WŁADYSŁAW KRÓL
WŁADYSŁAW KRÓL shares from Wanda w
1717
🙏 🙏 🙏
Dominik Grześkowiak
Czyli jakieś 1-3 mln Narodu Polskiego. Reszta, to jak sami wybrali z własnej zmanipulowanej, pazernej, chciwej ect. bez rozumnej (nie)woli nową "ojczyznę …More
Czyli jakieś 1-3 mln Narodu Polskiego.
Reszta, to jak sami wybrali z własnej zmanipulowanej, pazernej, chciwej ect. bez rozumnej (nie)woli nową "ojczyznę" czyli ue (czytaj IV RZESZE) i propaganda pseudo medialna wmówiła im że są nowym lepszym "społeczeństwem europejskim" o "wartościach" satanistycznych... Czego oczywiście większość tego upadłego społeczeństwa europejskiego nie ogarnia, nie ogarnie gdyż wybrali MAMONE zamiast BOGA JEZUSA CHRYSTUSA...
WŁADYSŁAW KRÓL shares from Ahael
998
Kazanie - ks. P. Natanek 16.05.2024
12:52
WŁADYSŁAW KRÓL shares from Ahael
1.5K
Kazanie - ks. P. Natanek 12.05.2024
17:52
08:35
WŁADYSŁAW KRÓL shares from Bos016
765
Uwielbiam Cię Duchu Święty Boże ❤️❤️❤️

Nowenna do Ducha Świętego ( 10 - 18 maja.)

Nowenna do Ducha Świętego ( 10 - 18 maja.) Dzień 1 - 10 maja. Panie Jezu Chryste! W Dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś …More
Nowenna do Ducha Świętego ( 10 - 18 maja.)
Dzień 1 - 10 maja.

Panie Jezu Chryste! W Dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym (…) Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie świadkami (…) aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8).
Za przykładem apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją, i innymi Twoimi uczniami, trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego.
Wierzymy, że On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca, i Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi. Pragniemy zatem otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz. Dlatego prosimy …More
Kochamy Cię Mamo Nasza ❤️❤️❤️

Chwalcie łąki umajone - pieśń, tekst, wykonanie 10 V 2024

Chwalcie łąki umajone - pieśń, tekst, wykonanie 10 V 2024 Chwalcie łąki umajone - pieśń, tekst, wykonanie Chwalcie łąki umajone to przepiękna pieśń maryjna której autorem jest jezuita Karol …More
Chwalcie łąki umajone - pieśń, tekst, wykonanie 10 V 2024
Chwalcie łąki umajone - pieśń, tekst, wykonanie
Chwalcie łąki umajone to przepiękna pieśń maryjna której autorem jest jezuita Karol Antoniewicz. Melodia tej pieśń jest uroczysta i spokojna, nie wiadomo jednak kto jest kompozytorem. Pieśń Chwalcie łąki umajone powstała w latach 40 XIX wieku. Składa się ona z czterech zwrotek. Usłyszeć tę pieśń możemy w maju – miesiącu maryjnym. Jak wiele innych pieśni maryjnych tak i ta zaliczana jest do grona pieśni pochwalnych.
CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE (youtube.com) ♥
Chwalcie Łąki - karaoke (youtube.com)
Chwalcie łąki umajone - tekst
1. Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone. Chwalcie, cieniste gaiki, Źródła i kręte strumyki! 2. Co igra z morza falami, W powietrzu buja skrzydłami, Chwalcie z nami Panią Świata, Jej dłoń nasza wieniec splata. 3. Ona dzieł Boskich korona, Nad Anioły wywyższona; Choć jest Panią nieba, ziemi, Nie gardzi dary naszymi. 4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, Ptaszęta …More
Przyjdź Panie Jezu. Ojcze i Zbawicielu. Przyjdź. Kocham Cię ❤️❤️❤️

