Agata.B
Wato posłuchac od 14 min
pukacz
Ważna informacja !
W tym kazaniu znajdziesz odpowiedź na obecną sytuację. Sytuację suspendowanego kapłana Natanka .
gloria.tv/post/3GSHHBkxEYnC2r9kM1XvV8A9H
Jak to wygląda według Kościoła. Kazanie uzmysławia nam, że Warto być posłusznym Kościołowi, nawet kiedy wydaje się, że on się myli. Przykładem na to może być życie wielu świętych min. Św Ojca Pio zakonnika z pokorą przyjmującego decyzje …More
Ważna informacja !
W tym kazaniu znajdziesz odpowiedź na obecną sytuację. Sytuację suspendowanego kapłana Natanka .
gloria.tv/post/3GSHHBkxEYnC2r9kM1XvV8A9H
Jak to wygląda według Kościoła. Kazanie uzmysławia nam, że Warto być posłusznym Kościołowi, nawet kiedy wydaje się, że on się myli. Przykładem na to może być życie wielu świętych min. Św Ojca Pio zakonnika z pokorą przyjmującego decyzje Stolicy Apostolskiej, zakazującej mu publicznego sprawowania sakramentów. O. Pio dobrze wiedział co oznacza być posłusznym. Nie zbuntował się przeciw temu nigdy. On w Jezusie Chrystusie posłusznym Ojcu dostrzegał przykład swego posłuszeństwa. Źródłem tegoż posłuszeństwa dla Jezusa i nas wszystkich jest wola Ojca. Środkiem do praktykowania posłuszeństwa jest krzyż. A wypełnieniem posłuszeństwa jest miłość.
gloria.tv/post/3GSHHBkxEYnC2r9kM1XvV8A9H
sympatyk
Ks. PIOTR NATANEK - nieważna SPOWIEDŹ i ROZGRZESZENIE
gloria.tv/post/ozwEbXVhHhsa2ZUtWrAkhfuXv
Słwek30
może udajcie się na zbiorowe leczenie psychiatryczne - przeciwnatankowe - życzę szczęścia tym wszystkim odszczepieńcą
Słwek30
powiem, tak, że Bóg zadziała i obetnie tym wszystkim rączki - które przeciwko niemu próbują działać...........
One more comment from Słwek30
Słwek30
sympatyk - byłeś tam??? nie grzesz??? bo nie wiesz nic a Pana Boga Obrażasz!!!!

takie herezje to każdy dekiel może wypisywać - chcesz być wśród tych dekli??
sympatyk
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka

Nr 2371/2011
Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.

Ks. dr hab. Piotr Natanek
w Grzechyni

Przekazuję Księdzu do wiadomości, że niniejszym dekretem, zgodnie z kanonem kan. 1371, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego wymierzam Księdzu karę suspensy za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo, mimo decyzji i upomnień, jakie były do Księdza kierowane. …
More
Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka

Nr 2371/2011
Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.

Ks. dr hab. Piotr Natanek
w Grzechyni

Przekazuję Księdzu do wiadomości, że niniejszym dekretem, zgodnie z kanonem kan. 1371, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego wymierzam Księdzu karę suspensy za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo, mimo decyzji i upomnień, jakie były do Księdza kierowane. Oznacza to, że nie może Ksiądz sprawować żadnych czynności kapłańskich jak też i wykonywać władzy rządzenia.
Powyższą karę otrzymuje Ksiądz, ponieważ nie zastosował się do poleceń dyscyplinarnych zawartych w dekretach z dnia 28 stycznia 2010 r. (nr 213/2010 oraz 214/2010), zignorował upomnienia kanoniczne z dnia 25 maja 2007 r. (nr 1519/2007), z dnia 23 lutego 2009 r. (nr 392/2009) oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. (nr 867/2010), nie zareagował na wielokrotne wezwania do rozmowy z przełożonymi, kontynuuje szkodliwe wystąpienia, które zostały Księdzu zakazane, szerzy nieaprobowane przez Kościół poglądy, publicznie podważa autorytet pasterzy Kościoła, mimo zakazu w dalszym ciągu prowadzi działalność duszpasterską w Grzechyni, bezprawnie próbuje organizować nowe struktury kościelne, a ostatnio dopuścił się nieważnego asystowania przy zawarciu małżeństwa mimo braku stosownych uprawnień. Niech Ksiądz ma też na uwadze szkody, jakie swoim działaniem wyrządza gromadzonym wokół siebie wiernym i całej wspólnocie Kościoła.
Kara suspensy ma charakter poprawczy. Jeśli Ksiądz podporządkuje się decyzjom przełożonych kościelnych, podejmie drogę pokuty i naprawy wyrządzonego zła, może prosić o zwolnienie z kary.
Polecam Księdza Miłosierdziu Bożemu

Stanisław kard. Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski

ks. Piotr Majer
Kanclerz Kurii
sympatyk
Ważne przypomnienie dla wchodzących na glorie tv, teraz w tym szczególnym okresie !

