Clicks339
Edward7
1

Informator z niemieckiego domu opieki: "Osoby starsze umierają po szczepionce COVID ''

Od czasu publicznego wydania kontrowersyjnej „szczepionki” mRNA , narasta wiele niepokojących raportów o reakcjach niepożądanych i przedwczesnych zgonach , w tym o zgonach po otrzymaniu
eksperymentalnego zastrzyku Pfizer / BioNTech, które pojawiają się również z Izraela , Norwegii , Portugalii , Szwecji i Szwajcarii. .

Według prezesa zarządu Children's Health Defense (CHD), Roberta F. Kennedy'ego ; „Jeśli badania kliniczne są dobrymi predyktorami, prawdopodobieństwo "nieporządanych reakcji" dramatycznie wzrośnie po drugim szczepieniu”. „Szczepienie przeciwko COVID okazuje się być śmiertelne dla wielu osób .

Według zapisów od badań klinicznych , zaleca się, że prawie wszystkie rzekome korzyści szczepień COVID i zdecydowanej większości urazów były związane z drugą dawką w eksperymentalnej szczepionki mRNA.

Inny przypadek, który wyłania się z Niemiec, jest szczególnie niepokojący i wiąże się z tuszowaniem przez urzędników tego, co wydaje się być powiązane z podawaniem produktu genetycznego Pfizer / BioNTech.
2020news.de raport :
Po raz pierwszy pojawia się relacja naocznego świadka z berlińskiego domu opieki na temat sytuacji po szczepieniu. Pochodzi z domu spokojnej starości AGAPLESION Bethanien Havelgarten w Berlinie-Spandau.
Tam, w ciągu czterech tygodni po pierwszym szczepieniu Comirnaty BioNTech / Pfizer, zmarło ośmiu z 31 seniorów, którzy cierpieli na demencję, ale byli w dobrej kondycji fizycznej zgodnie z ich wiekiem przed szczepieniem.
Pierwsza śmierć nastąpiła już po sześciu dniach, a pięciu innych seniorów zmarło około 14 dni po szczepieniu.
Pierwsze objawy choroby pojawiły się już niedługo po szczepieniu. Z informacji dostępnych do 2020 Newsy pacjenci nie zostali należycie poinformowani o zagrożeniach związanych z tą szczepionką.

Jednym z powodów jest brak szczegółowych informacji na temat nowej „szczepionkimRNA, która została tylko warunkowo certyfikowana w Unii Europejskiej.

Adwokat Viviane Fischer i radca prawny dr Reiner Füllmich z Komisji Corona rozmawiali w wywiadzie wideo z sygnalistą o bliższych okolicznościach szczepienia, objawach, które wystąpiły i różnym charakterze zgonów w związku czasowym ze szczepieniem .

W dniu 3 stycznia 2021 r. 31 kobiet i mężczyzn przebywających na oddziale zostało zaszczepionych; "Comirnaty".
Krewni kolejnych trzech seniorów sprzeciwiali się szczepieniom, a dwóch rezydentów znajdowało się pod opieką terminalną, więc nie podano szczepionki.
Mieszkańcy tego oddziału są bardzo aktywnymi, „broniącymi się wzajemnie” pacjentami z demencją, którzy są w dobrym stanie fizycznym. Mogą poruszać się po oddziale przez cały dzień bez ograniczeń.

W przeddzień szczepienia 31 zaszczepionych osób było zdrowych. Według raportu informatora, kilka dni wcześniej wszyscy mieli negatywny wynik testu na obecność Corony.
Jak informuje sygnalista, pierwsza impreza szczepień z Komirnatami 3 stycznia 2021 r. Odbyła się w taki sposób, że wszyscy mieszkańcy zgromadzili się w świetlicy na pierwszym piętrze.
Zespół szczepień składający się z starszego szczepiciela, trzech pomocników i dwóch żołnierzy federalnych w mundurach maskujących przeprowadził szczepienia.

