Clicks2.2K

Mládež sa pýta exorcistu IV.časť

Norain
Odpovedá: Mons.Peter Brodek,špirituál Kň.seminára Sv. Gorazda v Nitre