09:12
Clicks2.9K
Stano Kobella
11
Pomstím krv mojich detí, niektoré budú vzaté do bezpečia - 3. novembra 2021 Ahojte bratia a sestry, tu je sestra Sára a toto je prísny odkaz každému v tomto svete, kto súhlasí so satanovým plánom …More
Pomstím krv mojich detí, niektoré budú vzaté do bezpečia - 3. novembra 2021

Ahojte bratia a sestry, tu je sestra Sára a toto je prísny odkaz každému v tomto svete, kto súhlasí so satanovým plánom vpichovať jeho džús, ak viete čo tým mienim, do malých nevinných detí. Modlím sa v mene Ježiša, za požehnania a milosti pre každého, kto je v mojom živote, kto v ňom už nie je i každému, kto pozerá toto video. Začnem:

"Pomstím krv Mojich detí, Sára, nevinných. Tie, ktoré nerozprávajú pri ich vraždení. Dám týchto skazených ľudí popravcovi a on rozpáli Môj hnev.

Rozprávate o mojej milosti, posmievate sa tým, ktorí posielajú moje posolstvá. Dám vám piť krv, opijete sa vašou skazenosťou. Každá bunka vášho tela sa stáva mŕtvou. Vravím: kajajte sa! ale viem, že sa nekajáte. Stále vravím: kajajte sa a dám vám teraz ako dar. Poďte ku Mne, inak zažijete bolestivé bičovania, večné zničenie a utrpenia.

Chcel som len, aby sa Moje stvorenie podobalo Mne: používalo spravodlivosť, keď bola náležitá, malo zľutovanie a lásku jeden k druhému. Ale vy mi lámete srdce tým, ako zaobchádzate jedni s druhými. Vravím, že toho už stačilo. Odplatím vám podľa vašich skutkov. Odmietate Moju milosť, Ježiša; vari teda môžete zaplatiť, skutočne zaplatiť spravodlivosť cez vaše skutky, bez toho že sa celkom nezlomíte? Ako dlho, vy všetci pochabí?

Umlčím moje deti, aby ste pili z pohára Môjho hnevu. Budete ich hľadať, ale ony budú odstránené z vašich veľkých miest do bezpečia. A budete sa radovať, mysliac si, že robíte dobre. Ó, vy oklamaní! Ako dlho vás mám ešte znášať? Zadržiavateľ bude zachvíľu odstránený i teraz je už odstránený. Budete žať, čo ste zasievali: šialenstvo, neprirodzenú túžbu za ktorýmkoľvek telom, vraždu, hnev i podvod. Toto sa začne zvnútra vašich buniek, keďže ten, ktorý zadržuje, aby jed nevstupoval do vašich buniek, bude roztavený. Jed prijímate, jed dávate, jedom sa stanete.

Vraždíte Moje deti a ony zdedia Kráľovstvo. Tie, ktorým sa posmievate, budú vládnuť nad vami 1000 rokov.

Vy, Moje deti, musíte sa pripraviť na exodus. Mnohí zradcovia, ktorí si myslia, že sú prebudení, sa k vám pripojili, ale predajú vás za smitku jedla. Pripravte sa preosiať tých, ktorým dôverujete. Dôverujte jedine Mne.

Moje varovania padajú na mŕtve uši. Prichádzajúce roky budú rokmi stonania, keď budete žať zničenie, ktoré ste spôsobili v Mojom chráme a zničenie, ktoré spôsobíte otrávením Mojich detí. Všetky deti patria Mne. Ich krv bude pomstená a aký veľký je trest, ktorý vás čaká!"


Potom mi dal Zachariáša 3:4-5 a Ezechiela 9:3-6. Čítam Zachariáša 3:4-5: A on odpovedal a riekol tým, ktorí stáli pred ním, povediac: "Vezmite z neho to špinavé rúcho." A jemu riekol: "Hľa, učinil som to, aby tvoja neprávosť odišla od teba, a obliekol som ťa do slávnostného rúcha." A povedal som: "Položte čistý turban na jeho hlavu!" - A tak mu položili na hlavu čistý turban a obliekli ho do rúcha, a anjel Pánov tam stál."