W procesie pomagali personel domowy oraz lekarz prowadzący. Rola żołnierzy, którzy ani razu nie odeszli od szczepionki, nie została jednoznacznie określona.
Informator był jednak w stanie ustalić, że obecność umundurowanych mężczyzn bardzo onieśmielała seniorów.

Grupa, która normalnie wykazuje „silne zachowanie obronne” w przypadku nieznanych metod leczenia, była ledwie rozpoznawalna, więc przeważnie „potulnie”, pozwolili, aby szczepienie Comirnaty .
Informator podejrzewa, że mogło to mieć również związek z faktem, że starsi seniorzy, którzy jeszcze doświadczyli wojny, nie potrafili należycie ocenić roli żołnierzy i prawdopodobnie przypomnieli sobie o traumatycznych okolicznościach wojennych.

Podczas pierwszego szczepienia stawiający opór senior został zatrzymany przez pielęgniarkę pod czujnym okiem żołnierzy niemieckich - poinformował naoczny świadek.
Nie wydano orzeczenia sądowego w sprawie zatrzymania, które jako takie stanowi przymus i w związku z tym wymaga co do zasady oceny sądowej w indywidualnym przypadku.

Jak relacjonuje sygnalista, podanie drugiej dawki szczepionki odbyło się bez uprzedzenia zawsze w miejscu, w którym zastano osobę, która miała zostać zaszczepiona.
Na przykład starsza pani leżąca niczego nie podejrzewając w łóżku, która zaczęła opierać się drugiej dawce, została powstrzymana przez dwóch członków personelu pielęgniarskiego w celu przezwyciężenia jej oporu - ponownie bez koniecznego nakazu sądowego.

Jak powiedział sygnalista, wymaz do testu PCR, któremu niektórzy seniorzy próbowali się oprzeć, jest również regularnie wykonywany z użyciem siły fizycznej wobec seniorów, którzy opierają się niechcianemu leczeniu.


Według informatora; seniorzy nie są w stanie skutecznie wyrazić zgody na szczepienie z powodu demencji - opierała się na nieaktualnych kartach informacyjnych RKI / Grünes Kreuze.
W szczególności brakuje informacji wymaganych
rozporządzeniem (WE) nr 507/2006 w sprawie tego, że Komisarz szczepionkowy uzyskał jedynie warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i dlaczego tak jest.
W szczególności należało podać informację, że z punktu widzenia organu regulacyjnego EMA sytuacja w zakresie danych nadal wymaga poprawy w odniesieniu do różnych aspektów, np. Interakcji Comirnaty z innymi "lekami".

Już w dniu szczepienia czterech zaszczepionych seniorów zaczęło wykazywać niezwykłe objawy. Wieczorem tego dnia byli zmęczeni i skrajnie osłabieni, niektórzy zasnęli przy stole podczas kolacji. Odnotowano gwałtowny spadek nasycenia krwi tlenem.
W dalszym przebiegu ciężkie zmęczenie utrzymywało się, nasycenie krwi tlenem pozostało niewystarczające, w niektórych przypadkach dochodziło do zadyszki, gorączki, obrzęku, wysypki skórnej, żółtawoszarego przebarwienia skóry i (charakterystycznego) drżenia mięśni górnej części ciała i ramion.

Seniorzy również wykazali zmianę w zachowaniu, częściowo nie reagowali i odmawiali jedzenia i picia.
Jedna zaszczepiona seniorka, która wcześniej była „w świetnej formie” jak na swój wiek i nie cierpiała wcześniej na żadne poważne choroby, zmarła już 9 stycznia 2021 r., Zaledwie sześć dni po szczepieniu.

Zgony wśród zaszczepionych seniorów i seniorów nastąpiły 15 stycznia, 16 stycznia, 19 stycznia (2 zgony), 20 stycznia, 2 lutego i 8 lutego 2021 roku.
Ostatnio zmarły emeryt był byłym śpiewakiem operowym, który grał na fortepianie dzień przed szczepieniem.

