Clicks2.9K

Mládež sa pýta exorcistu V.časť

Norain
Odpovedá: Mons.Peter Brodek,špirituál Kň.seminára Sv. Gorazda v Nitre