rex
21K
KIRKOR
rex 2014-11-09 08:53:26
Polecam wszelkiej maści natankowcom, lefebrystom i innym zielonoświątkowcom.
...............................................................................................................................
szatan nigdy nie będzie posłuszny ale będzie parodiował posłuszeństwo na wzór sekciarzy i rozbijał jedność wiernych i Kościoła Katolickiego.
rex
Polecam wszelkiej maści natankowcom, lefebrystom i innym zielonoświątkowcom.