csk.news
2.4K

Eucharistein: Ďalšie spoločenstvo v problémoch

Brat Cyrille Jacquot, moderátor eucharistického bratstva, oznámil "hlbokú reštrukturalizáciu" svojej komunity po kanonickej návšteve v roku 2021.

Bratstvo, založené v roku 1996 v kantóne Vallais vo Švajčiarsku, uznal fréjus-tulonský biskup Dominique Rey. Medzi jeho nedostatky patria podľa Jacquota (Cath.ch, 27. júna): "V súčasnosti je v ňom viacero nedostatkov,

- "pyramídový, zneužívajúci, infantilizujúci systém, ktorý zničil ľudí v rôznych dimenziách ich bytia, najmä v ich psychológii"

- "nedostatok priestoru pre intimitu každého člena"

- "koncept života v spoločenstve je príliš silný"

- "členovia majú málo autonómie na zvládnutie svojich povinností"

- "nedostatok ľudskej a duchovnej formácie"

- "narušený vzťah k autorite"

- "všemocná autorita"

- "chýba kolegialita pri rozhodovaní".

Zdá sa, že komunita si vzala príklad z Františkových metód riadenia.

#newsJvvonpzoaq