Clicks27
vi.news

Schneider: Phong trào Đặc sủng cần sự giúp đỡ

Phong trào Đặc sủng Tin lành (CM) bắt đầu ở Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20 và là “một hình thức tôn giáo hoặc giáo phái Cơ đốc mới”, Giám mục Schneider cho biết trong một video câu hỏi/trả lời ngày 14 tháng 3 về Sự vĩnh cửu của Đức Mẹ Fatima.

Phong trào đặc sủng Công giáo bắt đầu cách đây khoảng 55 năm, và được các giáo hoàng thời hậu Vatican-II, đặc biệt là John Paul II, chấp nhận. Schneider giải thích: “Đây không phải là một tiêu chí cho tính xác thực, bởi vì các giáo hoàng có thể mắc phải những sai sót thận trọng trong việc phê duyệt các phong trào mà sau này sẽ bộc lộ những khiếm khuyết.

Ông phân tích rằng phong trào được xây dựng dựa trên cách tiếp cận chủ quan của đạo Tin lành, đặt các khía cạnh tình cảm thứ yếu như "cảm xúc" cá nhân vào trung tâm và hiển thị chúng trước công chúng, "Việc thể hiện bản thân là điều chống lại sự xấu hổ về mặt tinh thần", Schneider phản đối.

Sau Lễ Ngũ Tuần, các Sứ đồ không “khóc lóc, nhảy múa và vỗ tay” cũng như không ngã trên sàn, nhưng Peter đã nói những lời hợp lý, rõ ràng, Schneider nhấn mạnh.

Ông thừa nhận những đức tính tốt trong trong trào đặc sủng Công giáo như nhiệt thành cầu nguyện và tôn thờ Thánh Thể nhưng nhấn mạnh rằng đây không phải là những đặc tính đặc biệt mà thuộc về truyền thống Công giáo. Đối với Schneider, điều cần thiết là phải giúp phong trào "quay trở lại với các phương pháp và cách thức cân bằng hơn."

#newsFwwnjvwqbb