JEZUS: To Nowe Niebo i Nowa Ziemia nie będą miały morza

JESUS: This New Heaven and New Earth will have no sea KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH piątek, 10 maja 2013 roku, godz. 16.40 Moja szczerze umiłowana córko, błogosławieni ci, którzy odpowiadają na …More
JESUS: This New Heaven and New Earth will have no sea
KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH
piątek, 10 maja 2013 roku, godz. 16.40
Moja szczerze umiłowana córko, błogosławieni ci, którzy odpowiadają na prawdziwe Słowo Boga, ponieważ oni pierwsi powstaną i wejdą do Mojego Nowego Królestwa.
Ci, którzy nie otrzymali Mojego świętego Słowa, łącznie z krajami, w których jestem potępiany, są pierwszymi duszami, do których muszę dotrzeć. Nie z ich winy byli wychowywani od urodzenia, aby odrzucać Boga, Twórcę i Stwórcę wszystkiego, co jest. Będę usiłował ich nawrócić za pośrednictwem tej Misji i obietnicy, że gdy zobaczą Prawdę podczas Ostrzeżenia, szybko zostaną przyciągnięci do Mojego Miłosierdzia. Nigdy nie opuszczę tych, którzy zostali oszukani przez fałszywe doktryny, bo są bezradni i potrzebują Mojej Miłości i Miłosierdzia.
Jest Moim pragnieniem, aby Moi uczniowie przygotowali się teraz do wspinania się po drabinie – do długiej i trudnej wspinaczki ku duchowej doskonałości. Ci z was, którzy …More

W maju tego roku mogą więc niezauważalnie dla nas zostać zatwierdzone propozycje poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR (2005), które …

Apel o odrzucenie przez rząd Polski groźnych planów Światowej Organizacji Zdrowia Niniejsza petycja została stworzona przez obywatela lub stowarzyszenie niezwiązane z CitizenGO. CitizenGO nie ponosi …More
Apel o odrzucenie przez rząd Polski groźnych planów Światowej Organizacji Zdrowia
Niniejsza petycja została stworzona przez obywatela lub stowarzyszenie niezwiązane z CitizenGO. CitizenGO nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.
Stowarzyszenie Nauczyciele Dla Wolności rozpoczął tę petycję do Sz. P. Prezesa Rady Ministrów -
Chcemy podkreślić, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO - World Health Organization) przekształciła się z niezależnej organizacji międzynarodowej w publiczno-prywatną fundację, której fundatorami są między innymi koncerny czerpiące zyski z podejmowanych przez nią decyzji. Fundacja ta realizuje cele swoich interesariuszy, a jej urzędnicy nie są wybierani w demokratycznych wyborach.
Kuriozalne i szokujące jest roszczenie WHO do bycia w czasie kolejnych, zapowiadanych kryzysów zdrowotnych swoistym
“globalnym ministerstwem zdrowia” na mocy zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych, gdzie decyzje mogłyby być podejmowane przez dyrektora generalnego tej organizacji.More
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą....

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia N. M. P.

Dziękuję Ci Jezu za Twoją Mękę za nas. ❤️❤️❤️🙏

Godzina Święta. Kwiecień. Czwarty Czwartek Miesiąca.

Godzina Adoracji w nocy o 23. Intronizacja Serca Jezusowego 1922 Nauka. Godzina święta (Adoracji) jest to modlitwa myślna lub ustna trwająca godzinę wieczorem we czwartek, na pamiątkę smutku i konania …More
Godzina Adoracji w nocy o 23.
Intronizacja Serca Jezusowego 1922
Nauka.
Godzina święta (Adoracji) jest to modlitwa myślna lub ustna trwająca godzinę wieczorem we czwartek, na pamiątkę smutku i konania Pana Jezusa w Ogrojcu.
Początek tego nabożeństwa pochodzi od Św. Marii Małgorzaty. Razu pewnego pokazał się jej Pan Jezus i tak do niej powiedział: „Każdej nocy z czwartku na piątek dam ci odczuć ów smutek, jakiego doznawałem w Ogrodzie Oliwnym. Abyś mi towarzyszyła w mej pokornej modlitwie, jaką wtedy zanosiłem do ojca mojego, wstaniesz o godzinie jedenastej, upadniesz na twarz na ziemię, aby uśmierzyć Gniew Boży, i prosić będziesz o Łaskę dla grzeszników, abyś mi osłodziła nieco smutek, jakiego doznawałem opuszczony przez apostołów, którym musiałem czynić wyrzuty, że jednej godziny nie mogli czuwać ze Mną”.
Niepojętymi Łaskami odpłacał jej Pan Jezus za to pobożne ćwiczenie.
Polecamy wtedy wszystkim przyjaciołom Serca Pana Jezusa, aby odprawiali tę świętą godzinę, jeżeli już nie każdego …More

