01:50
Coburg
41.1K
Ako sa manipulje s "covidom"
Peter(skala)
konečne prehovorili zdravotnici o zapredanom systéme v nemocnici
dalila
Už to je všetko také, že ani plakať nejde.