Clicks24
vi.news

Francis đề xuất Tài liệu Abu Dhabi cho Liên Hợp Quốc, muốn "Ngày huynh đệ thế giới"

Ủy ban cao cấp về tình huynh đệ của con người đã gửi lời cầu xin của Francis đến Liên Hợp Quốc, yêu cầu tuyên truyền tài liệu Abu Dhabi của Francis.

Theo VaticanNews.va (ngày 5 tháng 12), Francis đã đề xuất việc tuyên bố ngày 4 tháng 2 là Ngày Thế giới của tình huynh đệ con người.

Cuối cùng, Liên Hợp Quốc đã được mời để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh thế giới về tình huynh đệ con người cùng với Tòa thánh và trường đại học Al-Azhar, Ai Cập.

Nhà hoạt động gia đình người Đức, Hedwig Beverfoerde đã bình luận trên Twitter, "Không thể tin được việc Francis công khai thúc đẩy kế hoạch Một thế giới và Một tôn giáo. Và những người Công giáo 'bảo thủ' cứ giả vờ rằng không có gì là sai. Doodle-De-Dum."

Hình ảnh: Vatican Media, #newsLtqmwdbgyk