Inka
51.8K

♥ UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA ♥

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona jest w PIERWSZY PIĄTEK PO OKTAWIE BOŻEGO ♥ KULT NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza. …More
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona jest
w PIERWSZY PIĄTEK PO OKTAWIE BOŻEGO

♥ KULT NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza.
Szczególnym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa wyróżniali się święci i błogosławieni i
tym Sercu znaleźli dla siebie źródło szczególnej radości i uświęcenia:
Św. MECHTYLDA
(1241-1298)
za zachętą samego Pana Jezusa wchodziła do Jego Serca i w nim spoczywała. Jezus oddawał jej swoje Serce jako znak zawartego z nią przymierza. Pewnego dnia w czasie spotkania Pan tak mocno przycisnął jej serce do swojego Serca, że miała wrażenie, że odtąd te dwa serca stanowią jedno. Mechtylda każdego rana witała Boże Serce i każdego wieczora czule je żegnała. Podobnym przywilejem cieszyła się młodsza siostra Mechtyldy, św. GERTRUDA (1250-1303). Jej zasadnicze dzieło, które wsławiło jej imię po całej Europie, to Poseł Bożej pobożności. Jest to prawdziwy poemat miłości Boga do duszy i duszy do Boga. Jego zaś źródłem jest …More
Engel44
Św. Jan Eudes (1601-1680)
nabożeństwo DO SERCA PANA JEZUSA ŁĄCZYŁ ŚCIŚLE Z NABOŻEŃSTWEM DO SERCA MARYI. Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć.
Wreszcie nabożeństwo do tych Dwóch Serc wprowadził do liturgii Kościoła.
Św. Jan Eudes postawił sobie za cel, za program swojej kapłańskiej misji szerzenie kultu i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i do Serca Maryi:
niezmordowanym słowem, pismami i …More
Św. Jan Eudes (1601-1680)
nabożeństwo DO SERCA PANA JEZUSA ŁĄCZYŁ ŚCIŚLE Z NABOŻEŃSTWEM DO SERCA MARYI. Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć.
Wreszcie nabożeństwo do tych Dwóch Serc wprowadził do liturgii Kościoła.
Św. Jan Eudes postawił sobie za cel, za program swojej kapłańskiej misji szerzenie kultu i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i do Serca Maryi:
niezmordowanym słowem, pismami i dziełami.
Założył także ku czci tych dwóch Serc i pod ich imieniem osobną rodzinę zakonną (1641),
aby kapłani tegoż zgromadzenia ex professo oddawali się szerzeniu nabożeństwa do tych dwóch Serc.
Ku czci tych dwóch Serc przepisuje swoim synom duchownym osobne nabożeństwa i modlitwy, wśród nich piękne pozdrowienie:

AVE COR SANCTISSIMUM, AVE COR AMANTISSIMUM JESU ET MARIAE!

W roku 1643 poleca w swoim zakonie obchodzić uroczyście święto Najświętszego Serca Maryi (8 lutego) oraz Serca Pana Jezusa (20 października).
Układa oficjum na te święta.
W roku 1648 wydaje książeczkę O nabożeństwie do Najśw. Serca Jezusa i Maryi.
W roku 1670 otrzymuje aprobatę teologów tekstów Mszy świętej
i oficjum o Najśw. Sercu Pana Jezusa.
Inka
♥
II.
AKT WYNAGRODZENIA SERCU PANA JEZUSA
Jezu Zbawicielu, Synu Boga, godny bezgranicznego uwielbienia i największej chwały, a mimo to tak mało kochany, często wzgardzony i zapomniany; my, przynależcy do Apostolstwa Modlitwy, pragniemy kochać Ciebie i we wszelki dostępny nam sposób współpracować z Tobą w dziele zbawienia świata.
Aby wynagrodzić Twojemu Sercu za obojętność, zniewagi, nienawiść do …More
♥

II.
AKT WYNAGRODZENIA SERCU PANA JEZUSA
Jezu Zbawicielu, Synu Boga, godny bezgranicznego uwielbienia i największej chwały, a mimo to tak mało kochany, często wzgardzony i zapomniany; my, przynależcy do Apostolstwa Modlitwy, pragniemy kochać Ciebie i we wszelki dostępny nam sposób współpracować z Tobą w dziele zbawienia świata.
Aby wynagrodzić Twojemu Sercu za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie i do Twego Krzyża, za brak miłości, deprawację i krzywdy czynione bliźnim, chcemy jeszcze gorliwiej i wierniej służyć Tobie w Kościele, naśladując Twą miłość do Ojca i do wszystkich ludzi według wzoru, jaki nam zostawiłeś w swym świętym Sercu.
Serce Jezusa, bądź uwielbione w naszych sercach i w naszym działaniu.Amen
Slawek
Akt Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
Oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się …More
Akt Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

Oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie spodobać.
Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mojego życia, jako rękojmię mojego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość i niestałość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinie mej śmierci.
O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie.
O Serce pełne miłości, w Tobie składam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci.
Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał o Tobie, ani był odrzucony od Ciebie, o to błagam Cię przez Twoją dobroć.
Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa.
Pragnę abyś Ty, o Serce Maryi, ściśle i nierozłącznie zjednoczone z Sercem Jezusa, zajęło obok Jezusa, Twego Syna, pierwsze miejsce w mym sercu, które odtąd oddaje się i poświęca Tobie. Będę Cię zawsze czcić, kochać i ufać Tobie. Postaram się, by moje uczucia i poglądy były zgodne z Twoimi i wytężać będę nieustannie wszystkie me siły, by naśladować Twoje cnoty.
O Matko błogosławiona, zechciej otworzyć mi Swe Serce i przyjąć mnie tam razem z Twoimi prawdziwymi dziećmi i wiernymi sługami. Wyjednaj mi łaskę, której potrzebuję, by naśladować Twoje godne podziwu Serce, tak jak Ty naśladowałaś Serce Jezusa. Ratuj mnie w niebezpieczeństwach, pocieszaj w troskach, naucz dobrze wykorzystać dobro i zło, które mnie w życiu spotyka; otaczaj mnie opieką zawsze, a szczególnie w godzinie mojej śmierci.


O Boskie Serca Jezusa i Maryi! Poświęcam się Wam na służbę; sprawcie, bym teraz i na zawsze był Waszym wiernym dzieckiem! Niech tak się stanie.

Pięć razy na cześć pięciu Ran Zbawiciela: Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Trzy razy: Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!
Jeden raz: Święty Józefie, módl się za nami! Święta Małgorzato Mario, módl się za nami!

✍️ O. Mateo Crawley-Boevey
Zbliż się z ufnością do Mojego Serca.
Godziny adoracyjne ku czci Serca Jezusa.

👍 🤗 🙏 😇
Engel44
😇 👍
Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najśw. Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział:
"Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia …More
😇 👍
Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najśw. Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział:
"Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone
Inka
♥