s. Celestyna Faron - ODDAŁA ŻYCIE ZA NAWRÓCENIE

Kiedy w lutym 1948 r. do Kościoła katolickiego po latach wracał kapłan odstępca Władysław Faron, tylko nieliczni wiedzieli, że za jego nawrócenie cztery lata wcześniej oddała życie s. Celestyna …More
Kiedy w lutym 1948 r. do Kościoła katolickiego po latach wracał kapłan odstępca Władysław Faron, tylko nieliczni wiedzieli, że za jego nawrócenie cztery lata wcześniej oddała życie s. Celestyna Faron, służebniczka starowiejska.
Siostra Celestyna już jako siedemnastolatka wstąpiła w 1930 r. do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi. W zakonie - na kursach we Lwowie, Poznaniu i Przemyślu - zdobyła kwalifikacje do pracy przedszkolnej i katechetycznej.
Właśnie we Lwowie dowiedziała się o działalności ks. Władysława Farona. Ten wyświęcony w 1917 r. Kościele katolickim duchowny, zaledwie 6 lat po święceniach, jako wikariusz w Wiśnicy popadł w konflikt z Kurią w Tarnowie. Zakończył się on odejściem księdza do Kościoła polskokatolickiego, założonego przez bp. Franciszka Hodura. Ksiądz Faron rozwinął działalność w Zamościu, a bp Hodur mianował go nawet administratorem Kościoła narodowego na Polskę. 30 stycznia 1930 r. liczący wówczas 39 lat ks. Faron przyjął z rąk Hodura święcenia …More

SOBOTA II TYGODNIA PO WIELKANOCY. Rozmyślanie. Najświętsza Marya Panna pełna Łaski.

Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego 1935 r. PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R. TOM I. KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.More
Rozmyślania na wszystkie dni całego roku
z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.
PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO
O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.
TOM I.
KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ
DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.
Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz. Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nieskończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kiedy obrazić. Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba. Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz. Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim. W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem. POSŁUCHAJ NAGRANIA. „Bądź pozdrowiona, Łaski pełna, Pan z Tobą" — (Łuk. 1, 28). PRZYGOTOWANIE. — Trójca Przenajświętsza, chcąc …More
Amen. Amen. Amen.

Abp Vigano - Hordy Tyranów Nowego Porządku Świata Zginą !

ABY OBEJRZEĆ FILM, KLIKNIJ LINK - Abp Vigano - Hordy Tyranów Nowego Porządku Świata Zginą ! Transkrypcja : ,,Oto dzień, który Pan uczynił“ Są to słowa, które powtarzają się w Boskiej liturgii przez …More
ABY OBEJRZEĆ FILM, KLIKNIJ LINK - Abp Vigano - Hordy Tyranów Nowego Porządku Świata Zginą !
Transkrypcja :
,,Oto dzień, który Pan uczynił“
Są to słowa, które powtarzają się w Boskiej liturgii przez całą Oktawę Wielkanocy, aby uczcić zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, zwycięzcy śmierci. Pozwólcie jednak, że cofnę się o krok, do Wielkiej Soboty, do momentu, w którym śmiertelne szczątki Zbawiciela leżały bez życia w grobie, a jego dusza zstąpiła do piekieł, aby uwolnić tych, którzy umarli pod starym prawem, oczekując obiecanego Mesjasza.
Tydzień temu Pan został ogłoszony Królem Izraela i triumfalnie wjechał do Jerozolimy. Kilka dni później, podczas świętowania Paschy, strażnicy świątynni aresztowali Go i w pozorowanym procesie przekonali władze cesarskie, aby skazały Go na śmierć, ponieważ ogłosił się Bogiem.
Towarzyszyliśmy Panu w pretorium; byliśmy świadkami ucieczki uczniów, ucieczki apostołów, zaparcia się Piotra; widzieliśmy, jak został ubiczowany i ukoronowany cierniem;…
More

NARÓD, KTÓRY ZABIJA WŁASNE DZIECI, JEST NARODEM BEZ PRZYSZŁOŚCI !

