Relikwiarz św. Piotra Kanizjusza z satanistycznym znakiem?

26 kwietnia 2021 roku, podczas translokacji relikwii św. Piotra Kanizjusza z kościoła jezuitów do katedry św. Mikołaja we Fryburgu (Szwajcaria), w jego relikwiarzu pojawił się dziwny ornament o dziwnym podobieństwie do satanistycznego znaku tworzącego liczbę 666. Ale jesteśmy pewni, że nie było to zrobione celowo...