Novus Hiacynthus
984

Wszystko otrzymaliśmy przez Maryję

Katolicka teologia jest prawdziwa. Jest prawdziwa ponieważ adekwatnie – na ile jest to możliwe dla ludzkiego rozumu oświeconego wiarą – odczytuje obiektywny stan rzeczy. A obiektywny stan rzeczy jest taki: Bóg w Chrystusie i przez Chrystusa objawił nam siebie. Objawienie Boże jest nie tylko treścią, zawartością merytoryczną, ale jest Objawieniem Osoby, Objawieniem Bóstwa oraz jest łaską i zbawczym działaniem.

Bóg w Chrystusie i przez Chrystusa obdarował nas wszystkim, co jest niezbędne do zbawienia. A Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek – jest prawdziwym Synem Maryi, poczętym z Ducha Świętego.

Jezus Chrystus zatem został nam dany dzięki Maryi i przez Maryję. Słusznie zatem mówimy, że przez Maryję otrzymaliśmy wszystkie łaski, bo przez Nią otrzymaliśmy Jezusa Chrystusa a w Nim i wraz z Nim pełnię łask.

Dzięki zrządzeniom Opatrzności przez Matkę Bożą otrzymaliśmy wszystko, bo przez Nią otrzymaliśmy Jezusa Chrystusa – a „czyż nie z Niego się wywodzą, jako z pierwszego źródła, wszelkie łaski i wszelkie dary”?

„Bez uzasadnienia więc pewna liczba niekatolików i nowatorów oskarża lub krytykuje nasze nabożeństwo do Dziewicy Matki Bożej, jak gdybyśmy coś ujmowali z kultu należnego Bogu i Jezusowi Chrystusowi. Wprost przeciwnie, cała cześć i całe nabożeństwo oddawane naszej Matce Niebieskiej podnoszą niewątpliwie chwałę Jej Boskiego Syna” (Pius XII, Fulgens corona).

Dla nas, którzy mamy codziennie w ręku Różaniec, to myśl ważna, umacniająca i zagrzewająca do gorliwego nabożeństwa do Matki Bożej. Katolicki kult maryjny, katolicka pobożność maryjna nie ujmują lecz podnoszą niewątpliwie chwałę Jej Boskiego Syna!

Najświętsza Maryja Panna jest Pośredniczką wszelkich łask – tytuł obecny w katolickiej teologii, liturgii, pobożności. Taki obchód liturgiczny przypada dzisiaj w Kościele Katolickim: Matki Bożej, Pośredniczki Wszystkich Łask.
Św. Bernard, opat, pisał: „Całym sercem i duszą, całą głębią naszego uczucia uczcijmy Maryję, bo taka jest wola Tego, który przez Nią zechciał wszystko nam dać”.

- - -

całość: LINK