza,
witaj.Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy,do Ciebie wzdychamy
jęcząc i płacząc na tym padole łez.A przełóż Orędowniczko
nasza,one miłosierne oczy Twoje obróć na nas,i Jezusa błogosławiony
owoc żywota Twojego,po tym wygnaniu nam okaż,o łaskawa,
o litościwa,o słodka Panno Marjo. Amen.

OFIAROWANIE KORONKI.

Racz przyjąć Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Św.jedyny,tę
koronkę,którą niegodny ofiaruje na cześć i chwałę imienia Twego,
na pamiątkę siedmiu radości Panny Maryi,na wszystkich świętych
Twoich,racz przyjąć proszę Cię za wszystkie niezliczone grzechy
moje,także za wszystek święty Kościół katolicki i wszystkie stany
jego;za rodziców,braci,siostry,za dobrodziejów żywych,i umarłych,
za chorych i w smutku będących,jako też i za wszystkich nieprzyjaciół
naszych,na koniec za dusze wszystkich zmarłych,aby im
za przyczyną Panny Przenajświętszej ta koronka była pożyteczna ku
dostąpieniu żywota wiecznego.To niechaj za przyczyną Twoją
otrzymamy od Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego,który
z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny,
żyje i króluje teraz i na wieki wieków .Amen. 🙏
Engel44
przywilej sobotni, wyrażający wiarę,
że Matka Jezusa szybko, bo już w pierwszą sobotę po śmierci, uwalnia z czyśćca tych,
którzy za życia praktykowali nabożeństwo szkaplerzne.

Mówiąc o tym przywileju Papież Pius XII napisał w 1950 roku:
"Nie omieszka zapewne Najczulsza Matka sprawić, aby Jej dzieci oczyszczające się z win w czyśćcu, jak najszybciej za Jej przyczyną u Boga dostały się do niebieskiej …More
przywilej sobotni, wyrażający wiarę,
że Matka Jezusa szybko, bo już w pierwszą sobotę po śmierci, uwalnia z czyśćca tych,
którzy za życia praktykowali nabożeństwo szkaplerzne.

Mówiąc o tym przywileju Papież Pius XII napisał w 1950 roku:
"Nie omieszka zapewne Najczulsza Matka sprawić, aby Jej dzieci oczyszczające się z win w czyśćcu, jak najszybciej za Jej przyczyną u Boga dostały się do niebieskiej ojczyzny, według podania owego, zwanego przywilejem sobotnim".
Inka
♥ MODLITWA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
Bogarodzico Dziewico!
Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza!
Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.
Pani i Królowo nasza!
Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego
ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku,
a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki,
tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga
jako znak pojednania …
More
♥ MODLITWA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
Bogarodzico Dziewico!
Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza!
Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.
Pani i Królowo nasza!
Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego
ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku,
a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki,
tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga
jako znak pojednania i ratunku dla świata.
Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego narodu.
Odnów znaki i powtórz cuda!
Otrzyj łzy cierpiącym, ochraniaj niewinność dzieci,
broń wiary świętej w sercach młodzieży;
rodzinom naszym uproś pokój i miłość wzajemną, i ducha ofiary!
Naszej całej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowałaś,
błogosław od tronu Twej łaski.
Niech będzie pociechą dla Twego Serca!
Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych,
byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności.
Amen.