Clicks1.8K
Coburg
2

Posolstvo Kráľovnej pomoci 15. februára 2021: Chcú zotročiť celý svet..!

„Moje milované deti! Pristupujte k milovanému Trojjedinému Bohu v bázni, v odprosení a v úprimnom pokání. Všetko vaše utrpenie vložte do mojich najčistejších, materinských rúk, aby som ho očistila a obetovala Bohu za obrátenie najzatvrdlivejších hriešnikov, aby našli Boha a prestali škodiť svetu. Zvlášť prosím o obety ťažko chorých, aby spolu so mnou vyprosili milosti a záchranu pre úbohé duše, ktoré sú v otroctve zla a chcú zotročiť celý svet. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“
(Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice 15. februára 2021)

avemaria.sk/dechtice/

Najvyšší čas „Pristupujte k milovanému Trojjedinému Bohu v bázni, v odprosení a v úprimnom pokání.“ Hovorí Kráľovná pomoci.
Milí priatelia, boj o záchranu duší graduje. Vidíme úporný zápas. Útoky aj obranu. Aj na verejnom poli. Petície, žiadosti, apely. Boj sa však preniesol už čisto na duchovné pole. „Pokánie, modlitby, obety“ - zdôrazňuje naša Nebeská Matka. Začal pôst pred Veľkou Nocou, ktorej slávenie je pre nás ešte dnes veľkou neznámou. Berme preto teda toto pôstne obdobie ako darovanú a mimoriadnu príležitosť. Skúsme duchovne zabojovať, s totálnym nasadením. Panna Mária nás doslova mobilizuje! Je dôležité, aby sme sa modlili za našich pastierov. Potrebujú našu podporu ako nikdy predtým. Kráľovná pokoja Mirjane v zjaveniach, ktoré jej už skončili, zdôrazňovala: „Znovu vás pozývam, deti moje, modlite sa za svojich pastierov, modlite sa, aby ich mohla viesť láska môjho Syna. Ďakujem vám. " (2.nov. 2018) „Prosím o obety ťažko chorých“ - kto tomu rozumie, chápe, akú naliehavú pomoc od nás Panna Mária potrebuje. Pretože boj o duše nepriateľov je ten najťažší! Ona hovorí že ide o „úbohé duše, ktoré sú v otroctve zla a chcú zotročiť celý svet.“ Tak toto nie je žiadna „konšpirácia“, ale holá a krutá pravda. Už aj neinformovaný človek cíti, že sa vo svete deje niečo nekalé a hrozivé. Aj v tomto čísle nájdete znepokojujúce správy. Nie preto, aby vás vystrašili. Ale aby sme si všetci uvedomili, že už nemožno čakať. A preto padni na kolená, ty, ja, my všetci, - ešte dnes. Keď som bol 8. septembra 1991 na Zvire, počul som posolstvo, v ktorom Nepoškvrnená Čistota povedala: „Som veľmi smutná z toho, že Satan má už mnohé roky svet v rukách.“ A dodala: „Božia návšteva je už blízko, a preto - hľadajte lásku!" Dnes máme na to - najvyšší čas... Anton Selecký
dyk
A bolo by po tom blbom nudzovom stave. Necelé 3!!! €, ale my tu musime na popud vlastizradcov zatvárať ekonomiku a byť pricinou úmrtí na kvázi covid a vakcinovať smrť spôsobujucimia netestovanými vakcínami a spôsobovať bôľ a utrpenie národa, lebo niekto chce zarábať na smrti obyvateľov: 3€!!! Necelé.

badatel.net/…ektinom-za-menej-nez-3-dolare/
Mira393
a jiné poselství Královny pomoci:

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. února 2021

Drahé děti! Bůh mi dovolil, abych i dnes byla s vámi, abych vás pozvala na modlitbu a půst. Žijte tento čas milosti a buďte svědci naděje, protože, opakuji vám, dítka, že modlitbou a půstem je možné i války odvrátit. Dítka, věřte a žijte ve víře a s vírou tento čas milosti, a moje Neposkvrněné srdce nezanechává…
More
a jiné poselství Královny pomoci:

Nejnovější Poselství z Medžugorje, 25. února 2021

Drahé děti! Bůh mi dovolil, abych i dnes byla s vámi, abych vás pozvala na modlitbu a půst. Žijte tento čas milosti a buďte svědci naděje, protože, opakuji vám, dítka, že modlitbou a půstem je možné i války odvrátit. Dítka, věřte a žijte ve víře a s vírou tento čas milosti, a moje Neposkvrněné srdce nezanechává nikoho z vás v nepokoji, jestli se ke mně utíká. Přimlouvám se za vás před Nejvyšším a prosím za mír ve vašich srdcích i naději pro budoucnost. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. “