02:21
Maja 21
141.5K
W Kanadzie zwabiają dzieci do klinik na darmowe lody i tam ich szcz3pią bez wiedzy i pozwolenia rodziców. Policja zagrodziła rodzicom drogę by nie mogli interweniować.
Czas ucisku shares this
198
Lucym1961
Judaszowe mordercy
Jan Zbigniew wojan
Szkoda GADać, z GADami nie poGADasz !
Jan Zbigniew wojan
To są przecież mordercy ! I nic się nie zmieni, dopóki psychole nie znajdą się w ziemi !
WŁADYSŁAW KRÓL
Ratunek dla Rodzin Wiernych Bogu jest tylko w Ufnej Modlitwie i Miłości do Dobrego, Najczulszego Boga Ojca.
Jeżeli zaś porzucili swojego Stwórce i Im i ich dzieciom grozi to co widzimy i słyszymy. To samo dotyczy nas wszystkich.
Różaniec do ręki i Modlitwa, Modlitwa, Modlitwa. Diabeł boi się tylko Matki Bożej i Modlitwy Różańcowej. Matenko nasza Ratuj nas. Amen.