Coburg
41.1K
Peter(skala)
konečne prehovorili zdravotnici o zapredanom systéme v nemocnici
dalila
Už to je všetko také, že ani plakať nejde.