Clicks642
csk.news
2

Vatikán obnovuje zradnú dohodu s Čínou

František obnoví tajnú dohodu s Čínou z roku 2018, ktorou zrádza Katolíkov komunistickému štátu.

Obe strany sú s dohodou „spokojné“, ktorej platnosť sa v septembri skončí. Vatikánsky biskup Marcelo Sanchez Sorondo povedal pre GlobalTimes.cn (5. augusta), že táto skúsenosť prebehla „dobre“.

Sorondo neponúka dennú omšu ani nehovorí o breviároch, ale je presvedčený, že čínsky režim je najlepším implementátorom katolíckej sociálnej doktríny.

Pozastavením dohody by musel František priznať svoju chybu, ale radšej obetuje Cirkev ako svoju povesť.

V celej Číne sú osoby Krista a Panny Márie nahradené komunistickými modlami. Sochy Mao-a sú umiestnené v kostoloch.

František poznal skorumpovaného štátneho biskupa z Mindongu, zatiaľ čo vyhodil jeho verného predchodcu Monsignora Vincenza Gua Xijina, ktorý skončil ako lovná zver a bez domova.

Obrázok: Marcelo Sanchez Sorondo, Jeffrey Sachs UN, #newsMgflpricer

Joske
Dobrý pastýř položí za ovce život. Tento Bergoglio však raději obětuje všechny okolo. Celý ovčinec.
11Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce.12Ale nájemník a ten, kterýž není pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, vida vlka, an jde, i opouští ovce i utíká, a vlk lapá a rozhání ovce.13Nájemník pak utíká; nebo nájemník jest, a nemá péče o ovce. J 10:11-13
Detektiv
nevíte nic o tom, jak působí křesťané v totalitě. Papež jedná, jak je to nutné. Bůh žehnej papeži Františkovi a chraň ho před nepřáteli, kteří se vydávají za zbožné křesťany.