Kajajte sa. Ak súhlasíte s agendou nepriateľa, poškvrniť chrám Najvyššieho a zabíjať Jeho malé deti, kajajte sa. Zastavte sa na vašich cestách a poďte späť. Nezostávajte to robiť, neurobte to znova.

V Ezechielovi 9:3-6: A sláva Boha Izraelovho sa zdvihla sponad cheruba, na ktorom bola, a zostúpila k prahu domu. A zavolal na muža, oblečeného v bielom ľanovom rúchu, ktorý mal kalamár pisára pri svojich bedrách, a Pán mu riekol: "Prejdi cez stred mesta, cez stred Jeruzalema, a poznač značku na čelá mužov, ktorí vzdychajú a stonajú nad všetkými tými ohavnosťami, ktoré sa dejú v jeho strede." A ostatným povedal, mne počuteľne: "Choďte za ním a cez mesto a bite! Nech vaše oko neušetrí, ani neľutujte! Pozabíjajte dočista starca i mládenca, pannu i malé deti i ženy, ale nepribližujte sa k žiadnemu mužovi, na ktorom je značka. A začnite od Mojej svätyne. A tak začali od starcov, ktorí boli pred domom."

Takže, neviem či už niekto z vás zo zvedavosti toto skúmal: c-o-v-i-d obrátene, pospiatky sa číta d-i-v-o-c čo v hebrejčine znamená zlý duch. Číslo 19 v Strongovej konkordancii znamená zabíjanie a je použité iba raz v Biblii. Môžete si to sami preskúmať. Každý kto bol s týmto označený, obvykle nemá žiadneho ducha a je označený na zabitie. Ak ste to urobili raz, dvakrát, a nemali ste veľa zlých vedľajších účinkov, toto je Jeho milosť. Toto je Jeho milosť. Kajajte sa. Kajajte sa v prachu a v popole, už to viac nerobte. Pretože to nebude vyriešené s dvoma vpichmi. Veru nebude. Bude to pokračovať. Stanete sa súčasťou šelmy. Nebudete schopní odolávať jej značke na pravú ruku alebo na čelo. Ak zostanete ísť cestou, ktorou idete.

Ktokoľvek toto počúvate, či už odmietate satanov džús alebo nie: Je tu čas zaujať postoj, pevný postoj za to, čo je správne: obráňte vaše deti, modlite sa za ne, chráňte ich. Vezmite ich z cesty ubližujúcej im. Dúfam, že všetci z nás sme požehnaní a kiež nám všetkým pomôže náš nebeský Otec. Všetci potrebujeme pomôcť s vecami, ktoré robíme, myslíme si a vravíme. Nikto z nás nie je dokonalý, sme zdokonaľovaní. Chvála buď Najvyššiemu. V Ježišovom mene, majte sa.
Public domain
Andrej Ďurove shares this
31.2K
forthetruth333
Jednoznačne toto treba šíriť ,,,,,,a ďakovať Bohu!!
Andrej Ďurove
Prečo mám taký pocit že tá ochrana bude tu do toho 8.12, keď pán odvolá Jozefa preč zo scény? Potom príde plný prejav špiny ktorou ľudia znesvetili chrám Ducha sv. Mýlim sa? To bude ten okamih keď sa začne všetko zhoršovať mierou doposiaľ nevídanou? 🤔
LunaIva
Čo má byť 8.12.?
Andrej Ďurove
Prečo mám taký pocit že tá ochrana bude tu do toho 8.12, keď pán odvolá Jozefa preč zo scény? Potom príde plný prejav špiny ktorou ľudia znesvetili chrám Ducha sv. Mýlim sa? To bude ten okamih keď sa začne všetko zhoršovať mierou doposiaľ nevídanou? 🤔