Informator donosi o stanie zdrowia, że stary pan regularnie uprawiał jogging, tańczył, grał muzykę i poza tym był bardzo dynamiczny i aktywny.
Spośród seniorów, u których wynik testu przed szczepieniem był ujemny, niektórzy nagle wykazywali pozytywny wynik testu po szczepieniu.
Jednak żaden z tych seniorów nie wykazywał żadnego ze znanych objawów COVID-19, tj. Objawów przeziębienia, takich jak kaszel, przeziębienie, utrata węchu i smaku itp.
24 stycznia 2021 roku drugą dawkę Comirnaty podano 21 seniorom.

Po tym szczepieniu, według informatora, jedenastu seniorów wykazuje obecnie trwałe, skrajne zmęczenie, częściowo z trudem łapiąc oddech, częściowo obrzęk, wysypkę skórną i żółtawo-szare przebarwienie skóry.


Od 10 lutego 2021 r. Żaden z seniorów, którym podano drugą dawkę Comirnaty, nie zmarł, ale stan zdrowia części seniorów z tej grupy systematycznie się pogarsza.
Informator w imponujący sposób opisuje odmienny charakter procesu umierania szczepionych.

Zwykle umierający zaakceptowałby w końcu zbliżającą się śmierć i - być może po ostatnim zobaczeniu ukochanej osoby - odszedłby w pokoju. Jednak śmierć po szczepieniu była inna, powiedział. To jest „nieludzkie”.

Starzy ludzie, których widział umierającego, oddychali ciężko, mocno drżeli i wydawali się, jakby wewnętrznie już umarli.

Wydawało mu się to samotną, daremną walką ze śmiercią, jakby „ludzie wiedzieli, że ich czas jeszcze nie nadszedł i dlatego nie mogli jeszcze tego dopuścić”.

Dom seniora AGAPLESION Bethanien Havelgarten został poproszony o skomentowanie wydarzeń z 3 lutego 2021 r. Przez adwokat Viviane Fischer, w imieniu i w imieniu dwóch dziennikarzy badających ten temat, ale nadal nie otrzymał odpowiedzi.

Adwokat Viviane Fischer złożył skargę karną prokuratury w dniu 3 lutego 2021, 12:04 am, i poinformował policję, a także prof Klaus Cichutek , szefa Instytutu Paula Ehrlicha, który jest odpowiedzialny za nagrania skutki uboczne szczepień, a senator ds. zdrowia Berlina Dilek Kalayci o wydarzeniach. Poinformowano także wydział zdrowia i biuro administracji senatu odpowiedzialne za domy opieki.

Prawnik Fischer zwrócił się do prokuratury o zabezpieczenie ciała ostatniego zmarłego starszego pana. Zaalarmowała funkcjonariuszy o rychłej śmierci ósmej ofiary śmierci, czego można się było wówczas szybko obawiać. W międzyczasie "poddał się" chorobie - umarł .

Po zapytaniu telefonicznym w dniu 8 lutego 2021 r. Akta nie zostały odnalezione w sekretariacie prokuratury. Taka rejestracja, jak została zakomunikowana, może w czasach "Corony" trwać do sześciu tygodni. W związku z tym 8 lutego 2021 r. Adwokat Fischer złożył dodatkowo zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa za pośrednictwem internetowego strażnika berlińskiej policji. Śledztwo prasowe w związku z wszczętymi śledztwami, zajęciem zwłok i możliwymi podobnymi zdarzeniami w przeszłości powinny być zbadane przez władze, które adwokat Fischer ponownie skierował do agencji obu dziennikarzy 8 lutego 2021 r. wieczorem 9 lutego 2021 r. w następujący sposób:

„Jak dotąd policja berlińska nie prowadziła śledztwa w związku z opisanymi przez pana zgonami. Takie dochodzenia są zawsze wszczynane, gdy lekarz wystawiając akt zgonu stwierdzi nienaturalną przyczynę zgonu. Te dwa zgony, o których wspomniałeś, nie są również znane berlińskiej policji.
„W tym zakresie nie przeprowadzono żadnego dochodzenia ani nie dokonano zabezpieczenia ciała zmarłego. Wniesione przez ciebie zarzuty karne są dostępne dla berlińskiej policji i są obecnie badane przez wyspecjalizowany wydział policji kryminalnej lub przez berlińską prokuraturę.

