Clicks3.1K

Kněz Martin Středa zachránce Brna

Libor Halik
54
Švédští vojáci modlitebníka viděli vznášet se nad Brnem. Poslední dělová koule padla neškodně k jeho nohám. Tělo dodnes nezetlelo. Nevděční brňáci nežádali o jeho blahořečení. ČT 1995.
Bernardo konvent likes this.
grofka
Tento kněz patří také mezi Boží vyvolené.
Svědčil svým životem a Bůh se v něm oslavil.
jaros and 2 more users like this.
jaros likes this.
mjablko likes this.
OAMDG1 likes this.
MATOUSMARIA
Díky za film o Martinu Středovi.
Zoša
Jak je zachovalý v té rakvi, úžsné opravdu, jak si Bůh ctí své ...
Zoša
Samolubiči poslouchejte: ...plášť si nezřídka půjčoval od fortnýře nebo od kuchaře
a šel v něm na veřejtnost přestože byl kratší. Dělal to proto, že pohrdal sebou...


vidíš Mirosi a tělo mu nezetlelo, byl miláčkem Božím...
One more comment from Zoša
Zoša
Švédští vojáci modlitebníka viděli vznášet se na Brnem...
Tak to je úžasné. Tělo kněze Martina Středy dosud nezetlelo.
Zatím nikdo nežádál o jeho svatořečení


A heretika, ničitele Vatikánské církve navzdory všemu, krátce po smrti
blahoslavili..
.JPII ...co asi na to...Boží Spravedlnost?