01:17:26
FSSPX - MSZA ŚWIĘTA 26.06.2022 Dominica III Post Pentecosten, II. classisMore
FSSPX - MSZA ŚWIĘTA 26.06.2022
Dominica III Post Pentecosten, II. classis
Quas Primas
Jak roztropnie pomagać.... KAZANIE od ok. 21 min.
Bardzo mądre kazanie.
Quas Primas
Piękna Msza Święta i.... bardzo dobre, katolickie kazanie.