„Informacje na ten temat można uzyskać w biurze prasowym prokuratury w Berlinie”.
Postępowanie śledcze policji dokonujące się obecnie, jako mało zaangażowane, stoi w sprzeczności z zasadą legalności i obowiązkiem ścigania przestępstw, którym podlega policja i prokurator - stwierdza dr Fuellmich.

Naruszenie tego mogłoby uzasadniać zarzut utrudniania wymiaru sprawiedliwości w urzędzie zgodnie z § 258 a StGB. § § 160 (I) zdanie Kodeksu postępowania karnego stanowi:
„Gdy tylko prokuratura dowie się o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie zawiadomienia lub w inny sposób, musi zbadać fakty w sprawie, aby zdecydować, czy wnieść publiczną skargę”.

Artykuł 163 (I) zdanie 1 Kodeksu postępowania karnego stanowi:
„Władze i funkcjonariusze policji muszą badać przestępstwa i wydawać wszelkie rozkazy, które nie pozwalają na jakiekolwiek opóźnienie, aby sprawa nie stała się niejasna.
Byłoby zatem sprzeczne z obowiązującym prawem, aby policja podejmowała działania tylko wtedy, gdy lekarz rodzinny, lekarz medycyny ratunkowej, a nawet sam szczepiąca, wypełniając akt zgonu, potwierdził nienaturalną przyczynę zgonu.

Wątpliwe było już, czy lekarz zewnętrzny, który w razie wątpliwości nie potrafiłby szczegółowo poznać historii choroby, w ogóle byłby w stanie prawidłowo ocenić sytuację i przebieg umierania.

Według prawnika dr Fuellmicha istnieje niewątpliwie duże początkowe podejrzenie, że nadzwyczajna kumulacja zgonów - w innym okresie umierało tylko jeden lub dwóch seniorów miesięcznie, na podobnym oddziale domu opieki - dlatego to nie jest spowodowana przyczynami naturalnymi.

W przypadku jedenastu seniorów, których stan zdrowia pogorszył się po podaniu drugiej dawki Comirnaty, istniało również bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Policja, urzędy zdrowia i administracja senatu powinni gwarantować, aby zapobiec niebezpieczeństwu dla ludności. Jeżeli osoby powołane do obrony przed zagrożeniem społeczeństwa nie wywiązują się ze swojego obowiązku, kara dla działających osób z powodu czynnej pomocy i / lub z pomocą przez zaniechanie (być może nawet ze skutkiem śmierci) - popełniona podczas pełnienia funkcji - jest brana pod uwagę, stwierdza Attorney at Law Fischer...

W szczególności nie przeprowadzono badań interakcji dotyczących innych leków. Po śmierci w Norwegii w następstwie szczepienia covid , szczepienie bardzo starych, wrażliwych ludzi nie jest już w Norwegii zalecane . Związek przyczynowy między szczepieniami a kumulacją zgonów, zwłaszcza wśród osób starszych, jest taki, że pilnie potrzebne jest działanie rządu w celu ochrony zdrowia i życia wszystkich chętnych na szczepienia i tych, którzy już otrzymali dawkę Comirnaty.