Modlitwa świętej siostry Faustyny Jezu najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę świętych Twoich, a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej najmilszej, która Cię wychowała z dziecięctwa, błagam …More
Modlitwa świętej siostry Faustyny
Jezu najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę świętych Twoich, a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej najmilszej, która Cię wychowała z dziecięctwa, błagam Cię, błogosław Ojczyźnie mojej. Jezu, nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz się na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jakie cierpią. Jezu, dla tych niewiniątek, udziel mi łaski, o którą Cię proszę dla Ojczyzny mojej. Amen.

"Modlenie się nie jest niczym innym, jak przekształceniem się w pragnienie pragnące Boga" (Papież Benedykt XVI).
NARÓD, KTÓRY ZABIJA WŁASNE DZIECI,
JEST NARODEM BEZ PRZYSZŁOŚCI !
Maryjo, Matko ludzi, wysłuchaj naszej modlitwy, w której rozbrzmiewa głos ofiar aborcji, nienawiści, wojny i innych zbrodni. Bądź oparciem dla słabszych i pocieszeniem dla niezasłużenie cierpiących. Porusz serca tych, którzy odrzucają światło prawdy i zabijając innych zadają śmierć własnemu człowieczeństwu. Do Ciebie, matko miłosierna, Matko życia, uciekamy się z ufnością.

Święty Jan Paweł IIMore
WŁADYSŁAW KRÓL shares from Waldem
3K
Ks. Piotr Maria Natanek: „Godzina grozy jest bliska" Fragment Kazania: z dnia 06. 04 2024 r. część 12. z cyklu: „Kazania do Polaków" DZIEŃ SIÓDMY: Powstrzymanie ustania Ofiary (J1 1,9 – 15) Zniknęły …More
Ks. Piotr Maria Natanek: „Godzina grozy jest bliska"
Fragment Kazania: z dnia 06. 04 2024 r. część 12. z cyklu: „Kazania do Polaków"
DZIEŃ SIÓDMY: Powstrzymanie ustania Ofiary
(J1 1,9 – 15)
Zniknęły ofiary: pokarmowa i płynna,
z domu Pańskiego.
Okryjcie się żałobą, kapłani,
słudzy Pańscy! Spustoszone jest pole, w żałobie jest ziemia, bo spustoszone jest zboże, wysechł moszcz, zwiędło drzewo oliwne. Zawstydźcie się, rolnicy, Narzekajcie, uprawiający winnice, z powodu pszenicy i jęczmienia, bo znikło żniwo polne. Uschła winna latorośl i zwiędło drzewo figowe, drzewo granatowe i palma daktylowa i jabłoń – wszystkie drzewa polne uschły. I zniknęła radość spośród synów ludzkich. Przypaszcie się i płaczcie, kapłani; narzekajcie, słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego, bo zniknęła z domu Boga waszego ofiara pokarmowa i płynna. Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, Boga waszego, i wołajcie …More
08:13
W Sejmie toczy się debata, zadawane są pytania i w zaciszu sejmowej sali trwa dyskusja czy rozrywać nienarodzone dzieci, czy truć je, czy zabijać je zastrzykami, czy doprowadzać do ich późnych aborcji …More
W Sejmie toczy się debata, zadawane są pytania i w zaciszu sejmowej sali trwa dyskusja czy rozrywać nienarodzone dzieci, czy truć je, czy zabijać je zastrzykami, czy doprowadzać do ich późnych aborcji poprzez przecinanie rdzenia kręgowego, aby nie mogły wydać pierwszego płaczu… Czy jeżeli któreś z nich urodzi się żywe w toku nieudanej aborcji, zostawiać je na śmierć, by łkając w agonii odchodziło na oczach lekarzy, położnych, pielęgniarek. Wreszcie czy obarczać kolejne pokolenie Polaków potężną traumą postaborcyjną, z której w ostatnich 30 latach się wydobywamy – mówił mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.
Jak wskazał, od 27 lat polski ład konstytucyjny stoi po stronie życia i Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie w swoim orzecznictwie dawał świadectwo ochronie życia – temu, że życie i jego ochrona zaczyna się w chwili poczęcia, że różnicowanie tej ochrony stanowiłoby naruszenie podstawowej zasady państwa prawnego. – Jeżeli to dziecko można zabić, można odebrać prawa każdego …More
pch24.pl

