Clicks3.2K
Libor Halik
15
Kněz Martin Středa zachránce Brna. Švédští vojáci modlitebníka viděli vznášet se nad Brnem. Poslední dělová koule padla neškodně k jeho nohám. Tělo dodnes nezetlelo. Nevděční brňáci nežádali o jeho …More
Kněz Martin Středa zachránce Brna.

Švédští vojáci modlitebníka viděli vznášet se nad Brnem. Poslední dělová koule padla neškodně k jeho nohám. Tělo dodnes nezetlelo. Nevděční brňáci nežádali o jeho blahořečení. ČT 1995.
grofka
Tento kněz patří také mezi 👍 Boží vyvolené.
Svědčil svým životem a Bůh se v něm oslavil.
MATOUSMARIA
Díky za film o Martinu Středovi.
Zoša
Jak je zachovalý v té rakvi, úžsné opravdu, jak si Bůh ctí své ...
Zoša
Samolubiči poslouchejte: ...plášť si nezřídka půjčoval od fortnýře nebo od kuchaře
a šel v něm na veřejtnost přestože byl kratší. Dělal to proto, že pohrdal sebou...


vidíš Mirosi a tělo mu nezetlelo, byl miláčkem Božím...
Stylita shares this
3.2K
Dokumenty.

...
výběr dokumentů o víře , svatých z české a slovanské sekce
Zoša
Švédští vojáci modlitebníka viděli vznášet se na Brnem...
Tak to je úžasné. Tělo kněze Martina Středy dosud nezetlelo.
Zatím nikdo nežádál o jeho svatořečení


A heretika, ničitele Vatikánské církve navzdory všemu, krátce po smrti
blahoslavili..
.JPII ...co asi na to...Boží Spravedlnost?