Comirnaty to tak zwana szczepionka mRNA (informacyjny kwas rybonukleinowy). MRNA zawiera „kod” dla białka na powierzchni SARS-CoV-2. Poprzez szczepienie kod ten dostaje się do komórek ciała zaszczepionej osoby poprzez maleńkie cząsteczki tłuszczu (tłuszczowe nanociała). Mają one następnie wytwarzać białko, które znajduje się na powierzchni wirusa.
Ma to na celu wywołanie odpowiedzi układu odpornościowego, która z kolei spowoduje wystąpienie odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej w przypadku późniejszego zakażenia SARS-CoV-2. Ze względu na niezwykle krótki czas trwania badań klinicznych na ludziach, z punktu widzenia 2020news.de jest oczywiste, że nie wszystkie możliwe negatywne skutki tej szczepionki można zbadać.

W szczególności eksperci uważają, że istnieje ryzyko powstania wzmocnienia zależnego od przeciwciał (ADE). Jest to termin używany do opisania przeciwciał, które wiążą się z powierzchnią wirusów, ale ich nie neutralizują, a zamiast tego prowadzą do zwiększonego wchłaniania wirusa do komórki, a tym samym promują rozprzestrzenianie się i namnażanie wirusa.

Przeciwciała wzmagające infekcję sprzyjają immunopatogenezie i stanowią od dawna znane potencjalne zagrożenie związane z niektórymi szczepionkami.
Występowanie tego zagrożenia zostało dobrze udokumentowane w przypadku wcześniejszych nieudanych prób opracowania szczepionek przeciwko koronawirusom (takim jak SARS-CoV).

W niektórych przedklinicznych badaniach na zwierzętach badane zwierzęta poważnie zachorowały lub nawet zmarły po napotkaniu dzikiego wirusa z powodu pojawienia się przeciwciał wzmacniających infekcję.

Eksperci obawiają się również, że nie można wykluczyć wystąpienia chorób autoimmunologicznych oraz upośledzenia lub zagrożenia płodności, ciąży, życia nienarodzonego, karmienia piersią oraz dzieci, których matki były szczepione w czasie ciąży.

Ich zdaniem prawdopodobieństwo wystąpienia tych negatywnych konsekwencji nie mogło - lub niewystarczająco - zostać zbadane ze względu na projekt badań klinicznych na ludziach, które BioNTech / Pfizer przeprowadził przed warunkowym zatwierdzeniem Comirnaty.

Według oceny Instytutu Paula Ehrlicha zawarte w Komirnatach nanocząsteczki lipidowe zawierające glikol polietylenowy (PEG) mogą być również możliwymi wyzwalaczami obserwowanych poważnych niepożądanych reakcji w związku ze szczepieniem.

Jest to również niepokojące, ponieważ w licznych badaniach przedklinicznych wykazano, że liposomy PEG transportują substancje przez barierę krew-mózg.

W badaniach na zwierzętach powiązano również niektóre liposomy ze śmiercią określonych komórek wątroby i płuc. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nagranie ze spotkania komisji Corona nr 37 (rozpoczynające się o 03:55:00).

Według tablicy EMA , na dzień 12 lutego 2021 r. Zgłoszono już 54 828 działań niepożądanych szczepionek. Na dzień 31 stycznia 2021 roku było ich 26.849 .
Ze względu na liczne obawy dotyczące szczepionki, wniosek o wycofanie zgody przeciwko zatwierdzeniu został już złożony do EMA.

Według prawnika Fischera, radcy prawnego dr Renate Holzeisen wniesie pozew przeciwko temu zezwoleniu, w tym postępowanie uproszczone, do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w odpowiednim czasie w imieniu klientów zamieszkałych we Włoszech.

W dniu 12 lutego 2021 r. Prokurator poinformował na piśmie mec. Viviane Fischer:
„Twoja skarga kryminalna jest już tutaj znana, ale nie została jeszcze zarejestrowana w naszym systemie, więc nie mogę obecnie podać żadnych dalszych informacji na ten temat. Jednak w ramach dozwolonych dochodzeń wszystko, co konieczne, zostanie zorganizowane z niezbędnym przyspieszeniem. ”

Źródła: 21stCenturyWire.com ; 2020News.de/en przez CC - humansarefree.com