Skarb spowiedzi

„Si dixerimus quoniam peccatum non habemus,
nosmetipsos seducimus,
et veritas in nobis non est.
Si confiteamur peccata nostra,
fidelis est et iustus,
ut remittat nobis peccata
et emundet nos ab omni iniustitia”.

„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy
i nie ma w nas prawdy.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg jako wierny i sprawiedliwy
odpuści je nam
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 J 1, 8-9).

„Iesus insufflavit et dicit eis: «Accipite Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis peccata, remissa sunt eis; et quorum retinueritis, retenta sunt»”.
„Jezus tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»” (J 20, 22-23).

Wierzące dzieci klękają u kratek konfesjonału.
Wierzący młodzi klękają u kratek konfesjonału.
Wierzący dorośli klękają u kratek konfesjonału.
Wierzący starsi klękają u kratek konfesjonału.
Wierzące osoby zakonne klękają u kratek konfesjonału.
Wierzący kapłani klękają u kratek konfesjonału.
Wierzący biskupi klękają u kratek konfesjonału.

Chrystus przyjmuje wszystkich.
Grzesznik pokorny i skruszony usłyszy:
„Ego te absolvo a peccatis tuis”
„Ja odpuszczam tobie grzechy”.

Jak ważny jest Sakrament Pokuty.
Jak ważna jest systematyczna spowiedź.
Jak ważna jest częsta spowiedź.

Trzeba spowiadać się szczerze.
Trzeba spowiadać się dokładnie.
Trzeba spowiadać się, mocno postanawiając poprawę.

Dzieci od najmłodszych lat powinny uczyć się rachunku sumienia.
Dzieci powinny klękać u kratek konfesjonału.
Dzieci powinny spowiadać się szczerze.

Pan Jezus przynagla rodziców.
Pan Jezus przynagla dorosłych.

Pan Jezus surowo upomina destruktorów katolickiej wiary w sercach dzieci.
Pan Jezus surowo upomina gorszycieli odwodzących dzieci od spowiedzi.

„Qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei, ut suspendatur mola asinaria in collo eius et demergatur in profundum maris”.
„Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18, 6).

„Sinite parvulos venire ad me. Ne prohibueritis eos”.
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im” (Mk 10, 14).

- - -

źródło: LINK