Prezes Ordo Iuris: w zaciszu sejmowej sali trwa dyskusja czy rozrywać i truć nienarodzone dzieci

W Sejmie toczy się debata, zadawane są pytania i w zaciszu sejmowej sali trwa dyskusja czy rozrywać …
baran katolicki
Izabela Sylwia - IS 2201 Niestety pokolenie JPII jest nauczone szukanie kompromisu nawet z samym szatanem. Czas przerwać tą kuriozę.More
Izabela Sylwia - IS 2201
Niestety pokolenie JPII jest nauczone szukanie kompromisu nawet z samym szatanem. Czas przerwać tą kuriozę.
Izabela Sylwia - IS 2201
Tutaj nie mają racji bytu żadne dyskusje, dzieci mają być rodzone, to nie podlega żadnym kwestiom spornym. Dzieci zdrowe, dzieci chore, dzieci ,,…More
Tutaj nie mają racji bytu żadne dyskusje, dzieci mają być rodzone, to nie podlega żadnym kwestiom spornym. Dzieci zdrowe, dzieci chore, dzieci ,,nieplanowane", dzieci z gwałtu, - każde życie jest tu jednakowo ważne i kobiecie nie wolno usuwać ciąży, nawet gdy wie, że nie przeżyje porodu. Matka, która zasługuje na określenie MATKI nie postawi w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia swego życia ponad życie swego dziecka.
One more comment
Święta Siostro Wstawiaj się za nami. Amen 🙏🙏🙏

Św. Gemma Galgani 11 kwietnia

Gemma Humberta Pia Galgani przyszła na świat we włoskiej nadmorskiej miejscowości Camigliano. Jej krótkie, bo zaledwie dwudziestopięcioletnie życie było, niczym życie świętej Tereski od Dzieciątka …More
Gemma Humberta Pia Galgani przyszła na świat we włoskiej nadmorskiej miejscowości Camigliano. Jej krótkie, bo zaledwie dwudziestopięcioletnie życie było, niczym życie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, małą drogą krzyżową, jaką przeszła Święta pośród licznych, a często zakrytych przed oczami świata cierpień. Jej imię nie okryło się taką sławą jak imię małej Tereski z Lisieux, choć była osobą szczególnie naznaczoną przez wpływ Pana Boga i mającą z Nim zupełnie osobliwy kontakt. W zadziwiająco młodym wieku odkryła wartość modlitwy – jako pięcioletnia dzieweczka uczestniczyła już w odmawianiu oficjum Najświętszej Maryi Panny. Jej kontakt z Bogiem był niezwykły, ponieważ od dziecka odbierała nadprzyrodzone znaki od Pana Boga – bezpośrednio, przy udziale jej wiernego Anioła Stróża lub przez wizje, w których w zachwyceniu spotykała Najświętszą Panienkę. Jej droga do świętości może zdawać się z jednej strony niepozorna, z drugiej pełna wydarzeń cudownych czy wręcz niewiarygodnych dla umysłów …More
Ks. Marek Bąk - Co jako naród możemy zyskać przez Intronizacje Chrystusa Króla w Polsce?More
Ks. Marek Bąk - Co jako naród możemy zyskać przez Intronizacje Chrystusa Króla w Polsce?
20:22

WTOREK PO NIEDZIELI PRZEWODNIEJ. Rozmyślanie. Marność świata.

Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego 1935 r. PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R. TOM I. KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.More
Rozmyślania na wszystkie dni całego roku
z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.
PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO
O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.
TOM I.
KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ
DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.
Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz. Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nieskończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kiedy obrazić. Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba. Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz. Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim. W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem. POSŁUCHAJ NAGRANIA. „Cóż pomoże człowiekowi, jeśliby wszystek świat zyskał, a na duszy swej szkodę podjął" — (Mat. 16, 26). More
Bóg, Honor, Ojczyzna ❤️❤️❤️🙏
32:03
WŁADYSŁAW KRÓL
Nie zgadzam się z tym co piszesz Stasiu, ale nie zmienia to faktu że Cię Kocham, jak zresztą wszystkie Dzieci naszego Boga Stwórcy i Najczulszego Ojca ❤️🙏
20 more comments