Inka
33.4K

♥ PRZEMIENIENIE PAŃSKIE - 6 sierpnia ♥

♥ PRZEMIENIENIE PAŃSKIE ♥ A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! Na górrze Tabor Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów. Wobec Piotra, Jakuba i Jana. Jego …More
♥ PRZEMIENIENIE PAŃSKIE ♥
A z obłoku odezwał się głos:
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!
Na górrze Tabor Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów. Wobec Piotra, Jakuba i Jana.
Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe.

Apostołowie byli zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask wiecznej chwały Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus.
To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów - dowiedzieli się o nim dopiero po Wniebowstąpieniu.
Zdarzenie to Ewangeliści uznali za bardzo ważne. Jego szczegółowy opis umieścili wszyscy synoptycy: św. Mateusz (Mt 17, 1-9), św. Marek (Mk 9, 1-8) i św. Łukasz (Łk 9, 28-36). Również św. Piotr Apostoł przekazał opis tego wydarzenia (2 P 1, 16-18). Miało ono miejsce po sześciu dniach czy też "jakoby w osiem dni" po uroczystym wyznaniu św. Piotra w okolicach Cezarei Filipowej (Mt 16, 13-20; Mk 8, 27-30; Łk 9, 18-21). Św. Cyryl Jerozolimski (+ 387) jako pierwszy wyraził pogląd, że …More
Engel44
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu.
To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany.
To równocześnie NAKAZ zostawiony przez Boga:
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”, to zadanie wytyczone wyznawcom Chrystusa.
Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa.
Ta przemiana w …
More
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu.
To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany.

To równocześnie NAKAZ zostawiony przez Boga:
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”, to zadanie wytyczone wyznawcom Chrystusa.
Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa.
Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść w wieczności
. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa MUSI być Mu wierny:
myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.
Nemo potest duobus dominis servire !
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!
Inka
♥ A z obłoku odezwał się głos:
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!