Clicks69
vi.news

Nhảy Phục sinh: Thèm được trở thành lố bịch (Video)

Cha Josef Scheiring ở Inzing, Tyrol, Áo, đã thực hiện một điệu nhảy "Jerusalema" cho lễ phục sinh Phục sinh với các trợ lý bàn thờ bên trong nhà thờ của ông.

Bây giờ, internet đang chế nhạo buổi biểu diễn của ông ta. Tuy nhiên, Scheiring rất vui về sự nổi tiếng mà ông nhận được: "Chúng tôi đã lăn một quả cầu tuyết và nó biến thành một trận tuyết lở", ông nói với kênh truyền hình nhà nước Áo.

Tuyết lở là những động tuyết vô nghĩa có sức hủy diệt lớn, và không có lợi cho bất kỳ ai.

#newsMvqroesjgj