. Jeśli NATANKUJESZ, daleko nie zajedziesz

kosciol.wiara.pl/doc/918765.Wyznanie-prywatne

".... Ale żaden święty nie szedł drogą buntu wobec Kościoła. Tak się otwiera pole diabłu, bo on sobie doskonale radzi zarówno z duchowymi leniami, jak i gorliwcami, jeśli tylko przestaną trzymać się Kościoła. Jest zbyt …More
Ważne przypomnienie dla wchodzących na glorie tv, teraz w tym szczególnym okresie !

. Jeśli NATANKUJESZ, daleko nie zajedziesz

kosciol.wiara.pl/doc/918765.Wyznanie-prywatne

".... Ale żaden święty nie szedł drogą buntu wobec Kościoła. Tak się otwiera pole diabłu, bo on sobie doskonale radzi zarówno z duchowymi leniami, jak i gorliwcami, jeśli tylko przestaną trzymać się Kościoła. Jest zbyt ciemno, żebyśmy mogli iść „na czuja”. Musimy trzymać się skały Piotra i złączonych z nim biskupów, a nie choćby najładniejszych oderwanych kamieni. Takim luźnym kamieniem był abp Lefèbvre, który przed laty zerwał jedność z Kościołem i założył schizmatycką wspólnotę. I oto ks. Natanek idzie jego drogą, sądząc zapewne, że tak przysłuży się Kościołowi. Ale tak się Kościół kaleczy. Nie scala się rozbiciem, nie łączy rozdarciem.
Gdyby abp Lefèbvre swoją gorliwość połączył z posłuszeństwem, Bóg wyprowadziłby z tego dobro. A tak zbuntowany duchowny stworzył koczującą na obrzeżach Kościoła grupę rozdrażnionych ludzi, upatrujących istotę wiary w utrwalonej na wieki formie..."
JorgeMariano
Ksiądz Piotr głosi piękne zbawiające homilie. Notable Kościoła rzymskokatolickiego, papież, kardynałowie i biskupi, winni zadbać o to, aby był usytuowany w samym centrum Kościoła, a nie na uboczu, traktowany jak sekciarz czy heretyk. Zarzucają księdzu Natankowi między innymi, że korzysta w swym nauczaniu z prywatnych objawień Marii Valtorty, Vassuli Ryden i innych doznających mistycznych przeżyć …More
Ksiądz Piotr głosi piękne zbawiające homilie. Notable Kościoła rzymskokatolickiego, papież, kardynałowie i biskupi, winni zadbać o to, aby był usytuowany w samym centrum Kościoła, a nie na uboczu, traktowany jak sekciarz czy heretyk. Zarzucają księdzu Natankowi między innymi, że korzysta w swym nauczaniu z prywatnych objawień Marii Valtorty, Vassuli Ryden i innych doznających mistycznych przeżyć postaci. Dlaczego nie chcą tego zaakceptować? Bo taki Dziwisz i Gocłowski, tak zwani wielcy Kościoła rzymskokatolickiego, musieliby uznać "wielkość i świętośc" innych, na ogół szarych ludzi. A tego nie uczynią, bo tylko oni, biskupi i kardynałowie, muszą być wielcy. Więc zapamiętajcie kardynałowie i biskupi, nie dorastacie do pięt temu człowiekowi, księdzu Natankowi. Mówi to wyznawca Chrystusa. Ta homilia o opętaniu i owładnięciu, w pierwszym przypadku przez diabła, w drugim przez Jezusa, jest krystalicznie, bosko fantastyczna w swej urodzie. Widać, iż ten kapłan nie tylko przemyślał mnóstwo spraw, ale także przeżył. To są właściwie święte kazania. Jeśli krakowska kuria tego nie zauważy, znaczy nie widzi nic i że do niej będzie pasował bardziej ten fragment o opętaniu. Ale ksiądz Natanek niech się nie martwi oskarżeniami o sekciarstwo. On wie i się nie myli, że jest sto razy bliżej Jezusa niż Dziwisz. Więc apel do Dziwisza: naprawcie błąd, bo Jezus da wam o sobie znać.